Watykan

Uzyskanie odpustu zupełnego podczas Jubileuszu 2025

Penitencjaria Apostolska opublikowała notę zawierającą normy dotyczące uzyskiwania odpustów zupełnych podczas Jubileuszu 2025.

Paloma López Campos-13 maja 2024 r.-Czas czytania: 3 minuty
Jubileusz 2025

Logo Roku Świętego z mottem Jubileuszu 2025 (zdjęcie CNS / Justin McLellan)

Sala Stampa opublikowała uwaga z zasadami uzyskiwania odpustów podczas Jubileuszu 2025. W dokumencie tym Penitencjaria Apostolska Ma ona na celu "zmotywowanie dusz wiernych do pragnienia i pielęgnowania pobożnego pragnienia uzyskania odpustu".

Normy wyjaśniają, że odpust zupełny mogą uzyskać, dla siebie lub dla dusz czyśćcowych, "wszyscy prawdziwie skruszeni wierni", którzy przystępują do sakramentu spowiedzi, modlą się w intencjach papieża i udają się na "święte pielgrzymki", odwiedzają "święte miejsca" lub uczestniczą "w dziełach miłosierdzia i pokuty".

Pielgrzymki podczas jubileuszu

Penitencjaria Apostolska stwierdza, że odpust zupełny mogą uzyskać ci, którzy udadzą się z pielgrzymką "do jakiegokolwiek świętego miejsca jubileuszowego". Tam muszą uczestniczyć we Mszy Świętej, w celebracji Słowa, w Liturgii Godzin, w odmawianiu Drogi Krzyżowej, Różańca lub hymnu "Akathistos" lub w "celebracji pokutnej, która kończy się indywidualną spowiedzią penitentów".

Odpust jest również dostępny dla tych, którzy podróżują do Rzymu i odwiedzają "przynajmniej jedną z czterech głównych bazylik papieskich: Świętego Piotra na Watykanie, Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, Najświętszej Maryi Panny Większej i Świętego Pawła za Murami". Podobnie ci, którzy udadzą się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i odwiedzą bazyliki "Grobu Pańskiego w Jerozolimie, Narodzenia Pańskiego w Betlejem i Zwiastowania w Nazarecie", będą mogli uzyskać tę jubileuszową łaskę.

Dla tych, którzy nie mogą udać się do Rzymu lub Jerozolimy, dokument zezwala również na pielgrzymowanie "do kościoła katedralnego lub innych kościołów i miejsc świętych wyznaczonych przez miejscowego ordynariusza".

Odwiedzanie świętych miejsc

Katolicy mogą również uzyskać odpust, odwiedzając dowolne miejsce jubileuszowe. Tam muszą się modlić i odprawić adorację eucharystyczną, "kończąc Ojcze Nasz, Wyznaniem Wiary w dowolnej legalnej formie i wezwaniami do Maryi, Matki Bożej", aby zbliżyć wszystkich do Niej.

Inne miejsca do odwiedzenia są również uwzględnione w regulaminie:

-W Rzymie: Bazyliki Świętego Krzyża w Jerozolimie, San Lorenzo al Verano i San Sebastiano, Sanktuarium Divino Amore, kościoły Santo Spirito in Sassia, San Paolo alle Tre Fontane. Znajdują się tu również chrześcijańskie katakumby, kościoły jubileuszowe poświęcone "Iter Europaeum" oraz kościoły poświęcone "Kobietom Patronkom Europy i Doktorom Kościoła".

-Franciszka i Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Asyżu oraz papieskie bazyliki w Loreto, Matki Bożej Pompejańskiej i św. Ze swojej strony Konferencje Episkopatu mogą wyznaczyć do tej funkcji "dowolną bazylikę mniejszą, kościół katedralny, kościół współkatedralny, sanktuarium maryjne" lub "dowolny znaczący kościół kolegialny lub sanktuarium", a także "sanktuaria narodowe lub międzynarodowe".

Ci, którzy z różnych ważnych powodów nie mogą uczestniczyć w tych podróżach (osoby starsze lub chore, mieszkające w klasztorach lub więźniowie) "uzyskają odpust jubileuszowy pod tymi samymi warunkami", jeśli dołączą do innych wiernych, wysłuchają wystąpień papieża lub biskupów i odmówią Ojcze nasz "oraz inne modlitwy zgodnie z celami Roku Świętego", a także złożą wyznanie wiary "ofiarując swoje cierpienia lub trudności w swoim życiu".

Dzieła miłosierdzia i pokuty

Penitencjaria Apostolska wskazuje, że łaskę jubileuszową można uzyskać także poprzez uczestnictwo "w Misjach Ludowych, ćwiczeniach duchowych i innych spotkaniach formacyjnych dotyczących tekstów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego".

Odwiedzanie tych, którzy są "w potrzebie lub w trudnej sytuacji" również pozwala na uzyskanie odpustu zupełnego. Z drugiej strony, akty pokuty również służą uzyskaniu tej łaski poprzez:

-Wstrzemięźliwość od "banalnych rozrywek" i "zbędnej konsumpcji";

-Dawanie jałmużny ubogim;

-Pomoc dziełom religijnym i społecznym poświęconym obronie i ochronie życia, "opuszczonym dzieciom", "młodzieży w trudnej sytuacji", samotnym osobom starszym i "migrantom";

-Wolontariat.

Jubileuszowe odpusty i błogosławieństwa

Zgodnie z określonymi warunkami, wierni mogą uzyskać tylko jeden odpust zupełny każdego dnia Roku Świętego. Jednak ci, którzy wykorzystają łaski tego Jubileuszu na rzecz duszy czyśćcowej, "jeśli zgodnie z prawem przystąpią do sakramentu Komunii po raz drugi tego samego dnia, mogą dwukrotnie tego samego dnia uzyskać odpust zupełny, mający zastosowanie tylko do zmarłego".

Z drugiej strony, normy wydane przez watykański organ zezwalają "biskupom diecezjalnym lub eparchialnym oraz tym, którzy w świetle prawa są z nimi porównywalni" na udzielanie "papieskiego błogosławieństwa z dołączonym odpustem zupełnym" podczas głównych obchodów Roku Świętego. Aby uzyskać odpust, wierni muszą również spełnić warunki spowiedzi i modlitwy w intencjach papieża.

Wreszcie, dokument prosi kapłanów, aby hojnie poświęcali swój czas na udostępnianie sakramentu spowiedzi wszystkim wiernym, którzy przychodzą do kościoła. W ten sposób wielu katolików będzie mogło skorzystać z tej szczególnej łaski, której Kościół udziela podczas Jubileuszu.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.