Ameryka Łacińska

Kościół synodalny zaznacza Zgromadzenie Eklezjalne Ameryki Łacińskiej

Marzenie papieża Franciszka o "Kościele synodalnym", z trzema podstawowymi kluczami - komunią, uczestnictwem i misją - stało się przedmiotem prac Zgromadzenia Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które kończy się dziś, w niedzielę, w Meksyku.

Rafał Górnik-28 lipca 2021 r.-Czas czytania: 5 minuty
zespół otwierający

Zdjęcie: Otwarcie Zgromadzenia. Zdjęcie CNS/Emilio Espejel

W ubiegłą niedzielę Papież Franciszek zwrócił się do uczestników Zgromadzenia Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów, zgromadzonych w mieście Meksyk, z pragnieniem "promowania Kościoła w zasięgu synodalnym, ożywienia ducha V Konferencji Ogólnej Episkopatu, która w Aparecidzie w 2007 r. wezwała nas do bycia uczniami-misjonarzami, a także zachęcenia do nadziei, przewidując na horyzoncie Jubileusz Guadalupe w 2031 r. i Jubileusz Odkupienia w 2033 r."..

W jego WiadomośćPapież podziękował wszystkim za obecność na tym Zgromadzeniu, "które jest nowym wyrazem latynoamerykańskiego i karaibskiego oblicza naszego Kościoła, w harmonii z procesem przygotowawczym do XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, którego tematem jest "Latynoamerykańskie i karaibskie oblicze naszego Kościoła". Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja".

Na podstawie tych kluczy, które "strukturyzują i ukierunkowują synodalność", Papież napomniał, by "w tej drodze, którą razem odbywacie, uwzględnić w sposób szczególny dwa słowa: słuchanie i przepełnienie". I krótko wyjaśnił ich znaczenie.

O "słuchaniu" powiedział: "Dynamizm zgromadzeń kościelnych polega na procesie słuchania, dialogu i rozeznawania. "Wymiana ułatwia słuchanie głosu Boga aż do usłyszenia wraz z nim wołania ludu i słuchanie ludu aż do tchnięcia w niego woli, do której Bóg nas wzywa. "Proszę was - dodał papież - abyście starali się słuchać siebie nawzajem i wsłuchiwać się w krzyk naszych najbiedniejszych i najbardziej zapomnianych braci i sióstr".

Odnośnie do "przepełnienia" Ojciec Święty wskazał, że "rozeznanie wspólnotowe wymaga wiele modlitwy i dialogu, aby wspólnie odnaleźć wolę Bożą, a także wymaga znalezienia sposobów przezwyciężenia różnic, aby nie stały się one podziałami i polaryzacją".

W tym procesie proszę Pana, aby wasze Zgromadzenie było wyrazem "przelewania się" twórczej miłości Jego Ducha, który pobudza nas do nieustraszonego wychodzenia na spotkanie innych, i który zachęca Kościół do stawania się coraz bardziej ewangelizacyjnym i misyjnym poprzez proces nawrócenia pastoralnego".

Papież zachęcał więc wszystkich do przeżywania tych dni "przyjmując z wdzięcznością i radością to wezwanie do przepełnienia Ducha Świętego w wiernym Ludzie Bożym pielgrzymującym w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach".

Liczni kardynałowie i arcybiskupi

Tysiące uczestników wzięło udział w Zgromadzeniu Eklezjalnym, niektórzy osobiście, a inni online. Można zobaczyć tutaj przewodnik po Zgromadzeniu w wersji popularnej. Zwracała uwagę obecność kardynałów z Kurii Watykańskiej oraz innych kardynałów i arcybiskupów z Ameryki Łacińskiej i innych krajów.

Kardynał Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów i przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej; Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów; Honduraczyk Óscar Rodríguez Maradiaga; Peruwiańczyk Pedro Barreto, przewodniczący Pan-Amazońskiej Sieci Eklezjalnej (REPAM); arcybiskup Luksemburga Jean Claude Hollerich, przewodniczący Konferencji Biskupów Europejskich; Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju; Birmańczyk Charles Maung Bo, arcybiskup Rangunu, przewodniczący Federacji Konferencji Biskupów Azji; naturalnie arcybiskup Miguel Cabrejos, przewodniczący Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM), a także sekretarz Dykasterii ds. Komunikacji, monsignor Lucio Ruiz, wśród innych prałatów, wraz z sekretarzem generalnym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej Rodrigo Guerrą.

Słuchanie Ducha Świętego

"Czym jest marzenie o Kościele synodalnym, nową modą, strategią komunikacyjną, ideologią przebraną za program duszpasterski, metodą misyjnego nawracania Kościoła? Od tych pytań rozpoczął kardynał Marc Ouellet, wyjaśniając w swoim wystąpieniu, że poza pytaniami i wątpliwościami, które mogą pojawić się w związku z marzeniem papieża Franciszka o Kościele synodalnym, rzeczywistość jest bardzo prosta.

"Papież wierzy w Ducha Świętego - podkreślił kardynał - i "chce, abyśmy nauczyli się lepiej Go słuchać na wszystkich szczeblach Kościoła, od ostatniej dzielnicy wielkich metropolii Ameryki Łacińskiej po szczyt kolegium proboszczów, przechodząc przez parafie, uniwersytety, stowarzyszenia, chłopów, ruchy ludowe, kulturalne, społeczne itd.".

Według prefekta Kongregacji ds. Biskupów, kardynała Ouelleta, "centralnym punktem jest uważne słuchanie tego, co Duch Święty mówi do każdego i każdej z nas, "bez pośpiechu, bez z góry przyjętych idei czy uprzedzeń, bez wzbudzania w momencie konsultacji tego, co chcielibyśmy promować jako model Kościoła" - podał Vatican News.

W tym sensie przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej podkreślił, że Papież ma nadzieję, iż z doświadczenia wiary "wszyscy możemy przyczynić się do odnowienia naszych serc, naszego duszpasterstwa i naszych struktur, aby Kościół żył coraz bardziej zgodnie ze stylem Jezusa".

Wymiary Kościoła synodalnego

Watykański kardynał podkreślił też trzy wymiary Kościoła synodalnego, które papież Franciszek nakreślił, by były dla nas wskazówką w słuchaniu Ducha Świętego. Są nimi komunia, uczestnictwo i misja.

"Uczestnictwo oznacza obudzenie wiary, abyśmy wszyscy wyruszyli w drogę, abyśmy poszli do Jezusa, abyśmy spotkali Maryję pod Jej Krzyżem, abyśmy zgromadzili się w Wieczerniku, aby obcować z Jego Ciałem i Krwią, abyśmy wyszli na ulice, aby dać świadectwo o Jego zmartwychwstaniu i głosić cuda Jego Ducha nowego i wiecznego życia, życia Zmartwychwstałego dzielonego i celebrowanego w naszym chrzcie" - powiedział kard. Ouellet.

Przed zakończeniem kardynał pogratulował CELAM wysiłków w zorganizowaniu tego Zgromadzenia w czasach pandemii, w których postać Maryi Dziewicy odgrywa fundamentalną rolę, poza pobożnością ludową, ponieważ - dodał - "Kościół synodalny w Ameryce Łacińskiej będzie maryjny albo go nie będzie".

"Nie mówię tego ze zwykłej pobożności - dodał - mówię to ze względu na fakty, które każą myśleć o przyszłości Ameryki Łacińskiej w świetle maryjnej drogi naszych Kościołów na przestrzeni wieków". Doświadczenie św. Juana Diego w spotkaniu z Dziewicą z Guadalupe, w niesieniu dobrej nowiny biskupowi Zumárraga, a w końcu w byciu dyspozycyjnym w budowaniu komunii i pojednania, wychowuje nas w prawdziwej synodalności, która może odnowić Kościół" - zakończył.

Relacja między synodalnością a misją

Kardynał Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów, podkreślił ogromną wartość pogłębienia związku między synodalnością a misją. "Te dwa wymiary Kościoła mogą być jednym z najbardziej znaczących wkładów tego zgromadzenia i synodalnej drogi naszego Kościoła" - powiedział.

Biorąc pod uwagę historię tego Zgromadzenia i przywołując etapy Medellín, Puebla, Santo Domingo i Aparecida, "jako etapy posoborowej podróży, w której Kościoły Ameryki Łacińskiej i Karaibów przeżyły niezwykłe doświadczenie komunii kościelnej", kardynał Grech podkreślił podejście nawrócenia pastoralnego promowane również przez Adhortację Apostolską Evangelii gaudium.

"To wydarzenie stanowi wyraz wizji duszpasterskiej papieża Franciszka. Zgromadzenie to stanowi również pomost pomiędzy Synodem o Amazonii - Droga Amazonii jako prawdziwie transformujące doświadczenie dla swojego regionu a Synodem o Synodalności. Są one wyraźnie połączone poprzez podejście skoncentrowane na peryferiach i eklezjologię Ludu Bożego" - dodał kardynał.

Jego zdaniem istnieje ścisły związek między synodalnością a misją. "Są to dwa konstytutywne wymiary Kościoła, które - właśnie dlatego, że są konstytutywne - stoją lub upadają razem. Spróbujcie pomyśleć o scenariuszu misyjnym Kościoła niesynodalnego; Kościoła, w którym nie chodzimy razem, nie postępujemy w jakimś określonym porządku, każdy rości sobie prawo do misji - sprecyzował.

Kardynał Grechci zwrócił się także do papieża Franciszka w. Evangelii gaudium (nn. 115 i 117), by podkreślić ideę "tłumaczenia jednej Ewangelii Chrystusa w stylu latynoamerykańskim". To "nie zagrozi jedności Kościoła" - powiedział - ale ją wzbogaci, "pokazując, że Tradycja nie jest śpiewem w unisono czy linią melodyczną jednego głosu, ale symfonią, gdzie każdy głos, każdy rejestr, każdy tembr głosu wzbogaca jedną Ewangelię, śpiewaną w nieskończonej możliwości wariantów" - podała oficjalna agencja watykańska.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe