Hiszpania

Grupy feministyczne i pro-life są zgodne w krytyce "macierzyństwa zastępczego".

Omnes-5 maj 2017 r.-Czas czytania: 4 minuty

Dzień informacyjny na temat macierzyństwa zastępczego wywołał protesty grup feministycznych i kolektywów LGTBI, które postrzegają tę praktykę jako wykorzystywanie kobiet.

-Henry Carlier

To ciekawe, ale w sprawie "macierzyństwa zastępczego" dwie tak odległe ideologicznie grupy jak organizacje feministyczne i grupy LGTBI (lesbijki, geje, transseksualiści, biseksualiści i interseksualiści) z jednej strony, a stowarzyszenia pro-life z drugiej, zgadzają się co do tego samego: że jest to "wyzysk kobiet", bez względu na to, jak bardzo reprodukcyjne lub altruistyczne może być.

W dniu 6 maja zaplanowano mobilizację z okazji. Państwowa sieć przeciwko macierzyństwu zastępczemu (skupiającej około 50 grup feministycznych), aby zaprotestować przeciwko tzw. Targi Surrofair w MadrycieWydarzenie zostało zorganizowane przez firmę konsultingową zajmującą się macierzyństwem zastępczym na Ukrainie.

Kilka tygodni wcześniej przedstawiciele tej sieci domagali się od Rady Miasta Madrytu i Wspólnoty Autonomicznej Madrytu obowiązku "zakazać odbywania się tych targów z prawem w ręku". "To byłoby jak dopuszczenie do targów dotyczących handlu narkotykami", powiedziała Sonia Lamas, rzeczniczka platformy. Ostrzegali, że macierzyństwo zastępcze zagraża prawom kobiet i że "nie są bydłem dla zaspokojenia hodowlanych pragnień nielicznych".. Ponadto, "koliduje z obowiązującym prawem i prawami dziecka".

Alicia Miyares, prezes Nie jesteśmy naczyniamiUmowa o macierzyństwo zastępcze - podkreślił - oznacza rezygnację z prawa matki zastępczej do "prawo podstawowe Komisja dodała również, że zgoda matki na przysposobienie dziecka nie jest wymagana: "Czy można sobie wyobrazić umowę, w której jedna ze stron nieodwołalnie rezygnuje z prawa do głosowania? Nie chodzi o to, że "jeszcze jedna technika wspomaganego rozrodu". y "nie jest porównywalna z dawstwem jaj", ponieważ tutaj oddaje się istotę ludzką i "Stworzenie nie jest darowane.

Równie krytycznie odnosiła się do "altruistycznego" macierzyństwa zastępczego: byłoby to "cover".. "To, czego chcą, to prawo, jakkolwiek restrykcyjne, do rejestracji dzieci urodzonych za granicą", bo w Hiszpanii nie ma zbyt wielu kobiet chętnych do ciążenia za innych.

Ramón Martínez, wiceprezes ds. Jesteśmy inni i w imieniu kolektywów LGTBI, bronił adopcji dzieci i podkreślał fakt, że "Rozwiązaniem problemu rodzicielstwa nie jest jazda po prawach kobiet.

Dla Eleny Rábady, przewodniczącej Partii Feministycznej, macierzyństwo zastępcze "jest bardzo blisko sieci handlu ludźmi". Z drugiej strony był on kwestionowany: "Dlaczego handel organami jest nieetyczny, a macierzyństwo zastępcze nieetyczne?

Oryginalne jest również to, że te grupy feministyczne i kolektywy LGTBI używają teraz, w celu przeciwstawienia się macierzyństwu zastępczemu, argumentu stowarzyszeń pro-life, aby potępić wprowadzenie aborcji.

Na stronie Państwowa sieć przeciwko macierzyństwu zastępczemu Mówi, że jest zaniepokojony, że liczba przypadków w Hiszpanii jest w tysiącach: liczba ta zostanie zawyżona, aby ludzie uwierzyli, że jest to konieczność społeczna.

Niektóre istotne aspekty

W rozmowie z Eleną Postigo Solaną, doktorem bioetyki i koordynatorem Katedry Bioetyki na Uniwersytecie w Barcelonie. Fundacja Jerôme Lejeunewyjaśnił niektóre aspekty "macierzyństwa zastępczego". Po pierwsze, że lepiej byłoby mówić o "surogacji", bo tym, co jest surogowane, jest to, że kobieta rodzi. A "macierzyństwo zastępcze" nie do końca opisuje to, co się dzieje, bo to nie tylko łono, które jest wynajmowane, ale cała osoba nosicielki ciążowej.

Zwraca uwagę, że macierzyństwo zastępcze staje się bardzo lukratywnym biznesem, co doprowadziło do tzw. turystyki reprodukcyjnej w krajach rozwijających się.

Oczywiście nie istnieje prawo do dziecka, które uzasadniałoby hipotetyczne prawo do macierzyństwa zastępczego, i choć początkowo może być ono motywowane altruistycznie, to często macierzyństwo zastępcze poprzedzone jest umową o wypłatę odszkodowania lub pokrycie kosztów leczenia.

Obecne ramy prawne

Z prawnego punktu widzenia umowa o macierzyństwo zastępcze w naszym kraju jest uznana za nieważną przez artykuł 10 ustawy 14/2006, z dnia 26 maja, o technikach wspomaganego rozrodu ludzkiego. Matka to ta, która rodzi. Nieważność tej umowy wynika z godności kobiety w ciąży i dziecka, których nie można zamienić w przedmiot działalności gospodarczej, podobnie jak ich ciała.

W prawie karnym macierzyństwo zastępcze zostało zakwalifikowane jako przestępstwo w art. 221 ustawy organicznej 10/1995, z dnia 23 listopada, Kodeksu Karnego. Ustawa ta karze tych, którzy za wynagrodzeniem finansowym przekazują dziecko, zstępnego lub jakiegokolwiek małoletniego innej osobie, nawet jeśli nie istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa, unikając prawnych procedur opieki, opieki zastępczej lub adopcji, w celu ustanowienia stosunku podobnego do pokrewieństwa. Grozi za to kara pozbawienia wolności od roku do pięciu lat oraz pozbawienie od czterech do dziesięciu lat prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej, opieki, powiernictwa lub kurateli.

Pomimo tych regulacji Hiszpania uznała macierzyństwo zastępcze po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 26 czerwca 2014 r. A wpis do Rejestru Cywilnego dziecka urodzonego poza Hiszpanią poprzez macierzyństwo zastępcze jest dozwolony ze względu na interes dziecka. Nie zmieniono jednak zakazu macierzyństwa zastępczego.

W innych krajach

Choć w niektórych krajach, takich jak Albania, Gruzja, Chorwacja, Holandia, Rosja, Wielka Brytania, Grecja i Ukraina, macierzyństwo zastępcze jest legalne, to w zdecydowanej większości państw europejskich jest ono zabronione. Oprócz Hiszpanii, jest to wyraźnie zabronione w Austrii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Islandii, Mołdawii, Czarnogórze, Serbii, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji i Francji. Jednak, podobnie jak w Hiszpanii, wspomniane orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka doprowadziło również do uznania prawa do macierzyństwa zastępczego w całej Unii Europejskiej.

Jest częściowo tolerowany w Belgii, Luksemburgu, Polsce czy Czechach. Na Węgrzech, w Irlandii, na Łotwie, Litwie, Malcie, w Monako, Rumunii, San Marino oraz Bośni i Hercegowinie nie ma przepisów wyraźnie zakazujących tej praktyki.

Poza Europą jest on uznawany w siedmiu stanach USA, a także w Meksyku, Australii, Indiach i Tajlandii. W dwóch ostatnich krajach, aby ograniczyć turystykę reprodukcyjną, rządy zakazują surogacji dla obcokrajowców.

Według Eleny Postigo, koszt macierzyństwa zastępczego jest różny. W Stanach Zjednoczonych, gdzie w ciągu ostatnich sześciu lat roczna liczba urodzeń z zastępczego macierzyństwa podwoiła się do około 2 tysięcy, wynajęcie usług surogatki kosztuje 225 tysięcy dolarów; w Indiach czy Tajlandii - około 72 tysięcy dolarów. W przypadku Indii, największego na świecie rynku zastępczego macierzyństwa, biznes ten generuje 2,3 mld dolarów rocznie.

Elena Postigo ostrzega, że macierzyństwu zastępczemu zawsze towarzyszy zapłodnienie in vitroKonsekwencje medyczne, etyczne i prawne są bardzo poważne (np. narusza się prawo dziecka do poznania ojcostwa rodzica dawcy). Konsekwencje medyczne, etyczne i prawne są bardzo poważne (np. narusza się prawo dziecka do poznania ojcostwa rodzica dawcy). Dlatego przed wprowadzeniem przepisów w tej sprawie należy je szczegółowo przeanalizować, choć jego zdaniem praktyka ta powinna być zakazana, tak jak zrobiły to inne kraje regionu. n

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe