Watykan

Kościół i ideologia gender, powody, dla których nie (i jak z tym walczyć)

Papież Franciszek nazwał niedawno ideologię gender "najgorszym współczesnym zagrożeniem". Niniejszy artykuł zawiera przegląd kilku kluczowych momentów, w których Kościół ujawnił niebezpieczeństwa związane z tą ideologią.

Andrea Gagliarducci-5 marca 2024 r.-Czas czytania: 5 minuty

Para przed Bazyliką Świętego Piotra ©OSV

Dzisiejsze najgorsze zagrożenie? Ideologia gender. Są to słowa papieża Franciszka, który podkreślił to w swoim przemówieniu na kongresie "Mężczyzna i kobieta. Obraz Boga" w dniu 1 marca. Papież dodał, że poprosił o studium na temat gender, ale nie jest to nic nowego, ponieważ kardynał Victor Manuel Fernandez, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, również zapowiedział w kilku wywiadach, że powstanie dokument na ten temat.

Ale zaabsorbowanie Kościoła katolickiego kwestią ideologii gender nie dotyczy tylko teraźniejszości. Między innymi dlatego, że od lat kwestia orientacji seksualnej jest uwzględniana, mniej lub bardziej bezpośrednio, w konwencjach międzynarodowych, które nie powinny mieć nic wspólnego z kwestią orientacji seksualnej lub płciowej. Ponieważ w ten sposób wprowadza się język, punkt widzenia, precedens, który będzie następnie wykorzystywany w innych dokumentach, aż do całkowitej zmiany znaczenia praw i wspólnego dobra.

Kościół przeciwko ideologii genderw dyplomacji.

Dlatego też dyplomatyczna walka Stolicy Apostolskiej koncentruje się przede wszystkim na szczegółach, aby zapobiec kategoryzacji dokumentów w taki sposób, że istota ludzka i jej godność, która wynika z bycia obrazem Boga, są ignorowane.

Trudno w to uwierzyć, ale kwestia ta wysunęła się na pierwszy plan podczas debaty na temat Global Compact w sprawie uchodźców. Był rok 2018. W dyskusjach Stałego Komitetu, który jest częścią Komitetu Wykonawczego Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, uwzględniono dokument zatytułowany "Aktualizacja dotycząca wieku, płci i różnorodności", w którym skopiowano terminologię znajdującą się w projekcie Globalnego porozumienia w sprawie uchodźców. Stolica Apostolska obawiała się, że terminologia ta może zostać włączona do porozumienia, tworząc w ten sposób podkategorię uchodźców zdefiniowaną na podstawie ich orientacji seksualnej.

Nie byłby to pierwszy raz. W 2008 roku Stolicy Apostolskiej udało się doprowadzić do włączenia prawa do pomocy ofiarom do Międzynarodowej konwencji o broni kasetowej. Natychmiast jednak pojawiło się lobby, które chciało, aby pomoc ofiarom została zdefiniowana w odniesieniu do orientacji seksualnej. Nie miało to jednak nic wspólnego z pomocą, która jest udzielana bez dyskryminacji i bez podziału na kategorie.

Jest to jednak sytuacja ogólna. Stolica Apostolska wielokrotnie wzywała do "holistycznego" podejścia do osoby ludzkiej, zauważając, że kategorie "orientacji seksualnej" i "tożsamości płciowej" nie mają jasnej i uzgodnionej definicji w prawie międzynarodowym.

Już w 1995 r., podczas Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet w Pekinie, Stolica Apostolska musiała stoczyć poważną bitwę dyplomatyczną, powtarzając, że słowo "płeć" może być interpretowane wyłącznie w znaczeniu "biologicznej tożsamości płciowej, męskiej lub żeńskiej", wykluczając jednocześnie jakąkolwiek wątpliwą interpretację, która zaspokoiłaby to, co zostało wówczas określone jako "nowe i inne cele".

Jest to również kwestia humanitarna. Kiedy definiuje się nowe kategorie istoty ludzkiej, nawet jeśli nie ma zgody co do warunków i nie ma takiej potrzeby, praca wielu organizacji katolickich lub innych organizacji inspirowanych wiarą pracujących w terenie jest podważana, po prostu dlatego, że zasady gry są podane w niejednoznacznym języku, który nie ma wspólnego konsensusu na poziomie międzynarodowym i który nie może być podzielany przez te stowarzyszenia.

Kwestie filozoficzne i teologiczne spadają zatem, jak zawsze, na kwestie dyplomatyczne, a tym samym na konkretną pomoc humanitarną.

Katolicy w polityce i ideologia gender

Nawiasem mówiąc, doktrynalne stanowisko w sprawie płci zostało powtórzone przez Dykasterię Nauki Wiary w 2021 r., kiedy we Włoszech debatowano nad ustawą, która miała na celu zaostrzenie kar za tak zwaną dyskryminację ze względu na płeć.

Przy tej okazji Stowarzyszenie Pro-Life i Rodzina zebrało kilka wątpliwości na ten temat, stawiając trzy pytania: czy ustawy i propozycje przeciwko homotranspfobii są sprzeczne z wiarą, Pismem Świętym lub doktryną katolicką; czy wierni katoliccy powinni systematycznie sprzeciwiać się zatwierdzaniu tych ustaw; czy katoliccy politycy powinni głosować przeciwko tym ustawom i publicznie zajmować wobec nich stanowisko.

Ówczesna Kongregacja (obecnie Dykasteria) Nauki Wiary odpowiedziała na pytania jasną odpowiedzią z dnia 1 października 2021 r.: papież Franciszek kilkakrotnie powtórzył "nie" dla ideologii gender, a katolicy pracujący w polityce są wezwani do sprzeciwu wobec projektów ustaw sprzecznych z chrześcijańskimi przekonaniami.

ProVida y Familia wskazuje również, że w krajach, w których uchwalono podobne ustawy, wolność chrześcijan jest zagrożona. W szczególności przytoczyła przypadek pastora Johna Sherwooda, aresztowanego w Wielkiej Brytanii pod zarzutem homofobicznych wypowiedzi, oraz arcybiskupa Fernando Sebastiána Aguilara, przeciwko któremu w Hiszpanii toczy się dochodzenie w sprawie homofobii po wywiadzie, którego udzielił na temat seksualności i prokreacji.

W swojej odpowiedzi Doktryna Wiary przypomniała, że papież już w 2017 r. przed Papieską Akademią Życia określił jako "niewłaściwą" propozycję promowania godności osób poprzez radykalne wyeliminowanie "różnic seksualnych", ponieważ propozycja ta zmierzałaby "po prostu do wyeliminowania" różnic "poprzez proponowanie procedur i praktyk, które czynią je nieistotnymi dla rozwoju osoby i relacji międzyludzkich".

W 2016 roku papież Franciszek, wraz z polskimi biskupami, potępił "ideologiczną kolonizację" promowaną również przez ideologię gender, przez którą "dzieci są uczone, że każdy może wybrać swoją płeć", podczas gdy w 2015 roku Franciszek podkreślił, zwracając się do Equipes Notre-Dame, francuskiego ruchu duchowości małżeńskiej, że misyjna tożsamość rodzin jest tym bardziej ważna w świecie, w którym "obraz rodziny zgodnie z zamysłem Boga, złożonej z mężczyzny i kobiety dla dobra małżonków oraz prokreacji i wzrostu dzieci, jest zniekształcony przez potężne niekorzystne projekty wspierane przez tendencje ideologiczne".

Również podczas audiencji generalnej w dniu 15 kwietnia 2015 r. papież Franciszek odniósł się do tej kwestii, pytając, czy "tak zwana teoria gender nie jest wyrazem frustracji i rezygnacji, która dąży do wymazania różnic seksualnych, ponieważ nie wie już, jak sobie z nimi radzić", a nawet w 2016 r., podczas swojej podróży do Gruzji, powiedział na spotkaniu z księżmi, że toczy się "światowa wojna mająca na celu zniszczenie rodziny".

Nie dla ideologii gender, kompromismiędzy religiami.

Krótko mówiąc, zaangażowanie Kościoła przeciwko ideologii gender sięga daleko wstecz. Jest to tak ważna kwestia, że Benedykt XVI przywołał ją w swoim ostatnim przemówieniu do Kurii Rzymskiej 12 grudnia 2012 r., kiedy mówił o kryzysie rodziny i wyjaśnił, że można go przypisać odrzuceniu pierwotnej dwoistości ludzkiego stworzenia. Ponieważ - potępił Benedykt XVI - "w imię filozofii gender" bycie mężczyzną i kobietą staje się produktem indywidualnej decyzji, ale "jeśli dwoistość mężczyzny i kobiety nie istnieje jako fakt stworzenia, to rodzina nie istnieje już jako wcześniej ustanowiona rzeczywistość stworzenia. W walce o rodzinę stawką jest sam człowiek. Oczywiste jest, że tam, gdzie zaprzecza się Bogu, godność człowieka również zostaje rozwiązana. Kto broni Boga, broni człowieka".

W tym tkwi filozoficzny i teologiczny korzeń odpowiedzi na ideologię gender. Kościół nie jest osamotniony w tej bitwie. Jest to bitwa wszystkich wyznań. Do tego stopnia, że Benedykt XVI w tamtym czasie zgodził się z pismem naczelnego rabina Francji Gillesa Bernheima, który 17 października 2012 r. przekazał prezydentowi i premierowi Francji esej przeciwko ustawie o małżeństwach osób tej samej płci.

Dokument na temat płci może zacząć się tylko od tego miejsca. I będzie to kwestia decydująca.

AutorAndrea Gagliarducci

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe