Watykan

Stolica Apostolska reformuje sankcje karne w Kościele

Z Konstytucją Apostolską Pascite gregem DeiPapież Franciszek, datą 23 maja 2021 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, promulguje nową księgę VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, zawierającą przepisy dotyczące sankcji karnych w Kościele.

David Fernández Alonso-1 Czerwiec 2021-Czas czytania: 3 minuty
kodeks prawa kanonicznego

Foto: ©2021 Catholic News Service / U.S. Conference of Catholic Bishops.

Z Konstytucją Apostolską Pascite gregem DeiPapież Franciszek, datą 23 maja 2021 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, promulguje nową księgę VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, zawierającą przepisy dotyczące sankcji karnych w Kościele. Tekst legislacyjny, "aby każdy mógł być łatwo poinformowany i mieć dogłębną wiedzę na temat omawianych przepisów", wejdzie w życie 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Jest to jedna z siedmiu ksiąg Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Papież Franciszek stwierdza w Konstytucji zatwierdzającej modyfikację Kodeksu, że konieczna była rewizja dyscypliny karnej promulgowanej przez św. Jana Pawła II: "W kontekście szybkich zmian społecznych, których doświadczamy, dobrze zdając sobie sprawę, że "... musimy być świadomi, że dyscyplina karna z Kodeksu Prawa Karnego.nie żyjemy po prostu w epoce zmian, ale w zmianie epoki." (Audiencja dla Kurii Rzymskiej z okazji złożenia życzeń świątecznych, 21 grudnia 2019 r.), aby odpowiednio odpowiedzieć na potrzeby Kościoła na całym świecie, było oczywiste, że dyscyplina karna promulgowana przez św. Jana Pawła II 25 stycznia 1983 r. wraz z Kodeksem Prawa Kanonicznego również wymaga rewizji. Należało go tak zmodyfikować, aby mógł być wykorzystywany przez duszpasterzy jako narzędzie sprawne, zbawienne i korygujące. caritas pastoralisaby zapobiec większemu złu i uleczyć rany spowodowane przez ludzką słabość.

Tekst księgi VI został rzeczywiście poprawiony, także z technicznego punktu widzenia, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych podstawowych aspektów prawa karnego, takich jak prawo do obrony, przedawnienie karalności i kar, bardziej przejrzyste określenie kar, które odpowiada wymogom legalności karnej i oferuje Ordynatorowi i Sędziom obiektywne kryteria przy określaniu najbardziej odpowiedniej kary do zastosowania w każdym konkretnym przypadku.

W rewizji tekstu, w celu promowania jedności Kościoła w stosowaniu kar, szczególnie w odniesieniu do tych przestępstw, które powodują największą szkodę i zgorszenie we wspólnocie, kierowano się także, servatis de iure servandispodejście polegające na ograniczeniu przypadków, w których nałożenie sankcji zależy od uznania organu.

Etapy wprowadzania zmian

Franciszek wyjaśnia w Pascite gregem Dei, że Benedykt XVI już w 2007 roku powierzył Papieskiej Radzie ds. Tekstów Legislacyjnych zadanie podjęcia rewizji przepisów karnych zawartych w kodeksie z 1983 roku.

Na podstawie tego zadania Dykasterium pracowało nad konkretną analizą nowych wymogów, określeniem ograniczeń i braków w istniejącym prawodawstwie oraz wskazaniem jasnych i prostych rozwiązań.

Sporządzono pierwszy projekt nowej Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego i rozesłano go do wszystkich Konferencji Episkopatów, do Dykasterii Kurii Rzymskiej, do Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych, do Wydziałów Prawa Kanonicznego i do innych instytucji kościelnych w celu zebrania ich uwag. Jednocześnie, jak mówi w dokumencie papież, konsultowano się także z licznymi kanonistami i ekspertami prawa karnego z całego świata. Wyniki tych pierwszych konsultacji zostały następnie przeanalizowane przez specjalną grupę ekspertów, którzy zmodyfikowali tekst projektu zgodnie z otrzymanymi sugestiami, a następnie ponownie przekazali go konsultantom do analizy.

Wreszcie, po kolejnych rewizjach i studiach, ostateczny projekt nowego tekstu został przestudiowany na sesji plenarnej członków Papieskiej Rady ds. Tekstów Legislacyjnych w lutym 2020 r. Po poprawkach wskazanych przez Sesję Plenarną, projekt tekstu został przekazany samemu Papieżowi.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe