Świat

Kardynał Mendonça do młodych: "Życie jest stratą, jeśli żyjemy połowicznie".

Droga do ŚDM 2023 trwa i teraz ukazują się filmy, w których kardynał Mendonça rozmawia z młodymi ludźmi z różnych krajów o Kościele, młodzieży i ŚDM.

Paloma López Campos-26 Grudzień 2022-Czas czytania: 4 minuty

Kardynał Mendonça

Kardynał José Tolentino Mendonça jest prefektem Dykasterii Kultury i Edukacji. Oprócz tego, że jest poetą i eseistą, jest specjalistą w dziedzinie studiów biblijnych. Jego praca intelektualna skupia się zasadniczo na relacjach między chrześcijaństwem a kulturą.

Organizatorzy ŚDM zachęcają kardynała Mendonça do podjęcia rozmów z młodymi ludźmi różnych narodowości, aby omówić różne tematy. Pierwsze wideo z tych dialogów jest już dostępne.

Czas oczekiwania

Pierwszymi młodymi ludźmi, którzy spotkali się z kardynałem byli Sara i David, odpowiednio z lokalnego komitetu organizacyjnego i diecezjalnego komitetu organizacyjnego. Podczas rozmowy kardynał mówił o tym, jak młodzi ludzie powinni przeżywać Boże Narodzenie: "Boże Narodzenie wzywa do stopniowej podróży wewnętrznej, do słuchania, do uważności, do gotowości na spotkanie z samym sobą i do gotowości na spotkanie ze Słowem Bożym".

Mendonça mówił o tym, jak ważne jest czekanie. "Kto czeka? Ten, który wie, że czegoś brakuje. Wszyscy musimy czuć, że jesteśmy niepełni, że nasze życie nie jest samowystarczalne, dlatego zatrzymujemy się i czekamy". Okres Adwentu jest tym, który "przygotowuje nas do oczekiwania, które jest także formą nadziei".

Chrześcijanie, mówi nam Kardynał, "nie czekają na rzeczy natychmiastowe. Czekamy na Księcia Pokoju. Czekamy na Pana naszego życia, Pana historii, który nadaje sens temu, czym jesteśmy i co budujemy.

W tym roku, oprócz oczekiwania na Adwent, jest też oczekiwanie na ŚDM 2023 w Lizbonie. W tym oczekiwaniu, które poprzedza spotkanie Papieża z młodzieżą, mówi Mendonça, "już jesteśmy szczęśliwi, ponieważ serce jest już projektowane w tej wielkiej chwili, która jest przeżywana w sercu i naznaczy wszystkich uczestników". To powinno nas napełnić entuzjazmem, ponieważ "bardzo pięknie jest myśleć o globalnej wspólnocie, która wyrywa nas z samotności i daje nam radość bycia ze sobą, aby potwierdzić naszą nadzieję".

ŚDM i ich skuteczność transformacyjna

Łatwo się dziwić, jak w ciągu kilku dni można zmienić serca. Kardynał uważa, że ŚDM mogą być czymś więcej niż jednorazowym wydarzeniem, jeśli "poważnie zainwestujemy w przygotowania i wykorzystamy ten czas jako czas wzrostu, odkrycia i pogłębienia wiary". Możemy też skorzystać z niego, aby ściślej zjednoczyć się z Kościołem i uświadomić sobie, że "my jesteśmy Kościołem".

Cytując papieża, Mendonça uważa, że "młodzi ludzie muszą być nowymi poetami historii". Jeśli w tym czasie odkryjemy siebie jako protagonistów historii, jeśli uświadomimy sobie, że jesteśmy obliczem Chrystusa, to spotkanie z Ojcem Świętym nie będzie punktem dojścia, ale gigantycznym punktem wyjścia, który może nas rzutować na wiele twórczych dynamik, które bez wątpienia będą oznaczały początek nowej epoki".

Spotkania z Chrystusem

ŚDM oznaczają spotkanie z Chrystusem, ponieważ "dla Kościoła wielkie zgromadzenia są spotkaniami z Nim". To jest to, co nas zmienia, bo dzięki wierze patrzymy na życie i świat innymi oczami.

"Kiedy patrzymy w głąb - mówi kardynał - widzimy, że to Jezus jest bohaterem tej historii i daje nam śmiałość i odwagę. Chrystus jest trampoliną naszych marzeń, napełnia nasze serca pragnieniem.

Ta śmiałość młodych ludzi musi prowadzić ich do tego, by nie byli powtarzaczami, ale by poświęcili się odtwarzaniu, marząc o "świecie miłości, który nie jest niemożliwy". To, co słyszymy, jak Jezus mówi w Ewangelii, jest możliwe, począwszy od życia każdego z nas".

Kluczem do tego, mówi bez wątpliwości Mendonça, "jest Chrystus i dlatego tak ważne jest, aby w tym czasie przygotowań odkrycie Chrystusa i Jego Słowa było w centrum wszystkiego". Oznacza to, że "zanim zarezerwujemy wycieczkę do Lizbony, musimy przyjąć, że w naszym życiu towarzyszy nam ten Emaus, ten towarzysz podróży, którym jest Jezus".

Santa Maria i młodzi ludzie

"Maryja jest naszą nauczycielką w tym sensie, że uczy nas sztuki czekania. Święta Maryja pozostawia "odcisk na naszych sercach". Młodzi ludzie mogą przyjrzeć się trzem podstawowym postawom, których uczy nas Matka Boża.

"Pierwszym jest jej wsłuchanie się w plan Boży". Maryja daje Bogu swoją uwagę, "otwiera swoje serce na to spotkanie z Panem". W ten sam sposób młodzi ludzie muszą słuchać tego, co mówi im Bóg, "ponieważ On ma plan, w którym ty jesteś bohaterem".

Po drugie, znajdujemy "zdolność Maryi do powiedzenia "tak", do zaangażowania się". Nasza Matka "daje nam siłę do zakochania się". Przypomina nam, że "życie jest stratą, jeśli żyjemy połowicznie".

Wreszcie możemy się wiele dowiedzieć o "temperamencie Maryi". Jej chód, jej słuchanie, jej pośpiech... "Zanurza się w swojej historii" i to jest znak "młodego serca Maryi". Matka Boża swoją postawą "popycha historię do przodu". Idzie szybko, bo jej serce jest pełne miłości.

Młodzi ludzie umiłowani przez Chrystusa

"Kiedy mamy w sercu coś wielkiego, nie możemy się opanować, pękamy, jeśli nie powiemy, co jest w nas". Kardynał mówi, że tym właśnie powinien dzielić się radośnie każdy młody człowiek, gdy uświadomi sobie, że Chrystus go kocha: "Chrystus jest w moim życiu, Ewangelia jest we mnie żywa".

To przekonanie czyni nas wszystkich młodymi misjonarzami i "Lizbona jest miejscem, w którym wszyscy możemy być razem mówiąc: chcemy, marzymy, jesteśmy tutaj, mamy tę wiadomość do ogłoszenia światu". Wyjazd do Lizbony będzie więc "eksplozją nadziei, której świat tak bardzo potrzebuje".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.