Kultura

Zakon Maltański: sprawy bieżące i architektura

Suwerenny Zakon Maltański jest jedną z najstarszych instytucji charytatywnych na świecie, działającą w 120 krajach, gdzie pomaga ludziom w potrzebie poprzez swoją działalność medyczną, społeczną i humanitarną.

Stefano Grossi Gondi-12 listopad 2022-Czas czytania: 4 minuty
zamówienie na słód

Suweren Zakon Maltański jest jedną z najstarszych organizacji charytatywnych na świecie; ma siedzibę w Rzymie i działa w 120 krajach, gdzie pomaga ludziom w potrzebie poprzez swoją działalność medyczną, społeczną i humanitarną.

Jest to świecki zakon religijny Kościoła katolickiego (łączący realia zakonne i rycerskie) od 1113 roku. Suwerenny Zakon Maltański utrzymuje również stosunki dyplomatyczne z ponad 100 państwami i Unią Europejską oraz posiada status stałego obserwatora przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Na czele Zakonu stoi Wielki Mistrz, który rządzi zarówno jako suweren, jak i przełożony zakonny, a wspomaga go Rada Suwerenna, której przewodniczy. Pierwszą siedzibą w Rzymie było wzgórze Awentyńskie, początkowo powierzone klasztorowi benedyktyńskiemu, a następnie przekazane Rycerzom Maltańskim. Budowa Willi Magistralnej została wówczas ukończona w XVIII wieku.

Obecność aktywnej pomocy

Obecnie Zakon Maltański jest szczególnie aktywny w sektorze medycznym i od kilku wieków jest obecny w większości miejsc na świecie, gdzie pracuje jego 13.500 członków, 95.000 stałych wolontariuszy i wykwalifikowany personel. Jest 52 000 profesjonalistów - w większości personelu medycznego i paramedycznego - którzy tworzą sieć pomocy doraźnej dla uchodźców i przesiedleńców żyjących w warunkach wojny i konfliktu.

W ostatnich dziesięcioleciach nasiliła się pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Poprzez swoje krajowe stowarzyszenia, korpus wolontariuszy i międzynarodową agencję pomocy, Zakon Maltański zapewnia pomoc medyczną i humanitarną w nagłych wypadkach oraz współpracuje z ludnością dotkniętą katastrofą w celu wdrożenia programów odbudowy i zapobiegania katastrofom.

Zakon Maltański interweniował w celu wsparcia uchodźców, osób przesiedlonych i ogólnie migrantów. Na przykład uchodźcy uciekający z Syrii są przyjmowani w szpitalu polowym Malteser International w Kilis na granicy z Turcją. Szpital ma 100 łóżek i może wykonywać operacje w trybie nagłym. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami Malteser International wspiera również 9 ośrodków medycznych, z czego 3 to mobilne kliniki w regionie Aleppo w Syrii.

Jej najstarsza obecność szpitalna ma miejsce w Palestynie, gdzie w mieście Betlejem w 1895 roku powstał szpital, który działał przez prawie 100 lat, aż do momentu, gdy w 1985 roku szpital został zmuszony do zamknięcia z powodów politycznych i społecznych związanych z konfliktem arabsko-izraelskim. Ale w tym samym roku Zakon Maltański zdecydował o ponownym otwarciu 28-łóżkowego skrzydła położniczego. Z biegiem lat szpital zwiększył swoje zaangażowanie, korzystając z pomocy zagranicznej (Unia Europejska, Stany Zjednoczone itp.).

Zakon Maltański często interweniuje w obliczu katastrof i klęsk żywiołowych. Interwencje kryzysowe miały miejsce w ostatnich latach w Indonezji po trzęsieniu ziemi i tsunami z września 2018 r., w Nepalu po dużych trzęsieniach ziemi, na Filipinach zdewastowanych przez tajfun Haiyan, w dotkniętym głodem Rogu Afryki oraz w całej Europie, gdzie korpusy pomocowe reagują na powodzie i ekstremalne zjawiska pogodowe. Na Haiti, najbiedniejszym kraju na zachodniej półkuli, realizowane są długoterminowe projekty zrównoważonego rozwoju.

Choroby i epidemie są ciągłym wyzwaniem, co sprawia, że oprócz "bardziej nowoczesnych" chorób, takich jak gruźlica, malaria i HIV/AIDS, które są obecnie głównymi przyczynami zgonów w Afryce, konieczna jest interwencja w przypadku trądu, choroby słynnej na przestrzeni dziejów. Malteser International, międzynarodowa organizacja pomocowa i agencja z siedzibą w Kolonii i Nowym Jorku, działa od prawie 60 lat i obecnie organizuje ponad 140 projektów w 35 krajach Afryki, Azji i Ameryki.

Zakon Maltański ma wielowiekową, a nawet tysiącletnią historię i zrozumiałe jest, że jego siedziba znajduje się w centrum Rzymu. Są trzy takie miejsca: pałac Magistralny, willa Magistralna i Dom Rycerzy Rodyjskich.

Pałac Magistralny

Jest to rezydencja Wielkiego Mistrza i siedziba rządu Suwerennego Zakonu Maltańskiego od 1834 roku; znajduje się przy Via Condotti, jednym z centralnych punktów miasta Rzymu; należy do Zakonu Maltańskiego od 1629 roku.

Początkowo pałac służył jako siedziba ambasadora Zakonu Maltańskiego w państwach papieskich. Dwa wieki później, gdy w 1834 roku Zakon przybył do Rzymu, stał się on rezydencją Wielkiego Mistrza i siedzibą jego rządu.

Republika Włoska przyznała tej siedzibie prawo eksterytorialności.

Willa Magistrala

To samo prawo eksterytorialności dotyczy Willi Magistralnej, znajdującej się na Wzgórzu Awentyńskim, w której mieści się siedziba Wielkiego Przeora Rzymu.

W ostatnich czasach był on gospodarzem najważniejszych wydarzeń w życiu instytucjonalnym Zakonu: wyborów sześciu ostatnich Wielkich Mistrzów oraz święta św. Jana Chrzciciela - patrona Zakonu - które od wieków obchodzone jest corocznie w jego ogrodach 24 czerwca.

Villa Magistral może pochwalić się również ważnym skarbem artystycznym: jej kościół, Santa Maria in Aventino, jest jedynym przykładem architektonicznym autorstwa artysty Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), który zmodyfikował starożytny plan ustalony w X wieku, kiedy to znajdowali się tu mnisi benedyktyńscy.

Bardzo słynna jest tzw. "dziurka od klucza", gdzie przybywający na Awentyn turyści przychodzą, aby zajrzeć w tę dziurkę od klucza, która obramowuje kopułę Bazyliki św. Piotra.

Dom rycerzy z Rodos

Dom Rycerzy Rodyjskich to budynek w sercu Forum Romanum, w części poświęcony Augustowi. Po długiej historii na przestrzeni wieków, pod koniec II wojny światowej został powierzony Zakonowi Maltańskiemu, a przydział ten wynika z faktu, że ten XIII-wieczny budynek należał do Rycerzy św. Jana Jerozolimskiego, zakonu rycerskiego o długiej historii, który połączył się z Suwerennym Wojskowym Zakonem Maltańskim.

AutorStefano Grossi Gondi

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe