Kultura

Szczepionki Covid-19 a etyka

Delegat Stolicy Apostolskiej przy Światowym Stowarzyszeniu Medycznym i członek Papieskiej Akademii Życia, Pablo Requena, omawia moralność stosowania szczepionek Covid-19.

Pablo Requena-4 styczeń 2021 r.-Czas czytania: 4 minuty

Gdyby zapytać cię na ulicy, czy uważasz, że cała sprawa pandemii Covid-19 to prosta sprawa, niewielu odpowiedziałoby twierdząco.

Minął ponad rok od opisania pierwszych przypadków tego, co szybko stało się globalną epidemią, a wiele pytań pozostaje, mimo że znaczna część światowego świata nauki zabrała się do pracy nad nią w sposób, dla którego trudno znaleźć precedensy w historii medycyny i badań naukowych.

Uderzające jest to, że w mediach społecznościowych pojawia się tak wiele dosadnych wypowiedzi na temat cech wirusa, reakcji immunologicznej, którą wywołuje i tego, jak należy postępować w przypadku pandemii. Oprócz tych wszystkich pytań są też takie, które odnoszą się do. etyczne aspekty zakażenia koronawirusem.

Moralność szczepionek

W ostatnich miesiącach wiele napisano o szczepionkach Covid-19 i ich związku z aborcją. Jest to poważna sprawa i dlatego nota opublikowana 21 grudnia przez Kongregacja Nauki Wiary w sprawie moralności stosowania niektórych szczepionek Covid-19. W rzeczywistości to, o czym mówi ta nota, na poziomie teoretycznym, zostało już powiedziane przez tę samą Kongregację w 2008 roku, w numerach 34 i 35 Instrukcji Dignitas personaew postępowaniu z wykorzystanie ludzkiego "materiału biologicznego" nielegalnego pochodzenia. Jednak przypomnienie jej było na czasie, ponieważ wielu katolików nie zna tego tekstu i ma wątpliwości co do moralności stosowania szczepionek Covid-19.

Różne stopnie odpowiedzialności

Nota pisze o czymś, co zostało przypomniane w ostatnich dokumentach Magisterium na temat bioetyki: że Kościół nie ma szczególnych kompetencji w sprawach naukowych, a jedynie oferuje światło dla rozeznania kwestii etycznych. W niniejszej sprawie powstaje pytanie, czy dopuszczalne jest użycie w procesie produkcji lub walidacji szczepionki, do której produkcji wykorzystano linie komórkowe z tkanki płodowej pochodzącej z indukowanych aborcji.

Krótka notatka wyjaśnia, co następuje Dignitas personaektóry w wykorzystaniu linii komórkowych pochodzących z aborcji istnieją różne stopnie odpowiedzialnościJako przykład podaje różną ocenę moralną możliwych działań w obrębie dużej firmy farmaceutycznej, w zależności od tego, czy to menedżerowie proponują jej wykorzystanie w określonych badaniach, czy też specjaliści, którzy nie mają mocy decyzyjnej w kwestii wykorzystywanych materiałów.

Następnie oferuje odpowiedź na problem moralny które niektórzy chrześcijanie zakładają wskazując, że jest to "moralnie dopuszczalne jest stosowanie szczepionek Covid-19, które w swoim procesie badawczym i produkcyjnym wykorzystały linie komórkowe pochodzące z abortowanych płodów."pod warunkiem, że alternatywne szczepionki nie są dostępne. wykonane bez użycia takich linii komórkowych nielegalnego pochodzenia. Warunek ten jest obecnie spełniony w większości przypadków, gdyż potencjalni użytkownicy nie mogą wybrać rodzaju szczepionki, gdyż zależy to od organizacji rządowej.

Czy w złu może istnieć współpraca?

Powód, którym posługuje się dokument w celu uzasadnienia tej odpowiedzi, jest następujący rodzaj współpracy ze złem, który mógłby zostać poniesiony, jest odległy. Kiedy mówi o współpracy w złu (dokument posługuje się kategorią moralną "bierna współpraca materialna"), nie zakłada się, że użycie szczepionki dzisiaj implikuje jakiś związek przyczynowy z aborcją, której dokonano trzydzieści czy czterdzieści lat temu, ale raczej, że wykorzystanie tych linii komórkowych może w pewien sposób promować wykorzystanie materiału zarodkowego lub płodowego w laboratoriach.i usprawiedliwiać lub czynić bardziej tolerancyjnym niszczenie embrionów lub aborcje związane z takim wykorzystaniem.  

Ponadto, wyjaśnia dalej Nota, moralny obowiązek unikania takiej współpracy nie jest wiążący, jeśli istnieje poważna przyczyna, jak w tym przypadku, aby uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji ze wszystkimi jej negatywnymi konsekwencjami. Należy zrozumieć, że rozumowanie watykańskiej Kongregacji nie jest typu proporcjonalistycznego, ponieważ wychodzi od rozważenia, że przedmiot dokonywanego aktu, czyli uodpornienie ludności, jest moralnie dobry. Ponadto, jak wyjaśniono również, odpowiedź ta nie legitymizuje ani aborcji, które doprowadziły do powstania tych linii komórkowych, ani ich wykorzystania.

Czy szczepienia są obowiązkowe?

Kolejna kwestia poruszona w nocie dotyczy sprawy obowiązkowych szczepień.. Tutaj ważne jest, aby odróżnienie poziomu prawnego od poziomu etycznego. Pierwszy dotyczy wskazań, jakich władza publiczna wymaga od obywateli. Na razie w krajach, w których zaczęto stosować szczepionkę, nie jest ona wymagana przez prawo: jest po prostu zalecana. Ale w niektórych miejscach lub dla pewnych kategorii podmiotów władza publiczna mogłaby wprowadzić obowiązek szczepień, jeśli uzna to za konieczne dla dobra publicznego. Na poziomie etycznym oczywiste jest, że istnieje pewien moralny obowiązek unikania zarażania innych i, podobnie jak w przypadku innych chorób zakaźnych, najbezpieczniejszym sposobem byłoby szczepienie.. Z tego powodu Nota zauważa, że "moralność szczepień zależy nie tylko od obowiązku ochrony własnego zdrowia, ale także od obowiązek dążenia do osiągnięcia wspólnego dobra".

A co z biednymi krajami?

Ostatnim problemem etycznym o niebagatelnym znaczeniu, o którym nota wspomina, choć bardzo lakonicznie, jest ten, który dotyczy powszechny dostęp do szczepionek. Mówi on o moralnym imperatywie, aby "zapewnienie, że skuteczne, bezpieczne i etycznie akceptowalne szczepionki będą dostępne również dla najbiedniejszych krajów bez ponoszenia przez nie nadmiernych kosztów.". Bardziej rozwinięta prezentacja na ten temat znajduje się w ostatnim "....Nota Komisji Watykańskiej Covid-19 we współpracy z Papieską Akademią dla Życia Szczepionka dla wszystkich. 20 punktów dla sprawiedliwszego i zdrowszego świata" (29.12.2020).

AutorPablo Requena

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.