Hiszpania

Zatrzymanie nierówności jest w Twoich rękach

Manos Unidas rozpoczyna swoją 64. kampanię pod hasłem "Stoping inequality is in your hands". Aby przedstawić kampanię, dwóch misjonarzy opowiedziało o swoich doświadczeniach na konferencji prasowej z udziałem prezesa organizacji.

Paloma López Campos-7 lipca 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty
Nierówności

Manos Unidas 64. zdjęcie z kampanii

Manos Unidas od ponad 6 dekad pomaga krajom trzeciego świata poprzez projekty współpracy i co roku nadal skupia się na bolesnej rzeczywistości głodu na świecie. Tegoroczna kampania to zaproszenie do osobistego zaangażowania w walkę z głodem i ubóstwem pod hasłem "Stop nierównościom jest w Twoich rękach". Kampanię przedstawiła prezes Manos Unidas, Cecilia Pilar, oraz misjonarze Dario Bossi i Virginia Alfaro.

Cecilia Pilar rozpoczęła od przedstawienia sytuacji, w której znajduje się obecnie wiele osób. Liczby te są niepokojące, powiedziała, ponieważ wiemy, że co dziewięć sekund ktoś umiera z głodu. W sumie co roku umiera ponad trzy i pół miliona osób.

Wszystkie te informacje zderzają się z danymi dotyczącymi bogactwa, które cały czas rośnie. Pilar podkreśliła jednak w swojej prezentacji, że wzrost ten nie znajduje jednakowego odzwierciedlenia we wszystkich krajach.

Warunki, w których żyją miliony ludzi, nie mogą być sprowadzone do liczb, powiedziała, ale muszą być podjęte przez wszystkich jako wspólna odpowiedzialność.

Dario Bossi, misjonarz kambryjski

Kilka krajów na świecie "doświadcza wielu relacji neokolonialnych" - wskazał w swoim wystąpieniu misjonarz kambryjski Dario Bossi. W rzeczywistości światowe mocarstwa mają na żyznych, ale biednych ekonomicznie ziemiach monstrualne projekty, które niszczą ziemię, powodując śmierć i zbrodnie na ludziach.

Bossi wyjaśnił trudności w postępowaniu z tymi projektami, ponieważ jeśli społeczności odmawiają, mocarstwa i firmy podejmują kampanie prześladowań, aby wywrzeć presję na rdzennych mieszkańców tych miejsc. Ale nie wszystko jest negatywne, jak chciał podkreślić misjonarz. Społeczności starają się również organizować i jednoczyć, aby walczyć z tymi agresjami.

Potrzebna jest pomoc z zewnątrz, a Dario podkreślił, jak ważne jest, by Kościół słuchał ludzi i stanął po stronie najbardziej zagrożonych, oddając w ich służbę swoją siłę instytucjonalną.

Virginia Alfaro, świecka misjonarka w Angoli

Virginia Alfaro jest świecką misjonarką w Angoli. Tam koordynuje program interwencji społecznej "Szczęśliwe dzieciństwo". Projekt ten promuje dostęp do podstawowych praw dla kobiet i dzieci.

Poprzez program interwencyjny Alfaro pomaga "stworzyć możliwości", poprawiając edukację dzieci i ustanawiając jakość kształcenia. Podczas swojej interwencji misjonarka podkreśliła, że większość dzieci nie ma dostępu do tej edukacji. W rzeczywistości tylko 11 % dzieci otrzymuje edukację przedszkolną, która jest tak droga jak prywatna uczelnia.

Z drugiej strony, wyjaśniła Virginia, większość dorastających dziewcząt porzuca system edukacji, ponieważ zachodzi w ciążę. Znaczenie walki z tym można wyrazić w liczbach i tak też zrobił Alfaro. Zwróciła uwagę, że dziewczęta, które kończą edukację na poziomie podstawowym, mogą wyprodukować od 10 do 20 % więcej środków na utrzymanie, a jeśli ukończą szkołę średnią, mogą wyprodukować nawet 25 % więcej.

Poza edukacją, m.in. misjonarze jak Virginia walczy o zdrowie i dobrobyt. W prezentacji Alfaro podkreślił, że 94 % zgonów z powodu malarii na świecie ma miejsce w Afryce, a malaria jest główną przyczyną śmierci wśród dzieci i kobiet w ciąży w Angoli.

W przypadku kobiet w ciąży ryzyko choroby potęguje niepewna sytuacja "bez ojca". Wielu mężczyzn porzuca matki swoich dzieci, ponieważ nie ma związku między męską tożsamością a postacią ojca, więc kobiety, ściśle związane z macierzyństwem, muszą walczyć o swoje prawa w podzielonym społeczeństwie.

Współpraca wszystkich

Mówcy na konferencji prasowej kilkakrotnie podkreślali potrzebę zrozumienia, że zmiana sytuacji osób najbardziej narażonych jest obowiązkiem każdego z nas. Zachęcały do rosnącej świadomości i udziału w projektach, które są realizowane na całym świecie w celu zwalczania nierówności.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe