Hiszpania

Bp José Rico Pavés: "Żywy Kościół jest bogaty w posługi".

28 marca rano w siedzibie Konferencji Episkopatu Hiszpanii odbyła się odprawa z udziałem przewodniczących Komisji Episkopatu ds. Liturgii oraz Ewangelizacji, Katechezy i Katechumenatu, monsignora José Leonardo Lemosa Montaneta i monsignora José Rico Pavésa, podczas której omówiono nowy dokument "Orientacje dotyczące ustanowienia posług lektora, akolity i katechisty".

Paloma López Campos-28 marca 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty
Duszpasterstwa kościelne

Wyświęcony szafarz rozdaje Komunię Świętą (Unsplash / Thays Orrico)

Rankiem 28 marca Monsignor José Leonardo Lemos Montanet i Monsignor José Rico Pavés, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Liturgia i dla Ewangelizacja, katecheza i katechumenatNa spotkaniu z dziennikarzami zaprezentowano dokument opracowany na prośbę sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Chodzi o "Wytyczne dotyczące instytucji posług lektora, akolity i katechety", które będą testowane w ciągu najbliższych pięciu lat i które podkreślają bogactwo Kościoła i jego członków.

Wytyczne te są odpowiedzią na dwa dokumenty wydane przez papieża Franciszka w 2023 roku, "Spiritus Domini"przez które pozwolił na instalowanie kobiet w ministerstwach, oraz "Antiquum ministerium", przez które ustanowił posługę nieliturgiczną: posługę katechety. Jak stwierdzają biskupi w przedstawionym dokumencie, nowości papieża "skłoniły Kościół hiszpański do refleksji nad praxis posług i w wyniku tej refleksji proponuje się m.in. Wytyczne".

Przyjęcie, otwartość i nadzieja

Monsignor José Rico Pavés określił dokument jako "dokument przyjęcia, otwarty i pełen nadziei". Recepcji, ponieważ główną ideą jest "przyjęcie najnowszych dyrektyw papieża Franciszka w diecezjach Hiszpanii".

Z drugiej strony, jest otwarty, ponieważ Konferencja Episkopatu jest w "procesie akceptacji ostatnich wytycznych, a także proponuje wytyczne eksperymentalne". I wreszcie, jest pełna nadziei, "ponieważ umieszcza nas w szerokim następstwie recepcji wytycznych z Sobór Watykański II".

Żywy Kościół

Ważne jest pogłębienie natury i tożsamości posług, ponieważ "żywy Kościół to Kościół bogaty w posługi" - zauważył Rico Pavés. Ponadto, posługi te nie są jedynie ustępstwami ze strony duchownych wobec innych członków Ludu Bożego, ale "mają swoje źródło w Chrzest"i w ten sposób wskazują na bogactwo wszystkich członków Kościoła.

José Leonardo Lemos Montanet, mówiąc, że lektor, akolita i katecheta "nie są posługami zastępczymi, nie mają zastępować księży. Nie zastępują, ale współpracują z posługą święceń".

Szkolenie i ochrona

Zadania osób ustanowionych ministrantami, jak widać, nie mogą być traktowane lekko. Dlatego Lemos Montanet podkreślił, że "ci, którzy czują się powołani w Kościele do pełnienia tych posług, muszą być odpowiednio przygotowani". Stąd również znaczenie Wytyczne przedstawiony.

Jednak przy rozpatrywaniu tych wytycznych ważne jest wyjaśnienie dokonane przez monsignora José Rico Pavésa: "Nie chodzi o wymyślanie nowych rzeczy, ale o odzyskanie tego, co należało do Kościoła od czasów starożytnych".

Posługi w Kościele

Pierwsza część zawiera wyjaśnienie ukonstytuowanych posług świeckich; druga dotyczy kompetencji, natury i tożsamości szafarza ustanowionego jako lektor, akolita lub katecheta; wreszcie biskupi przedstawiają propozycję formacji zawierającą elementy wspólne dla wszystkich trzech posług i specyficzne dla każdej z nich.

Jak stwierdza dokument, "posługi świeckich (tj. lektora, akolity i katechety) są posługami współpracy, a w szczególnych przypadkach mogą także uzupełniać brak posług wyświęconych". Są one specjalnymi powołaniami Boga do służby, które mają być rozeznane przez Kościół, a w szczególności przez biskupów.

Czytelnik

Posługa lektora jest posługą liturgiczną "na służbie". Słowo Boże". Do kompetencji ustanowionego ministranta należy "głoszenie czytań nieewangelicznych", zastępowanie psalmisty lub diakona w modlitwie wiernych oraz przygotowanie innych lektorów. Ponadto może być odpowiedzialny za koordynację innych posług, za zadania związane z formacją ciągłą, przygotowanie wiernych do przyjęcia sakramentów i inne działania związane z czytaniem Pisma Świętego.

Akolita

Posługa akolity ma charakter liturgiczny i jest "w służbie ołtarza, przewodniczącego i innych szafarzy". Akolita jest także "nadzwyczajnym szafarzem świętego komunia Można mu powierzyć "koordynację zespołu liturgicznego, przygotowanie i próby celebracji, koordynację innych nadzwyczajnych szafarzy itp.

Katecheta

To jest "wielka nowość tych Wytyczne"Katecheta "nie jest w ścisłym znaczeniu służbą liturgiczną". Katecheta jest "na służbie reklama i przekazu wiary, we wszystkich jej wymiarach". Jego kompetencje są bardzo zróżnicowane i "można mu powierzyć zadania formacji, dzieło pierwszego głoszenia, katechezę dla inicjacji w życie chrześcijańskie dzieci, młodzieży lub dorosłych, formację ciągłą, reinicjację chrześcijańską, duszpasterstwo rodzin...".

Szansa na odnowę duszpasterską

W podsumowaniu i jako zakończenie "Wytycznych dotyczących instytucji posług lektora, akolity i katechety" biskupi uważają, że jest to "cenna okazja do odnowy duszpasterskiej, której nie należy przeoczyć i która powinna być skonkretyzowana w każdej diecezji według konkretnych potrzeb".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.