Inicjatywy

Kurs przywództwa i nawrócenia dla księży

Pastores Gregis Christi odpowiada na wezwanie do nawrócenia duszpasterskiego Kościoła, oferując kurs pastoralny dla kapłana, głowy i przewodnika parafii. Transformacja jest wtedy rozszerzona na całą społeczność. Podstawą są dokumenty magisterium, doświadczenia w niektórych miejscach i elementy nauk społecznych.

Juan Luis Rascón Ors-6 listopada 2019 r.-Czas czytania: 5 minuty

Powszechnie wiadomo, że żyjemy w czasach, w których Kościół wzywa do "nawrócenie pastoralne i misyjne, które nie może pozostawić rzeczy takimi, jakimi są".i w którym "Nie zadowala nas już 'zwykła administracja'". (Evangelii Gaudium, 25). W obliczu wyzwania, jakim jest przejście od Kościoła konserwacyjnego do Kościoła misyjnego, pojawiają się inicjatywy i metodologie, które pomagają ochrzczonym odpowiedzieć na wyzwanie, jakim jest wprowadzenie całego Kościoła w stan misji. Ale ile z nich jest nastawionych na księży?

To właśnie jest celem tego kursu Pastorzy Gregis Christiktóra stara się odpowiedzieć na wezwanie do nawrócenia pastoralnego Kościoła, zaczynając od proboszcza, który jest głową i przewodnikiem wspólnoty parafialnej. 

Zainspirowana inicjatywą zapoczątkowaną w 2014 roku we Francji, w której uczestniczyło już ponad 700 księży i kilku biskupów, metodologia ta daje księżom możliwość odbycia osobistej podróży, która z kolei uruchomi wspólnotowy proces nawrócenia duszpasterskiego dla całej ich parafii. Według słów jej twórców "chodzi o rozpoczęcie zadania odnowy parafii w osobie proboszcza, który z racji swojego powołania jest powołany do prowadzenia (a więc przewodzenia) ludowi Bożemu".

Jak pisze Kanadyjczyk P. James Mallon - autor bestsellerowej książki Boska odnowa ksiądz opuszcza seminarium bardzo dobrze przygotowany jako teolog i wyszkolony do udzielania sakramentów, ale często nie położono wystarczającego nacisku ani na głoszenie kazań, ani na zarządzanie duszpasterskie. Odzyskanie równowagi w tej potrójnej funkcji proboszcza (kapłana, proroka i króla), która często pozostaje w cieniu niezliczonych obowiązków administracyjnych, które nie są nawet tymi właściwymi dla jego misji, stanowi sedno propozycji pastoralnej tego kursu. 

Podstawy kursu

Pastorzy Gregis Christi opiera się na biblijnych podstawach misji i wzrostu Kościoła, a także na dokumentach Magisterium dotyczących ewangelizacji, zarządzania oraz roli kapłanów i świeckich. Przemawiają za tym również opracowania pastoralne dotyczące warunków owocności parafii i wspólnot chrześcijańskich (m.in. Boska odnowa James Mallon, Odbudowa parafii Michael White, La conversion pastorale pour la nouvelle évangélisation oraz Chiesa in Crescita. Podstawy nowej ewangelizacji Mario Saint-Pierre).

Najbardziej innowacyjnym aspektem tego kursu jest jego wybitnie praktyczna orientacja, łącząca zasady biblijno-pastoralne z elementami nauk społecznych i profesjonalnego świata zasobów ludzkich, a także dostarczająca narzędzi do osobistego towarzyszenia.

Mówienie o przywództwie może brzmieć dziwnie dla naszej kultury kościelnej, która często patrzy na to, co świeckie z podejrzliwością, ale pastor jest powołany do bycia przewodnikiem, a więc jako przedstawiciel Chrystusa - głowy, do prowadzenia ludu Bożego. Podobnie jak Mojżesz w sądzeniu ludu izraelskiego, często czuje się wyczerpany i przytłoczony ciężarem i potrzebuje Jethro, który sprawi, że dostrzeże potrzebę delegowania tego, co może być delegowane, i nauczy go praktycznych sposobów na to.

Ale nie chodzi tylko o delegowanie, ale o wzrost powierzonej nam trzody i ponowne odkrycie, że ewangelizacja jest zadaniem i współodpowiedzialnością wszystkich ochrzczonych, a Kościół w misji koniecznie musi wzrastać w dojrzałości i odpowiedzialności.

Jak wygląda struktura kursu?

W ciągu sześciu miesięcy odbywają się cztery sesje (moduły), podczas których księża przeznaczają dwa i pół dnia na pracę w grupach liczących do dwudziestu uczestników, w towarzystwie zespołu profesjonalistów i moderatorów. Jako punkt kulminacyjny, po zakończeniu części osobistej, jest weekend duszpasterski, w którym każdy proboszcz jest zaproszony do przyjazdu z zespołem ze swojej parafii, aby rozpocząć proces nawrócenia duszpasterskiego w swojej wspólnocie.

Pierwszy moduł wychodzi od powołania i osobistego wezwania każdego kapłana i stosuje zasadę prowadzenia siebie, aby prowadzić innych.

Drugi moduł dotyczy wizji misji. Jak wyjaśnia ks. Mario Saint-Pierre - znany ekspert od nowej ewangelizacji we Francji - wizja duszpasterska rodzi się z misji powierzonej przez Kościół, wizji duszpasterza i wołania ludu Bożego.

Trzeci moduł dotyczy tego, jak stworzyć zespół uczniów-misjonarzy, aby pilotować transformację duszpasterską dla misji.

Czwarty moduł koncentruje się na narzędziach zarządzania zmianą, aby była ona trwała. Chodzi o odkrycie kamieni milowych w procesie przechodzenia od utrzymania do misji, bez umierania przy próbie.

To cztery bardzo proste kroki, w których księża uczą się lepiej poznawać siebie, poznawać swój zespół i przewodzić koniecznym zmianom w każdej wspólnocie, która chce "nie zostawiać rzeczy takimi, jakimi są".

Wykwalifikowany zespół

Jednak nie jest to takie proste, jak wygląda na papierze. Jednym z najgłębszych kluczy do kursu jest akompaniament. Często proboszcz wykonuje swoją pracę duszpasterską w samotności, a pierwszym krokiem do jej przezwyciężenia jest możliwość dzielenia drogi osobistej odnowy z innymi braćmi i siostrami w posłudze, którzy przechodzą to doświadczenie. Ponadto, narzędzia są wykorzystywane do coachingMetodologia, która jest obecnie bardzo modna, aby pomóc im w całym procesie. Na stronie coaching nie dąży do tworzenia zależności - ma swój początek i koniec w czasie - ale do nauczenia stylu, wytworzenia zmiany i dostarczenia narzędzi, aby móc w sposób trwały przeżywać osobistą i wspólnotową transformację.

Zespół prowadzący kurs składa się z ekspertów w dziedzinie duszpasterstwa, specjalistów wykształconych w zakresie przywództwa i relacji międzyludzkich, a także trenerzy świadectwa, w towarzystwie kapelana. Sylwetki kadry nauczycielskiej są bardzo zróżnicowane, a ich bogactwo polega na tym, że są to osoby świeckie pracujące w dziedzinie psychologii, relacji międzyludzkich i duszpasterstwa nowej ewangelizacji. We Francji jest to inicjatywa m.in. Alfa Francja  oraz partnerstwo z trenerzy Katolicy, podobnie jak w Hiszpanii inicjatywa jest realizowana na poziomie krajowym przez zespół Alfa Hiszpania z zespołem profesjonalnych współpracowników chrześcijańskich.

Należy zaznaczyć, że kurs nie stara się narzucić wizji duszpasterskiej czy określonej duchowości. Chodzi o to, by każdy proboszcz mógł sformułować swoją wizję w ramach misji danej mu przez diecezję, w konkretnej rzeczywistości swojej parafii. Dlatego w zespole współpracują ludzie z różnych duchowości, których wspólnym mianownikiem jest oddanie tego, co najlepsze w swojej wiedzy dla służby Kościołowi.

Celem jego promotorów jest możliwość dotarcia do wszystkich kapłanów, którzy pragną pogłębić swoją posługę, aby dokonać nawrócenia pastoralnego, o które w tym czasie prosi Kościół, i nie ma on być czymś więcej niż uzupełnieniem pogłębiającym już bogatą formację kapłańską.

W Hiszpanii kursy były organizowane w Katalonii przez stowarzyszenie Autem, a sesje w Nawarze na prośbę diecezji. Obecnie jest on rozwijany w całym kraju w Alpha Spain, a jego uczestnicy pochodzą z różnych diecezji w całym kraju.

Kolejna edycja odbędzie się w Madrycie od stycznia 2020 roku, a informacje o niej i pozostałych doświadczeniach można znaleźć na stronie [email protected], a także na stronie internetowej www.pastoresgregis.com.

Supports Omnes
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

Wsparcie
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe