Aktualności

Młodzi ludzie i alkohol: zapobieganie podatności na zagrożenia

Skłonność młodych ludzi do alkoholu wynika z charakteru, osobowości czy środowiska rodzinnego i społecznego. Czynniki takie jak brak bezpieczeństwa czy presja otoczenia wymagają zindywidualizowanej i prewencyjnej edukacji. W nadpobudliwości lekowej opisanej na końcu tych stron niemal zanika chęć życia w pełni.

Carlos Robles Bonifacio-7 listopada 2017 r.-Czas czytania: 4 minuty
Młodzi ludzie z odwróconymi plecami przy botellón.

Alkohol jest głównym narkotykiem obecnym w naszym środowisku, tym, który powoduje najwięcej zgonów, o charakterze patologicznym dla jednostek i rodzin, pisze Sanz González. Powszechnie popełniamy błąd, diagnozując osobę jako alkoholika, jeśli jej ciało wykazuje już fizyczne oznaki spożycia alkoholu, co jest błędem, ponieważ we wczesnych stadiach alkoholizmu ciało nie wykazuje jeszcze oznak spożycia alkoholu - mówi Schüller.

Średni wiek, w którym hiszpańscy nastolatkowie zaczynają używać narkotyków, wzrósł przez cały czas trwania kryzysu gospodarczego, w latach 2009-2014, natomiast w ostatnich latach odwrócił się zwyczajowy trend i obecnie zaczynają oni używać alkoholu wcześniej niż tytoniu. Tak wynika z końcowej oceny Krajowa Strategia Antynarkotykowa na lata 2009-2016 przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia wcześniej tego lata, z których wynika, że wiek rozpoczęcia spożywania alkoholu wzrósł nieznacznie średnio z 13,7 do 13,8 lat, natomiast wiek rozpoczęcia palenia wzrósł w tym samym okresie z 13,3 do 13,9.

Konsumpcja młodzieży

Musimy docenić, że w etiologii alkoholizmu bierze udział wiele różnych czynników, z których część jest specyficzna dla jednostki, a część środowiskowa; czynniki takie jak osobowość, stopień dojrzałości, środowisko rodzinne, liderzy grup na poziomie szkolnym, mają decydujący wpływ na rozwój tego uzależnienia od alkoholu.

  W niniejszym artykule zamierzamy skupić się na konsumpcji z perspektywy młodzieżowej i inicjacyjnej, która ma charakter bardziej edukacyjny i prewencyjny oraz skupia się na czynnikach społecznych i indywidualnych. Dla wielu młodych ludzi spożywanie alkoholu jest doświadczeniem efemerycznym, spowodowanym ciekawością, atrakcyjnością nieznanego i presją rówieśników. Możemy mówić w imieniu większości młodych ludzi, że ich konsumpcja skupia się na spożycie rekreacyjne gdzie alkohol jest jego częścią jako jeszcze jeden element, z którym można nawiązać relacje.

W przypadku ewentualnej skłonności do konsumpcji należy również wziąć pod uwagę zestaw zmiennych charakterologicznych jednostki. Zaobserwowaliśmy, jak wysokie stopnie lęk -To, że nie mogą być odpowiednio uregulowane przez młodych ludzi, sprzyja nadużywaniu alkoholu, zwłaszcza w weekendy.

Niepewność, niepewność

Świat młodzieży może wydawać się beztroski, szczęśliwy bez granic, świat pełen możliwości..., ale wielu nauczycieli i wielu rodziców w większej części odkrywa, że za tą maską szczęścia kryje się świat pełen niepewność i niepewność.

To rozregulowane napięcie wymaga serii wytchnień, momentów, w których rzeczywistość staje się łaskawsza i bardziej znośna. Młody człowiek wie, odkrywa, że alkohol ułatwia ten dodatkowy czas, by móc spojrzeć na sprawy z innej perspektywy.

Innym istotnym aspektem spożywania alkoholu jest zdolność do buforowania spożycia alkoholu. the frustracja do osobistych wymagań. Wiemy, że młodzi ludzie działają w bardzo konkurencyjnym wszechświecie, gdzie wzorce porównań są bardzo aktywne; sieci społeczne, które punktują naszą akceptację w danej chwili, "wirtualna grupa przyjaciół". gdzie młody człowiek obawia się akceptacji lub odrzucenia jako czegoś poza jego kontrolą...

Nieśmiałość, brak bezpieczeństwa, jest kolejną ze zmiennych charakterologicznych, które musimy uwzględnić w integralnej formacji adolescenta. Alkohol zapewnia nam bardziej życzliwą wizję naszych cech i sprawia, że pokazujemy się światu w bardziej wyluzowany i przyjazny sposób.

Wszyscy młodzi ludzie walczą o akceptację, a nieśmiałość jest przeszkodą, która często postrzegana jest jako niezmienna. Ta pozornie surowa i niesprawiedliwa rzeczywistość, jaką młody człowiek czyni ze swoich możliwości, skłania go do poszukiwania pośrednika, który złagodziłby nieakceptowaną rzeczywistość jego życia. Pierwszym krokiem byłaby realna wiedza o konsumpcji, drugim akceptacja swoich ograniczeń w zakresie relacji z innymi, a ostatnim ułatwienie działań zastępczych, w których młody człowiek może dostrzec, że może pokonać samego siebie.

Bierność rodziców

W ostatnich 20 latach w Hiszpanii zaakcentował się wzorzec rodziców, którzy nie chcą komplikować swojego życia, aby nie konfrontować się ze swoimi dziećmi. Środowisko edukacyjne ostrzega przed bierność w obowiązki rodzica w zakresie zapewnienia zdrowia dzieciom i zaniedbanie "konieczność regulacyjna". niezbędna w edukacji młodych ludzi.

Jednym z najczęstszych mankamentów młodych ludzi jest brak poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, wynikający z braku ram normatywnych przygotowujących ich do dorosłego życia. I w tym samym duchu, nadopiekuńczość to kolejne zjawisko, które wymaga zbadania. Potrzeby dzisiejszego rynku zmuszają wielu rodziców do nieobecności w rodzinie i z dala od domu. Dzieciom brakuje liczby referencyjne bo ich nie ma, a związki przywiązania emocjonalnego ulegają pogorszeniu. Uczucie potrzebuje konkretnych przejawów; jeśli ich nie ma, młody człowiek zastąpi je innymi związkami, które spełniają jego wymagania. Dlatego jesteśmy w momencie, kiedy musimy zastąpić "anything goes" przez "wszyscy razem".

Edukacja zindywidualizowana

Nie możemy pominąć innej zmiennej, innego czynnika, który jest motorem konsumpcji. A środowisko rodzinne Pierwszy z nich jest z perspektywy rodziny, gdzie jeden z członków rodziny jest już uzależniony od alkoholu.

Wobec powyższych braków, jakie wykazuje młodzież w okresie dorastania, uważamy za słuszne podkreślenie wartości zindywidualizowana edukacja. Nie wszyscy ludzie reagują i działają w ten sam sposób, dlatego uzależnienie od alkoholu i spożywanie alkoholu będzie się różnić w zależności od sposobu bycia każdej osoby.

Najbardziej intencjonalne aspekty w formacji młodych wymagają aspektów, których nie możemy pominąć, takich jak: podkreślanie wyjątkowości osoby, ułatwianie samopoznania, zachęcanie do rozwoju fizycznego i intelektualnego, promowanie wartości, które umożliwiają osobiste poświęcenie, wyznaczanie i nakreślanie osobistego projektu życia, wychowanie w wolności, nadawanie głębi życiu poprzez pielęgnowanie wewnętrzności i poczucia transcendencji, czas wolny jako okazja do ciągłego wzrastania, poczucie solidarności w życiu... Krótko mówiąc, budzenie w młodych ludziach pragnienia życia i życia w pełni.

AutorCarlos Robles Bonifacio

Doradca. Doktorat z psychologii

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.