Watykan

Katolicy i szyici wobec przyszłości, dni dialogu w Rzymie

Szyickie autorytety z różnych krajów Bliskiego Wschodu zgromadziły się w Rzymie wraz z uczonymi i przedstawicielami Kościoła katolickiego na spotkaniu promowanym przez Wspólnotę Sant'Egidio.

Antonino Piccione-19 lipca 2022 r.-Czas czytania: 5 minuty

Papież Franciszek rozmawia z przywódcą religijnym podczas spotkania międzywyznaniowego na równinie Ur koło Nasirijji, Irak, 6 marca 2021 r. (CNS Photo/Paul Haring)

Szyickie władze z różnych krajów Bliskiego Wschodu wraz z uczonymi i przedstawicielami Kościoła katolickiego, takimi jak kardynałowie Louis Raphaël I Sako, patriarcha Bagdadu z ramienia Chaldejczyków, oraz José Tolentino De Mendonça, archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego.

Konferencja 13 i 14 lipca, którą otworzyły wystąpienia Andrei Riccardiego, założyciela Wspólnoty Sant'Egidio, i Jawada Al-Khoei, sekretarza generalnego Instytutu Imama Al-Khoei, opierała się na propozycji wzmocnienia nici dialogu między dwoma światami, katolickim i szyickim, po historycznym spotkaniu papieża Franciszka z wielkim ajatollahem Al-Sistanim w Najafie w marcu 2021 r. Oto co powiedział z tej okazji dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni: "Ojciec Święty spotkał się dziś rano w Najafie z Wielkim Ajatollahem Sayyidem Ali Husaini Sistani.

Podczas kurtuazyjnej wizyty, która trwała ok. 45 minut, Ojciec Święty podkreślił znaczenie współpracy i przyjaźni między wspólnotami religijnymi, aby pielęgnując wzajemny szacunek i dialog, mogły one przyczynić się do dobra Iraku, regionu i całej ludzkości.

Spotkanie było dla Papieża okazją do podziękowania Wielkiemu Ajatollahowi Al-Sistaniemu za to, że wraz ze wspólnotą szyicką i w obliczu przemocy i wielkich trudności ostatnich lat podniósł głos w obronie najsłabszych i najbardziej prześladowanych, potwierdzając świętość ludzkiego życia i znaczenie jedności narodu irackiego. Żegnając Wielkiego Ajatollaha, Ojciec Święty ponowił modlitwę do Boga, Stwórcy wszystkich, o przyszłość pokoju i braterstwa dla umiłowanej ziemi irackiej, dla Bliskiego Wschodu i całego świata".

Cztery sesje, poświęcone wspólnym wartościom ludzkim, odpowiedzialności we wspólnocie religijnej, modelom myślenia i spotkaniu pokoleń: podstawy wzajemnego zrozumienia między katolikami i szyitami. W tle zaangażowanie na rzecz pokoju, stosunek do polityki i państwa, życie duchowe, wartość rodziny, rola wierzących we współczesnym społeczeństwie. 
Celem jest zaproponowanie sposobu dialogu, który nie jest abstrakcyjny, ale praktyczny, zdolny do otwarcia nowych horyzontów na przyszłość w delikatnym momencie historycznym w relacjach między chrześcijaństwem i islamem, jak również między Zachodem i Wschodem.

Stąd pomysł - zaproponowany przez Jawada Al-Khoei, a podzielany przez Andreę Riccardiego i kardynała Louisa Sako, patriarchę Bagdadu - utworzenia stałej komisji między katolikami i szyitami, która w duchu współpracy i braterstwa zajmowałaby się kwestiami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania. Druga propozycja operacyjna dotyczy zwołania nowego spotkania w Iraku, w Najafie.
Inicjatywa ta zarejestrowała wiele pozycji, które warto zapamiętać, choć są w trakcie szybkiej rewizji.    
Zaid Bahr Al-Uloom, dyrektor Akademii Al-Balagha, Instytutu Imama Al-Khoei, zauważył, że "dialog nie oznacza połączenia religii, ale wzajemne zrozumienie" oraz że "wojna religijna stawia muzułmanów i chrześcijan w jednym okopie".

Dlatego musimy budować mosty i obalać mury - mówi Andrea Riccardi, który właśnie wrócił "z długiej podróży do Afryki". Wiele krajów odczuwa skutki wojny na Ukrainie. Żaden kraj nie jest wyspą. Świat globalny potrzebuje dialogu, aby odnaleźć duszę, której nie posiada.

W tym samym duchu Vittorio Ianari (Sant'Egidio), który przewodniczył otwarciu obrad, przywołał dialog i kulturę, podstawowe składniki otwierające perspektywę na przyszłość w niespokojnym świecie.
Z odwagą proponując "prostą i radykalną drogę Dobrego Samarytanina", według słów Marco Impagliazzo, historyka, przewodniczącego Wspólnoty Sant'Egidio: jest to droga, która "zmierza do powszechnego braterstwa jako wyboru bez alternatywy".

Nie można więc bez oporów podążać krokami, które uczyniły nas chorymi, które uczyniły świat chorym. Nadszedł czas, aby obrać inne ścieżki. Czas przyjąć tę samą logikę, która podkreśla tekst Ewangelii, logikę, że bez względu na naród czy tradycję Ja jestem i wy jesteście".

Kościół Franciszka - zakończył Impagliazzo - nie godzi się na kurczenie się, zamykanie w sobie, bycie wspólnotą bez marzeń. Wciąż mówi, aby świat był inny, aby świat miał przyszłość.

Kardynał Louis Sako, patriarcha Bagdadu, zaproponował wspólny apel katolików i szyitów o pokój na Ukrainie, wzywając do bardziej owocnej współpracy.

Kardynał Tolentino, archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego, podkreślił znaczenie szpitalnictwa jako "miejsca teologicznego i ludzkiego, które głęboko łączy religie, wszystkie odpowiadające na pustkę i oszołomienie człowieka". Nie smakujmy tego daru. Święte teksty - dodał - stale prezentują "model predysponowany do różnorodności, z zaskakująco nową wizją".

Ambiwalencja skierowana do świata żydowskiego i greckiego: "otwartość, przyjęcie, gościnność" pokazują, że chrześcijaństwo "od początku było w liczbie mnogiej". Refleksje były również sednem wystąpienia Ismaila Al-Khaliqa, dyrektora Fundacji al-Khoei w Paryżu: "Religie Abrahamowe, które zmierzają ku wolności, pokazują, jak wyzwolić się z niewoli i grzechu".

A w kwestii walki z ekstremizmem i terroryzmem Al-Khaliq przywołał doświadczenie francuskie, w ramach którego "w imię Maryi" odbyły się spotkania międzyreligijne w dziesięciu kościołach, meczetach i salach publicznych, ostatnie w Saint Sulpice z udziałem 30 grup i wspólnot. Droga, która będzie powielana w innych rzeczywistościach.

Libański profesor Mahdi Al-Amin, powołując się na. deklaracja Nostra AetatePowiedział, że potrzebna jest wizja koraniczna, "która uznaje inność religijną i ustanawia podstawy do dialogu z nią". Wyobrażanie sobie przestrzeni i sposobów nawiązywania relacji religijnych i ludzkich, które mogą rozwijać dialog uznający drugiego". Przyznał, że papież podjął ważne kroki, ale miał nadzieję, że zostanie sporządzony dokument z szyitami, na wzór Deklaracja z Abu Dhabi podpisał z Al-Tayyebem.

Wśród głównych tematów konferencji, temat wolności towarzyszył refleksji profesora Armanda Puiga, rektora Ateneo Sant Pacià w Barcelonie, który przypomniał, że "Bóg decyduje się uwolnić człowieka, ponieważ ten ma w Niego wiarę. On uwierzył w nas, zanim my uwierzyliśmy w Niego.

Początek XXI wieku wydaje się być ciągłym szlakiem ogromnych porażek. "Jednak to nie jest historia, którą Bóg zaplanował dla swoich dzieci, to nie jest sen o pokoju, którym chcą się dzielić dzieci Abrahama. Przyszłość ludzkości nie może być potępieniem". Konieczna jest refleksja "nad modelem myślenia, aby przełożyć go na konkretne życie".

Jeśli chodzi o migrantów, Daniela Pompei, odpowiedzialna za usługi Sant'Egidio dla migrantów, przypomniała o owocnym doświadczeniu korytarzy humanitarnych, kluczowych dla zapewnienia przyjęcia i integracji.

Monsignor Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, podejmując temat opieki nad osobami starszymi w coraz bardziej "starym" społeczeństwie, nawiązał do zleconej przez rząd włoski komisji, której przewodniczył, a która opracowała dokument, zatwierdzony przez premiera Draghiego, dotyczący praw osób starszych i obowiązków społeczeństwa wobec nich. Z naciskiem na: prawo do ochrony i godności; odpowiedzialną opiekę i poszanowanie woli osób starszych; prawo do życia w związku i obowiązek nieopuszczania ich. I znaczenie życia duchowego w ostatniej fazie życia, w której religie odgrywają decydującą rolę. 

Z dialogu między katolikami i szyitami, którego wyrazem jest inicjatywa Wspólnoty Sant'Egidio, wypływa zdecydowane potępienie terroryzmu i ekstremizmu religijnego, zjawisk, które można określić jako wynik wypaczonego rozumienia religii, owoc nieznajomości jej własnych nauk, a także ignorancji wobec drugiego człowieka.

Z potrzebą, aby religie nie pozostawały w izolacji, ale prowadziły dialog w spotkaniu i nawiedzeniu, dzięki któremu wielość może lepiej się zrozumieć i przyczynić się do bardziej pokojowego świata.

AutorAntonino Piccione

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.