Inicjatywy

Głos Mszy św. Dobrze czytać i głosić Słowo Boże

Doświadczenie niejasnej lub zagmatwanej dykcji w czytaniu celebracji liturgicznych jest tym, co skłoniło dziennikarza i zawodowego nadawcę do założenia Voz de Misa, krótkich kursów nauki czytania celebracji liturgicznych. 

Maria José Atienza-11 lipca 2022 r.-Czas czytania: 4 minuty
Głos Mszy św.

"Kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Bóg przemawia do swojego ludu, a Chrystus, obecny w swoim słowie, głosi Ewangelię. Dlatego czytania ze Słowa Bożego, które nadają Liturgii element największej wagi, powinny być słuchane ze czcią przez wszystkich. 

W tekstach, które mają być wypowiadane głosem donośnym i wyraźnym, czy to przez kapłana, czy przez diakona, czy przez lektora, czy przez wszystkich, głos powinien być odpowiedni do charakteru danego tekstu, czy jest to czytanie, modlitwa, monodia, aklamacja lub hymn, jak również do formy celebracji i powagi zgromadzenia. 

Ponadto należy wziąć pod uwagę charakter różnych języków i charakter narodów. Te słowa z Ogólnej Instrukcji Mszału Rzymskiego mówią same za siebie o znaczeniu nie tylko słuchania, ale i głoszenia Słowa Bożego w celebracjach liturgicznych. Zarówno słuchanie, jak i czytanie są kluczem do osiągnięcia spotkania z Chrystusem, Słowem Wcielonym, z każdym z wiernych. 

Jednak doświadczenie wielu wiernych podczas niedzielnych czy codziennych Mszy Świętych, a także podczas innych uroczystości, jest dalekie od tego stwierdzenia. Zbyt często czytania nie są wcześniej przygotowane, teksty nie są znane lub są czytane w monotonnej lub pozbawionej znaczenia intonacji, co utrudnia słuchającym ich zrozumienie i refleksję. 

Powtarzalność tego doświadczenia i świadomość, że ta rzeczywistość jest bardziej niż powszechna, skłoniła Angela Manuela Péreza, dziennikarza i zawodowego nadawcę radiowego i telewizyjnego, do przygotowania specjalnych kursów dla tych, którzy czytają, regularnie lub sporadycznie, podczas różnych celebracji liturgicznych.  

"Idąc na Mszę św. stwierdziłem, że to, co świeccy czytają przy ambo, nie jest słyszane i nie jest rozumiane", komentuje ten dziennikarz. Ángel, specjalizujący się w emisji głosu w mediach audiowizualnych, nie zawahał się zrobić tego, co do niego należy, aby spróbować poprawić, w miarę możliwości, te umiejętności publicznego czytania, których wiele osób, nie będących profesjonalistami w dziedzinie komunikacji, nie ma rozwiniętych. 

Osobisty serwis 

"Postanowiłem zacząć oferować ten kurs w różnych parafiach archidiecezji madryckiej". Stopniowo inicjatywa ta rozprzestrzeniła się na całą Hiszpanię i istnieją liczne parafie, bractwa, szkoły i grupy młodzieżowe, w których Ángel Manuel nauczał głównych narzędzi, aby Słowo Boże docierało do nich w sposób jasny. 

Do głównych błędów, które zwykle popełniamy podczas czytania, np. podczas celebracji eucharystycznej, należy. "wychodzić do czytania Słowa Bożego bez przygotowania tekstu przez jego wcześniejsze przeczytanie. Zawsze polecam przeczytać ją na głos dwa razy". przed uroczystością, w celu zapewnienia, że "czytaj coś, co rozumieją. Czytelnicy muszą rozumieć to, co czytają, wtedy wierni zrozumieją"..

W tym sensie, jak podkreśla również Pérez, znajomość i regularna lektura Pisma Świętego jest kolejną z podstaw zdolności do jego poprawnego głoszenia. 

Obecnie przesłanka fides ex auditu jest być może jedną z najważniejszych rzeczywistości w Kościele, ponieważ wielu ludzi styka się z Pismem Świętym tylko podczas celebracji liturgicznych. Dlatego ważne jest, by wiedzieć, co czytamy, bo jak podkreśla ten fachowiec, "Czytelnik przekazuje Słowo Boże nie tylko słusznie wymawianymi słowami, ale także przekonaniem, tonem, głośnością, infekcjami głosu stosownie do zdań itp.". 

Ángel Manuel profesjonalizuje ten kurs w taki sposób, że w krótkim czasie przygotowuje zainteresowanych, dorosłych, młodzież czy dzieci, do zmierzenia się z publicznym czytaniem, czyli czymś, co często jest kosztowne. Jego strona internetowa www.vozdemisa.com podaje przykład takiego działania. Udziela w niej kilku podstawowych rad i opisuje w sposób całkowicie osobisty różne kursy czytelnicze, które prowadzi od momentu rozpoczęcia tej pracy. 

Obecnie prowadzi około 150 kursów rocznie w całej Hiszpanii. 

Kurs lektora liturgicznego

Kurs czytelnika masowego "Jest to kurs intensywny, trwający trzy i pół godziny. Zawiera pierwszą część półtoragodzinną, w której rozluźniam i relaksuję uczestników. Po 15-minutowej przerwie rozpoczyna się druga część, w której skupiam się na pomaganiu im, po kolei, w tym, aby zostali usłyszani i zrozumiani. I robią to".

Podstawowym warunkiem jest oczywiście pewna ilość codziennych lektur. Punkt, który coraz trudniej znaleźć, i to nie tylko u młodych ludzi. Co więcej, ta osobista codzienna lektura, jak zauważa Ángel Manuel, będzie o wiele bardziej skuteczna, jeśli każdy czytający będzie czytał na bieżąco, "czytaj na głos przez kilka minut. Robię to codziennie jako profesjonalista".

Ángel Manuel Pérez, który przez całe swoje zawodowe życie pracował z głosem, nie ma wątpliwości, że przy wielu okazjach w dzisiejszych czasach "zarządzanie głosem mówionym jest całkowicie zaniedbane".

Swoim uczniom podaje proste przykłady i nawyki, które pomagają im doskonalić się poza trzema intensywnymi godzinami kursu lektora mszalnego. "Coś bardzo przydatnego". notatki "dla czytelników to naśladowanie profesjonalisty".nadawca radiowy lub telewizyjny.

Dodatkowo, po zakończeniu kursu, "Wszystkim grupom wysyłam przez WhatsApp czytane przeze mnie niedzielne czytania. W ten sposób, dzięki tekstowi i słuchaniu mnie, mają pewny sposób na poprawę. Mam ponad dwadzieścia grup WhatsApp, do których wysyłam te audycje co tydzień. W sumie około 300 osób i mam coraz więcej grup.

Kluczowe zaangażowanie świeckich

23 stycznia, w Niedzielę Słowa, papież Franciszek przyznał posługę lektora i akolity kobietom. Otwarcie, które "zwiększy uznanie, także poprzez akt (instytucję) liturgiczny, cennego wkładu, jaki od dawna wnosi bardzo duża liczba osób świeckich, w tym kobiet, w życie i misję Kościoła". i która pokazuje, że troska o głoszenie Słowa Bożego, jak podkreśla Angel Manuel Perez "jest podstawowym zadaniem dla udziału świeckich"..

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.