Stany Zjednoczone

Kościół w USA przekazuje ponad 10 milionów dolarów na projekty humanitarne i kościelne

W 2023 roku Kościół w Stanach Zjednoczonych przeznaczy ponad 10 milionów dolarów na projekty apostolskie, humanitarne i ratunkowe w USA i na całym świecie. Zostało to ogłoszone 20 lipca przez Konferencję Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB).

Gonzalo Meza-24 lipca 2023 r.-Czas czytania: 2 minuty

Darowizna żywności w Michigan, Stany Zjednoczone ©CNS photo/courtesy Gleaners Community Food Bank via Detroit Catholic

Podczas wiosennego spotkania w czerwcu 2023 r. biskupi północnoamerykańscy zatwierdzili przeznaczenie funduszy zebranych podczas drugich zbiórek krajowych na wsparcie różnych projektów Kościoła w Europie Środkowej i Wschodniej, Kościoła w Ameryce Łacińskiej, Kościoła w Afryce oraz na krajowe sytuacje kryzysowe spowodowane klęskami żywiołowymi. Każda z tych drugich zbiórek krajowych była zbierana we wszystkich kościołach w kraju w różne niedziele 2022 roku.

"Święty Paweł napisał, że kiedy cierpi jeden chrześcijanin, cierpią wszyscy chrześcijanie, ponieważ wszyscy jesteśmy częścią jednego Ciała Chrystusa" - powiedział bp James S. Wall, biskup Gallup i przewodniczący Krajowego Komitetu ds. James S. Wall, biskup Gallup i przewodniczący Krajowego Komitetu ds. USCCB. "Ta jedność jest sercem tych zbiórek, które niosą wiarę, nadzieję i miłość ludziom w potrzebie i docierają do najbardziej skomplikowanych i odległych miejsc na naszej planecie. Pomaga również ofiarom katastrof w naszym kraju" - powiedział prałat.

Pomoc dla Kościoła w Afryce

Zasoby dla Kościoła w Afryka1,1 mln euro zostanie wykorzystane m.in. na szkolenie młodych etiopskich katolików na promotorów pokoju w etiopskich szkołach katolickich. Etiopia żyje w konflikcie zbrojnym od trzech pokoleń, dlatego istnieje potrzeba promowania pokoju we wszystkich sektorach. Fundusze dla Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej, w wysokości 5,1 mln USD, zostaną przeznaczone na 196 projektów apostolskich, w tym inicjatywy pomocy humanitarnej na Ukrainie i w Kazachstanie, gdzie ewangelizacja jest dozwolona tylko wewnątrz kościołów. Diecezja Karaganda wykorzysta dotację na organizację bezpłatnych koncertów muzycznych w katedrze Matki Bożej Fatimskiej.

Podczas pandemii wydarzenia te były okazją do rozmowy o wierze i budowania dialogu z tymi, którzy nie wyznają katolicyzmu.  

Dotacje dla Ameryki Łacińskiej

Kościołowi w Ameryce Łacińskiej przyznane zostaną 122 dotacje w łącznej wysokości 2,65 mln USD na projekty od odbudowy budynków, które zawaliły się podczas trzęsień ziemi, po kształcenie nowicjuszy. W regionie Moyobamba w Peru fundusze zostaną wykorzystane na szkolenie 130 formatorów świeckich w 110 społecznościach wiejskich. Wreszcie, fundusze zarezerwowane na sytuacje nadzwyczajne w kraju zostaną przyznane na odbudowę parafii w diecezji Venice na Florydzie, która została dotknięta huraganem Ian we wrześniu 2022 roku. Niezależnie od tego, czy chodzi o działania na rzecz pokoju, czy o pomoc ofiarom wojny lub klęsk żywiołowych, "każda z tych zbiórek odpowiada na wezwanie Jezusa, aby troszczyć się o Niego w osobie naszego cierpiącego bliźniego" - powiedział biskup Wall.

AutorGonzalo Meza

Ciudad Juarez

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe