Watykan

"Módlmy się za dzieci, które tracą uśmiech na wojnie".

Podczas dzisiejszej audiencji papież Franciszek modlił się za cierpiące dzieci, które straciły uśmiech na Ukrainie, w Palestynie i Izraelu, a także ponownie modlił się o pokój. Przypomniał również o zbliżającej się uroczystości Bożego Ciała, o ofiarach śmiertelnych w Papui Nowej Gwinei, o dzisiejszym wspomnieniu św. Pawła VI, zachęcając do lektury jego listu "Evangelii Nuntiandi", a także o bł. Kardynał Stefan Wyszyński.  

Francisco Otamendi-29 maja 2024 r.-Czas czytania: 3 minuty
Papież dzieci Maj 2024 r.

Papież pozdrawia dziecko w Światowy Dzień Dziecka podczas mszy na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, 25.V.2024 @OSV

Pawła VI, którego określił jako "gorliwego pasterza miłości do Chrystusa", papież Franciszek rozpoczął liturgię przemówieniem, w którym powiedział: "Wszyscy jesteśmy zakochani w Chrystusie". Publiczność Dziś rano rozpoczął się nowy cykl katechez pod hasłem "Duch i Oblubienica", "w którym będziemy rozważać, że Duch Święty prowadzi Lud Boży do spotkania z Jezusem, naszą nadzieją". Oblubienicą jest Kościół, dodał.

W tym celu, według Ojca Świętego, przejdziemy przez "wielkie etapy historii zbawienia: Stary Testament, Nowy Testament i czas Kościoła".

W tych pierwszych katechezach na temat Ducha w Starym Testamencie "nie będziemy uprawiać 'archeologii biblijnej'. Wręcz przeciwnie, odkryjemy, że to, co zostało dane jako obietnica w Starym Testamencie, zostało w pełni zrealizowane w Chrystusie. Będzie to jak podążanie drogą słońca od świtu do południa" - podkreślił papież.

Od chaosu do kosmosu, od zamieszania do harmonii

W opisie stworzenia z Księgi Rodzaju "Duch Boży objawia się jako tajemnicza moc, która przekształca świat z chaosu w kosmos, to znaczy z zamieszania w harmonię, przekształcając bezkształtną, pustą i ciemną ziemię w piękne, czyste i uporządkowane miejsce. Ten sam Duch nadal działa w nas dzisiaj, gotowy zaprowadzić porządek w chaosie, który może istnieć w naszym życiu i w naszym otoczeniu" - powiedział papież.

Apostoł Paweł wprowadza nowy element do tej relacji między Duchem Świętym a stworzeniem. Mówi on o wszechświecie, który 'jęczy i cierpi jak w bólach rodzenia'", zgodnie z Listem do Rzymian 8:22. "Cierpi z powodu człowieka, który poddał go 'niewoli zepsucia'. Jest to rzeczywistość, która dotyczy nas ściśle i dramatycznie. Apostoł widzi przyczynę cierpienia stworzenia w zepsuciu i grzechu ludzkości, który doprowadził do jej wyobcowania od Boga. Jest to tak samo prawdziwe dzisiaj, jak i wtedy" - dodał Franciszek.

"Widzimy spustoszenie, jakie ludzkość wyrządziła i nadal wyrządza stworzeniu, zwłaszcza tej jego części, która ma największą zdolność wykorzystywania jego zasobów. Święty Franciszek z Asyżu pokazuje nam drogę wyjścia, powrotu do harmonii Ducha Stworzyciela: drogę kontemplacji i uwielbienia. Biedaczyna chciał, aby stworzenia wzniosły pieśń pochwalną na cześć Stwórcy: "Chwała Tobie, Panie mój...". 

Veni creator Spiritus, zacznij od siebie nawzajem

"Bracia i siostry - kontynuował papież - Duch Boży, który na początku przemienił chaos w kosmos, działa, aby dokonać tej przemiany w każdym człowieku. Przez proroka Ezechiela Bóg obiecuje: 'Dam wam serce nowe, ducha nowego tchnę w was... Ducha mego dam w was' (Ez 36:26-27)".

"Istnieje zewnętrzny chaos - społeczny i polityczny - oraz wewnętrzny chaos w każdym z nas; ten pierwszy nie może zostać uleczony, dopóki nie zaczniemy leczyć tego drugiego! Niech ta refleksja obudzi w nas pragnienie doświadczenia Duch StwórcyOd ponad tysiąclecia Kościół kładzie na naszych ustach wezwanie do modlitwy: "Veni creator Spiritus", Przyjdź, Duchu Stworzycielu! Nawiedź nasze umysły. Napełnij niebiańską łaską serca, które stworzyłeś".

Korpus Chrystusa

W słowach skierowanych do różnojęzycznych pielgrzymów papież Franciszek przypomniał, że "zbliżamy się do Uroczystości Świętego Krzyża". Korpus Chrystusa. Prośmy Pana, aby Jego Duch miłości uczynił z nas stałą ofiarę na chwałę Boga i dla dobra Jego świętego Ludu. Niech Jezus w Najświętszym Sakramencie was błogosławi, a Najświętsza Dziewica, najczystsze tabernakulum Jego obecności, czuwa nad wami.

Również do pielgrzymów niemieckojęzycznych: "Drodzy pielgrzymi niemieckojęzyczni, zbliżająca się uroczystość Bożego Ciała zaprasza nas do adorowania z żywą wiarą Ciała i Krwi Chrystusa. W tajemnicy Eucharystii uobecnia się On przez Ducha Świętego, aby pozostać z nami na zawsze i przemieniać nasze życie".

Papież skierował "szczególną myśl do polskojęzycznych pielgrzymów zgromadzonych w Rzymie w modlitewnej pamięci bł. kard. Stefan Wyszyńskiktóry jest dla Kościoła w Polsce i na świecie wzorem wierności Chrystusowi i Matce Bożej. Uczmy się od niego hojności w odpowiadaniu na biedę naszych czasów, w tym biedę spowodowaną wojną w wielu krajach, zwłaszcza na Ukrainie.

Już po włosku. Franciszek, który modlił się za ofiary osunięcia się ziemi w Papua-Nowa Gwineaodmówił modlitwę "za męczenników Ukrainy, za ofiary dzieci Dzieci, które doświadczyły różnego rodzaju problemów fizycznych z powodu wojny, dzieci, które muszą na nowo nauczyć się chodzić, poruszać się, które straciły uśmiech. To bardzo brzydkie, gdy dziecko traci swój uśmiech.

"Módlmy się za ukraińskie dzieci, za dzieci w Palestynie i Izraelu, o zakończenie wojny... i nie zapominajmy o Myanmarze i wielu krajach, które są w stanie wojny. Dzieci na wojnie cierpią. Prośmy Pana, aby był blisko nich wszystkich i módlmy się o pokój" - zakończył papież.

AutorFrancisco Otamendi

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.