Doświadczenia

Katecheza dla osób po bierzmowaniu

Omnes-16 kwietnia 2018 r.-Czas czytania: 4 minuty

A Częstym powodem do refleksji jest sposób prowadzenia młodzieży po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Często w tym okresie dojrzałości człowieka przestają odpowiadać na wezwania formacyjne lub oddalają się od praktyk religijnych. Niektóre parafie związane z Drogą Neokatechumenalną realizują inicjatywę po bierzmowaniu, z dobrym skutkiem.

TEKST - Gabriel Benedicto, Proboszcz parafii Virgen de la Paloma (Madryt)

Duszpasterstwo młodzieży w wieku od 12 do 18 lat jest wyzwaniem dla współczesnego Kościoła. Co z nimi zrobić? Jak dać im możliwość dotknięcia Chrystusa jako egzystencjalnej odpowiedzi na ich pragnienia i problemy? Jak sprawić, by Słowo Boże oświetliło ten ważny czas wzrostu w ich życiu?

W wieku 11-12 lat przestają być dziećmi i zmierzają ku dorosłości, stając przed nowymi wyzwaniami: Co chcę studiować? Jakich przyjaciół wybrać? Jak dojrzewać i wyrażać swoją seksualność? Jak właściwie odnosić się do autorytetu rodziców? Jak się bawić, nie robiąc sobie krzywdy? Jak przezwyciężyć swoje kompleksy? Jak pokonać tajemnicę egoizmu? Jak umieć kochać?

Jedna z możliwych odpowiedzi

Jeśli młodemu człowiekowi nie zaproponuje się duszpasterstwa młodzieżowego, które odpowie na te pytania, to jest bardzo prawdopodobne, że prędzej czy później odejdzie z Kościoła... można powiedzieć z czystej koherencji, bo nie dostrzegł, że wiara w Chrystusa może dać pełnię jego życiu.

Postkonfirmacja jest odpowiedzią Drogi Neokatechumenalnej na wyzwanie przekazywania wiary nastolatkom. Duszpasterstwo to jest posługą otwartą dla wszystkich młodych ludzi z parafii, którzy po otrzymaniu bierzmowania w I ESO (szkoła średnia), rozpoczynają w małych grupach drogę wzrastania w osobistym doświadczeniu wiary.

Każdej grupie zostaje przydzielona para, którą nazywamy "rodzicami chrzestnymi", którzy będą odpowiedzialni za pomoc we wzrastaniu i życiu w wierze Kościoła.Dlaczego para? Bo nastolatki są przesycone słowami; jeśli coś je naprawdę pociąga, to bezinteresowna miłość mężczyzny i kobiety, którzy są świadkami Bożej prawdy.

Rodzice chrzestni otwierają przed nimi swój dom, dzielą się z dziećmi obiadem, zabierają je do domu i to stopniowo sprawia, że czują się kochane. Jak powiedział Dostojewski, "piękno zbawi świat".W tym przypadku piękno chrześcijańskiej rodziny jest w stanie uratować nastolatków. Kiedy młodzi ludzie są dotknięci doświadczeniem miłości, która stała się ciałem i jest oddana w ich służbę, tworzy się relacja zaufania, która pozwala na intymność mówienia i słuchania. Do rodziny dołącza postać księdza, który towarzyszy grupie, uczestnicząc i przewodnicząc spotkaniom, gdy tylko może.

Rediscovery

W parafii Virgen de la Paloma mamy obecnie 13 grup po bierzmowaniu i mogę powiedzieć, że okazuje się to fantastycznym doświadczeniem. Młodzi ludzie w ciągu całego 6-letniego programu odkrywają bogactwo 10 przykazań jako drogi życia, uczą się, że istnieje siedmiu przeciwników, którzy chcą zniszczyć w nich obraz Boga: pycha, zazdrość, gniew, chciwość, pożądliwość, lenistwo i łakomstwo. Trwa duchowa walka, którą wygrał dla nich Chrystus, a oni uczą się, jak walczyć, odkrywając moc cnót kardynalnych i teologalnych w życiu chrześcijanina oraz jak mogą rozszerzać Królestwo Boże poprzez 14 dzieł miłosierdzia.

Imponujące jest widzieć w ich życiu moc Słowa Bożego, która sprawia, że odkrywają, iż być chrześcijanami to żyć w łasce Boga, który przejmuje inicjatywę i który w Chrystusie zawiera z nami przymierze. Podczas skrutyniów, a zwłaszcza na obozie letnim, gdzie otrzymują słowo na cały rok, widzimy jak zachodzi w nich zmiana przez łaskę, a nie przez zwykłe moralizatorstwo. Słowo pomaga im umieć prosić rodziców o przebaczenie, umieć powiedzieć "nie" przyjaciołom, gdy tego potrzebują, podnieść się, gdy się potkną i wyjść z trudnych sytuacji.

Na obozie letnim robimy nocny różaniec o 4 rano, który kończy się Eucharystią o świcie na szczycie góry. Wielu mówi o tym, jak w ciszy i ciemności nocy doznaje głębokiego doświadczenia tego Boga ukrytego i objawiającego się w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jest to czas, kiedy dzieci mogą się pomodlić i znaleźć spokój, którego nie miały podczas całego kursu. Ten obóz bardzo im pomaga, aby mogli rozpocząć lato stawiając Boga w centrum swoich wakacji.

Jedną z wielkich rzeczy jest to, że nie tylko pomaga wszystkim młodym ludziom w parafii, ale wielu innych, dalekich od wiary, dołącza do grup z przyjaźni i odkrywa skarb, jakim jest zobaczenie Bożej miłości w swoim życiu. Niektórzy nie zostali bierzmowani, inni nie przystąpili do pierwszej komunii, a nawet nie zostali ochrzczeni.

Podejście

To duszpasterstwo odbywa się w niektórych parafiach, w których Droga Neokatechumenalna jest obecna w piątek po południu i jest zorganizowane w 4 celebracje.

Pierwsze spotkanie odbywa się w domu sponsorów, gdzie przedstawiany jest temat, który będzie poruszany na kolejnych spotkaniach, a młodzież może swobodnie porozmawiać o tym, co ona i jej otoczenie myślą na ten temat.

W drugim spotkaniu celem jest naświetlenie danego tematu w świetle Słowa Bożego poprzez analizę tekstu biblijnego, która kończy się dzieleniem się tym, co to Słowo mówi w konkretnym życiu każdego młodego człowieka. Spotkanie to kończy się małą agape, która ma na celu pielęgnowanie komunii wśród młodzieży i ze sponsorami.

Na trzecim spotkaniu, które odbywa się w parafii, kapłan omawia temat z Magisterium i Tradycją Kościoła, po czym następuje akt pokutny i kończy się ponownie agapą.

Na czwartym i ostatnim spotkaniu przypieczętowuje się temat, który został dogłębnie przeanalizowany, dzieląc się doświadczeniem otrzymanym w ciągu całego miesiąca, a także odbywa się specjalna kolacja, zwana Przymierzem, podczas której każdy chłopiec przyjmuje, że Łaska Boża wypełnia w nim słowo, które było przedmiotem obrad.

Wreszcie po upływie sześciu lat po bierzmowaniu odbywa się pielgrzymka z proboszczem, jako akt dziękczynienia i błogosławieństwa Bogu za tak liczne otrzymane dary. Przedstawione są trzy powołania: życie zakonne - z doświadczeniem kobiety konsekrowanej; kapłaństwo - ze świadectwem kleryka; oraz małżeństwo - z doświadczeniem rodziców chrzestnych.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe