Doświadczenia

Misjonarki Miłosierdzia, nie ma żadnego usprawiedliwienia, by nie dać się przyjąć.

Omnes-13 de maj de 2016 r.-Czas czytania: 3 minuty

Misjonarze Miłosierdzia, powołani przez papieża Franciszka w kontekście tego Roku Jubileuszowego, są kolejnym narzędziem, by przybliżać grzeszników do Bożego przebaczenia, przyjmować skruszonych i zapraszać ich do nawrócenia. Jesús Higueras, proboszcz parafii Santa María de Caná (Pozuelo) i Misjonarz Miłosierdzia, wyjaśnia ich funkcje.

Jesús Higueras Esteban

Dla dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej, a także dla wielu młodych ludzi uczestniczących w katechezie bierzmowania, papież św. Jan Paweł II jest postacią historyczną, niedawną, owszem, ale nie związaną z żadnym ich doświadczeniem życiowym. Dla poprzednich pokoleń ten święty papież jest papieżem naszej młodości, papieżem naszego powołania, papieżem, który wyznaczył główne kamienie milowe pierwszej części naszego życia. Z racji polskiego pochodzenia był głęboko uwrażliwiony na objawienia św. Faustyny Kowalskiej, do tego stopnia, że można powiedzieć, że jest papieżem Bożego Miłosierdzia.

Kontemplacja miłosierdzia
Dlatego jako kontynuację z pontyfikatem Jana Pawła II możemy widzieć wyrażone przez papieża Franciszka na początku Wielkiego Postu 2015 roku pragnienie zwołania Roku Jubileuszowego poświęconego kontemplacji Bożego Miłosierdzia. Jest to idea, którą powtarza nam od początku swojego pontyfikatu. Już w swoim pierwszym Anioł Pański 17 marca 2013 r. powiedział nam: "Nie zapominajmy o tym słowie: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem. Nigdy. I, proszę księdza, w czym problem? Problem w tym, że męczymy się, nie chcemy, męczymy się prosząc o przebaczenie. On nigdy nie męczy się przebaczaniem, ale my czasami męczymy się proszeniem o przebaczenie. Nie męczmy się nigdy, nie męczmy się nigdy. Jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla każdego z nas. Nauczmy się też być miłosierni dla wszystkich. Przywołajmy wstawiennictwo Matki Bożej, która trzymała w ramionach Miłosierdzie Boga uczynionego człowiekiem".. Przez lata powtarzał to przesłanie na różne sposoby.

Ale wszystkich nas zaskoczyła zapowiedź papieża w numerze 18 bulli Misericordiae Vultus w którym powiedział, że "W okresie Wielkiego Postu tego Roku Świętego zamierzam rozesłać Misjonarzy Miłosierdzia. Będą one znakiem matczynej troski Kościoła o Lud Boży, aby mógł on głęboko wejść w bogactwo tej tajemnicy tak fundamentalnej dla wiary. Będą to kapłani, którym dam władzę odpuszczania nawet tych grzechów, które są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, tak aby szerokość ich mandatu była jasna. Będą one przede wszystkim żywym znakiem tego, jak Ojciec przyjmuje tych, którzy szukają Jego przebaczenia. Będą oni Misjonarzami Miłosierdzia, ponieważ będą architektami przed wszystkimi spotkania naładowanego człowieczeństwem, źródłem wyzwolenia, bogatego w odpowiedzialność, aby pokonać przeszkody i podjąć na nowo nowe życie chrztu. Pozwolą się prowadzić w swojej misji słowom Apostoła: "Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby się nad wszystkimi zmiłować" (Rz 11, 32). Wszyscy więc, nie wykluczając nikogo, są wezwani do odbioru wezwania do miłosierdzia. Niech misjonarze żyją tym powołaniem ze świadomością, że mogą utkwić wzrok w Jezusa, 'miłosiernego arcykapłana i godnego wiary'" (Rz 11, 32). (Hb 2, 17). W tych słowach zawiera się wszystko, czego oczekuje od nas Papież, aby Boże Miłosierdzie było odczuwalne wszędzie w tym Roku. Ta nowa postać "Misjonarzy Miłosierdzia" przybliża Wieczne Miasto do Jubileuszu i łask, które mu towarzyszą.

Przede wszystkim mówi, że to doświadczenie jest eklezjalne, to Kościół nas posyła, nie idziemy sami, ale tak jak Apostołowie, my również jesteśmy posłani do "ogłaszając rok łaski Pana. Kościół jako Matka chce czuwać nad wszystkimi swoimi dziećmi, zarówno tymi, które mieszkają w domu Ojca, jak i tymi, które z różnych powodów i w różnych okolicznościach oddaliły się od niego. Jest to Rok, w którym wszyscy, czy to z bliska, czy z daleka, mogą wysłuchać orędzia zbawienia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, orędzia miłosierdzia i zrozumienia.

Jesús Higueras Estebanjest proboszcza parafii Santa María de Caná.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe