Hiszpania

Forum internetowe "W stronę nowego programu nauczania religii katolickiej".

Wejście w życie LOMLOE powoduje konieczność restrukturyzacji przedmiotu Religia, dla którego Konferencja Episkopatu Hiszpanii promuje w najbliższych tygodniach forum debaty i dialogu. 

Maria José Atienza-31 styczeń 2021 r.-Czas czytania: 2 minuty

Na stronie Konferencja Episkopatu Hiszpanii promuje tę przestrzeń dialogu i debaty w celu rozważenia kwestii, które należy uwzględnić w rewizji programu nauczania religii katolickiej i jego rozwinięcia w nowej ustawie organicznej o modyfikacji LOE (LOMLOE).

Tak zwana "ustawa Celaá" została odrzucona przez większość środowiska nauczycieli. Pomimo tego i ignorując jakąkolwiek inicjatywę konsensusu, została ona zatwierdzona w dniu 23 grudnia 2020 r.2 i weszła w życie tydzień później wraz z jej publikacją w Dzienniku Urzędowym. BOE.

Wraz z wejściem w życie LOMLOE konieczna będzie aktualizacja programu nauczania w zakresie religii katolickiej, od przedszkola do matury.

Odnowienie, które z EWG chcą wykorzystać do "ogarnąć to, co dzieje się w kontekście lokalnym i globalnym, w dziedzinie edukacji, z perspektywą międzynarodową i w naszej wspólnocie kościelnej"..

Metodologia i rozwój

Punktem wyjścia będzie otwarte zaproszenie cztery fora wirtualne które w obecnych ramach eklezjalnej i cywilnej refleksji edukacyjnej umożliwią rewizję źródeł programu nauczania - socjologicznych, epistemologicznych, psychologicznych, pedagogicznych. Fora odbędą się 23 lutego, 2, 9 i 26 marca. Ostatni z nich będzie prowadzony i moderowany przez współpracownika OmnesJavier Segura.

Na każdej z sesji omówione zostaną wyzwania dla nowego programu nauczania religii katolickiej.Po każdej sesji zostanie otwarta internetowa przestrzeń do uczestnictwa, aby wszyscy zaangażowani w nauczanie religii mogli wnieść swój wkład w tę debatę.

Wszystko to będzie dostępne na stronie link Zostanie ona przedłożona specjalnej komisji, która zostanie powołana w tym celu, a jej zwieńczeniem będzie przedstawienie raportu, który będzie syntetyzował owoce uczestnictwa i stanowił podstawę do odnowy programu nauczania religii katolickiej.

Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron

Ta przestrzeń dialogu i debaty została stworzona, aby zachęcić do udziału diecezjalne delegatury ds. edukacji, centra edukacyjne, jednostki tytularne, stowarzyszenia nauczycieli, stowarzyszenia rodziców, zaangażowane grupy i podmioty społeczne, szkoły pedagogiczne i wydziały pedagogiczne, wydziały teologiczne i wyższe instytuty nauk religijnych, a zwłaszcza wszystkich nauczycieli religii.

Wszystkie informacje z forum:

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.