Stany Zjednoczone

Ludy tubylcze a doktryna Kościoła

Dykasteria ds. Kultury i Edukacji oraz Dykasteria ds. Służby na rzecz Integralnego Rozwoju Człowieka wydały wspólną notę dotyczącą tak zwanej "Doktryny Odkrywania", związanej z "aktami przemocy, ucisku, niesprawiedliwości społecznej i niewolnictwa" popełnionymi wobec rdzennej ludności.

Paloma López Campos-4 Czerwiec 2023-Czas czytania: 3 minuty
rdzenni mieszkańcy kanada ziemniak

Papież podczas spotkania z rdzennymi mieszkańcami i członkami jednej z parafii podczas wizyty w Kanadzie w 2022 roku (CNS photo/Paul Haring)

W dniu 30 marca 2023 r., w samo południe, wspólna nota została wystawiona przez. Dykasteria ds. Kultury i Edukacji i Dykasteria ds. służby integralnemu rozwojowi człowieka. Artykuł dotyczy nadużyć, jakich doznała ludność tubylcza w imię odkryć. To dokument następuje osiem miesięcy po wizycie papieża Franciszka w Kanadzie, w której publicznie potępił mentalność osadników.

Franciszek nie był pierwszym, który wypowiedział się przeciwko nadużyciom kolonizacji. Jak czytamy w komunikacie, "na przestrzeni dziejów papieże potępiali akty przemocy, ucisku, niesprawiedliwości społecznej i niewolnictwa, także te popełniane wobec ludów tubylczych. Znane są liczne przykłady biskupów, księży, mężczyzn i kobiet zakonnych oraz wiernych świeckich, którzy oddali życie w obronie godności tych ludów".

Jednak przyznanie się do tego oznacza również poszanowanie prawdziwych faktów historycznych i "wymaga uznania ludzkiej słabości i porażek uczniów Chrystusa w każdym pokoleniu". Wielu chrześcijan dopuściło się złych czynów wobec rdzennej ludności.

Wynik dialogu

Aby temu zaradzić, Kościół zainicjował dialog z członkami ludów tubylczych i w rezultacie "dostrzegł wagę konfrontacji z koncepcją zwaną 'doktryną odkrycia'". Sam termin odkrycie jest źródłem debaty co do jego znaczenia, ponieważ w sferze prawnej "odkrycie ziemi przez osadników dawało wyłączne prawo do wygaszenia, poprzez zakup lub podbój, tytułu lub posiadania takiej ziemi przez ludność tubylczą".

W wiekach wielkich odkryć narodziła się ta "doktryna", poparta podobno niektórymi bullami papieskimi, jak "Dum Diversas" (1452), "Romanus Pontifex" (1455) i "Inter Caetera" (1493). Jednak wspólna nota dykasterii stwierdza, że "doktryna odkrycia" nie jest częścią nauczania Kościoła katolickiego. Badania historyczne jasno wykazują, że omawiane dokumenty papieskie, napisane w konkretnym okresie historycznym i odnoszące się do kwestii politycznych, nigdy nie były uznawane za wyrazy wiary katolickiej".

Mimo to prawdą jest również, jak stwierdza się w briefie, że te papieskie bulle "nie odzwierciedlały w wystarczającym stopniu równej godności i praw ludów tubylczych", a niekiedy władze polityczne manipulowały ich treścią, aby usprawiedliwić nadużycia wobec ludności tubylczej. W związku z tym "słuszne jest uznanie tych błędów, uznanie straszliwych skutków polityki asymilacji i bólu doświadczanego przez ludy tubylcze oraz prośba o przebaczenie". Ponadto papież Franciszek zaapelował: "Oby wspólnota chrześcijańska nigdy więcej nie pozwoliła sobie na skażenie ideą, że istnieje jedna kultura wyższa od innych i że uprawnione jest stosowanie środków przymusu wobec innych".

Szacunek dla każdego człowieka

Częścią nauczania Kościoła katolickiego jest "szacunek należny każdej istocie ludzkiej". Dlatego też Kościół katolicki odrzuca koncepcje, które nie uznają nieodłącznych praw człowieka ludów tubylczych, w tym to, co stało się prawnie i politycznie znane jako "doktryna odkrycia".

Różne dokumenty Kościoła na przestrzeni dziejów starały się chronić prawa ludności tubylczej. Ostatnio cel ten został wzmocniony przez "silne poparcie Stolicy Apostolskiej dla zasad zawartych w Deklaracji Narodów Zjednoczonych o prawach ludów tubylczych. Wprowadzenie w życie takich zasad poprawiłoby warunki życia i pomogłoby chronić prawa ludów tubylczych, a także ułatwiłoby ich rozwój w sposób respektujący ich tożsamość, język i kulturę".

Sztuka pojednania

Kardynał José Tolentino de Mendonça, prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, skomentował opublikowaną notę. Jest ona częścią tego, co moglibyśmy nazwać architekturą pojednania, a także produktem sztuki pojednania - powiedział. uzgodnienieProces, poprzez który ludzie angażują się w słuchanie siebie nawzajem, rozmowę i wzrastanie we wzajemnym zrozumieniu.

Dialog, jaki Kościół prowadzi z ludami tubylczymi, pozwala nam zrozumieć cierpienie i popełnione błędy. Rozmowy te pokazują zainteresowanie Ludu Bożego zaangażowaniem w poszukiwanie pojednania i w sztukę spotkania.

Drogi dialogu

Ze swojej strony Kanadyjska Konferencja Biskupów Katolickich wyraził uznanie dla promulgowanej noty i poinformował, że pracuje nad otwarciem nowych dróg dialogu. Do tego stopnia, że biskupi badają możliwość zorganizowania sympozjum wspólnie z Papieski Komitet Nauk Historycznych z rdzennymi i nie rdzennymi pracownikami naukowymi.

Celem spotkania naukowego jest pogłębienie historycznego rozumienia doktryny odkrycia. Dwie dykasterie odpowiedzialne za notę wyraziły swoje poparcie dla tej inicjatywy. Strona . Konferencja Biskupów Katolickich USA również wykazała zainteresowanie sympozjum, jak powiedział w oświadczeniu arcybiskup Paul S. Coakley, sekretarz konferencji.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.