Watykan

Mensuram BonamŚrodki zgodne z wiarą dla inwestorów katolickich

Rok po opublikowaniu przez Papieską Akademię Nauk Społecznych tekstu "Mensuram Bonam", w dniach 2-3 listopada 2023 r. w Watykanie odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona inwestycjom opartym na wierze i "Mensuram Bonam".

Michele Mifsud-18 października 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty

Okładka dokumentu "Mensuram bonam" ©OSV

Rok po opublikowaniu przez Papieską Akademię Nauk Społecznych tekstu "Mensuram Bonam", dokumentu, który nie jest wiążący dla inwestorów katolickich, ale stanowi wytyczne zgodne z wiarą, chciałbym zastanowić się nad tym tekstem, uczestnicząc w pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej dyskusjom i wymianie informacji na temat inwestycji opartych na wierze i "Mensuram Bonam" w dniach 2-3 listopada 2023 r. w Watykanie.

Jak wspomniano powyżej, dokument "Mensuram Bonam", "dobra miara", nawiązujący do słów Jezusa z Ewangelii Łukasza, nie ma na celu dyktowania zasad i zobowiązywania inwestorów do przestrzegania jednoznacznych wskazówek; wręcz przeciwnie, Mensuram Bonam jest zbiorem cytatów z Pisma Świętego i wezwań papieży oraz wskazówek zarówno do odpowiedzialnego działania w finansach zgodnie z wiarą religijną, jak i do sprowokowania refleksji.

Refleksję można rozpocząć na przykład od kryteriów wyboru inwestycji, począwszy od wykluczenia wszelkiej działalności gospodarczej i finansowej, która jest sprzeczna z zasadami doktryny społecznej Kościoła, takimi jak prawa człowieka i godność osoby ludzkiej, z której wynika zasada dobra wspólnego, która wraz ze wspólnymi interesami rodzi solidarność i sprawiedliwość społeczną; z godności osoby wynikają zasady pomocniczości i włączenia najsłabszych, a wreszcie z tego wynika wrażliwość na troskę o nasz wspólny dom i świadomość integralnej ekologii.

Ale inwestycje oparte wyłącznie na kryterium wykluczenia działalności gospodarczej i finansowej w przeciwieństwie do zasad katolickich byłyby oparte na redukcyjnych ocenach i nie przyniosłyby niczego pozytywnego. W rzeczywistości dokument "Mensuram Bonam" jest tekstem, który nie chce ograniczać poprzez wykluczanie, ale chce prowadzić do tworzenia możliwości ludzkiego i ekologicznego wzrostu, integracji i zaangażowania.

Jest to zaangażowanie, moim zdaniem, duch, który "Mensuram Bonam" chce zainspirować, zaangażowanie w pozytywne wyniki, nie w maksymalizację wyników inwestycyjnych, ale w optymalizację tych wyników. Konkretnie, kontrola wartości, w które inwestujemy, jest stosowana po przejściu przez niezbędny krok wykluczenia wartości sprzecznych z wiarą, a następnie poszukiwanie nie wartości i inwestycji, które maksymalizują, to znaczy po prostu pozwalają nam zarobić jak najwięcej, szukając maksymalnego zysku, ale optymalizują, generując wzrost dla ludzi na tej ziemi.

Ziemia, która została nam powierzona nie po to, abyśmy ją wykorzystywali, ale abyśmy pracowali z poszanowaniem godności wszystkich ludzi, abyśmy mogli poprawić się we wszystkich dziedzinach życia.

W związku z tym inwestycje nie będą poszukiwały najlepszych spółek wśród tych, które są cnotliwe, nie będą ograniczały się do przeglądu najlepszych w swojej klasie, ale do najlepszych wysiłków. Pozytywna selekcja, do której dojdziemy, będzie oparta właśnie na najlepszym wysiłku, zaangażowaniu i zaangażowaniu, w celu inwestowania w spółki, na które możemy mieć wpływ. Ten pozytywny wpływ na społeczeństwo, ludzkie życie i ekologię można osiągnąć przede wszystkim poprzez dialog, zaangażowanie z naciskiem na ludzką uczciwość i szacunek.

Najlepsze praktyki powinny następnie prowadzić do poszukiwania lepszych warunków z perspektywy przyszłych pokoleń z zaangażowaniem w zmiany poprzez inwestowanie w wartość działalności gospodarczej i przeciwdziałanie "sterylności" dobrych teorii zderzających się ze złymi praktykami, ponieważ inwestycje mogą albo przynieść korzyści, albo zaszkodzić.

Jednym ze sposobów, w jaki inwestycje mogą przynieść korzyści, jest Impact Investing, który generalnie obejmuje Private Equity, Venture Capital i Green Infrastructure.

Inwestowanie społeczne jest szeroko stosowane przez katolickich inwestorów instytucjonalnych, ponieważ ma na celu zwalczanie nierówności społecznych ludzi w najbiedniejszych i najbardziej pokrzywdzonych obszarach świata, przy jednoczesnym generowaniu zwrotu finansowego.

"Mensuram Bonam" porusza wszystkie te refleksje dla inwestorów, nie tylko dla inwestorów katolickich, ale także dla tych, którzy podzielają wartości wyrażone w tym tekście.

Jako katolik wierzę, że wartości są obecne w sumieniu każdego człowieka, który jest dzieckiem Boga i został stworzony na Jego podobieństwo, więc to od wolnej decyzji każdego inwestora zależy, czy będzie wyrażał wartości właściwe człowiekowi, czy też nie.

AutorMichele Mifsud

Zastępca ekonoma generalnego Zgromadzenia Misji Księży Wincentych, zarejestrowany doradca finansowy i inwestycyjny.

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe