Świat

"O mnie będziecie świadkami" - misja ewangelizacyjna każdego wierzącego

Dziś, w niedzielę 23 października, przypada 96 Światowy Dzień Misyjny. Mija 200 lat od rozpoczęcia tej globalnej kampanii na rzecz podtrzymania ewangelizacji.

Antonino Piccione-23 grudnia 2022 r.-Czas czytania: 5 minuty
mniszka piłkarska

Zdjęcie: ©OMP Hiszpania

W 1926 r. Towarzystwo Rozkrzewiania Wiary, na wniosek Koła Misyjnego przy seminarium w Sassari, zaproponowało papieżowi Piusowi XI obchodzenie dorocznego dnia na rzecz misji ewangelizacyjnej Kościoła powszechnego. Prośba została przyjęta i w tym samym roku obchodzono pierwszy "Światowy Dzień Misyjny Rozkrzewiania Wiary", z zamiarem zaproponowania go ponownie w każdą przedostatnią niedzielę października, miesiąca misyjnego par excellence.

Dlatego w 23. niedzielę wierni wszystkich kontynentów są wezwani do otwarcia swoich serc na duchowe wymagania misji i do zaangażowania się konkretnymi gestami w odpowiedź na podstawowe potrzeby ewangelizacji, nie zaniedbując promocji człowieka i rozwoju społecznego. Na stronie Papieskie Stowarzyszenia Misyjne zapewnić, że wszystkie społeczności, zwłaszcza te najmniejsze, najbiedniejsze i najbardziej peryferyjne, mogą otrzymać potrzebną pomoc.

Przeznaczenie środków

Ze względu na wymiar uniwersalny, który jest główną cechą Kościoła, ofiary trafiają na tzw. Fundusz Solidarności Uniwersalnej, a następnie są rozdzielane pomiędzy młode Kościoły misyjne. Zobowiązania te obejmują: wspieranie studiów seminarzystów, księży, zakonników, zakonnic i katechetów świeckich; budowę i utrzymanie seminariów, kaplic i sal lekcyjnych dla katechezy i działalności duszpasterskiej; zapewnienie opieki zdrowotnej, edukacji szkolnej i formacji chrześcijańskiej dzieci; dotowanie lokalnego radia, telewizji i lokalnej prasy katolickiej; zapewnienie środków lokomocji dla lokalnych misjonarzy, księży, zakonników, zakonnic i katechetów.

Na Fundusz składają się więc wszystkie ofiary otrzymane w ciągu roku od wiernych z różnych krajów świata, przeznaczone dla nowych lub niedawno powstałych Kościołów (aby ułatwić ich początkowy rozwój) oraz dla tych, które nie mają autonomii finansowej lub znajdują się w sytuacjach kryzysowych z powodu wojny, głodu lub klęsk żywiołowych.

Przesłanie papieskie

W dniu Święta Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, ogłoszono. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2022 r.. Ojciec Święty pisze, że "wielu chrześcijan jest zmuszonych do ucieczki z ojczyzny" i że z pomocą Ducha Świętego "Kościół musi zawsze przekraczać swoje granice, aby dawać świadectwo miłości Chrystusa do wszystkich".

Pod hasłem "Będziecie świadkami Mnie" podkreśla się, że Kościół jest z natury misyjny, nie może obejść się bez ewangelizacji, inaczej rozmyłby własną tożsamość. Zanim Jezus wstąpił do nieba, zostawił swoim uczniom mandat, który jest zasadniczym wezwaniem dla wszystkich chrześcijan: "Otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was; i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi". 

Będziecie moimi świadkami: te słowa, pisze Papież, "stanowią punkt centralny": Jezus mówi, że wszyscy uczniowie będą Jego świadkami i że "zostaną ukonstytuowani jako tacy przez łaskę", a "Kościół, wspólnota uczniów Chrystusa, nie ma innej misji niż ewangelizować świat, dając świadectwo o Chrystusie". Użycie liczby mnogiej "będziecie świadkami" wskazuje na "wspólnotowo-kościelny charakter wezwania". Kontynuuje: "Każdy ochrzczony jest powołany do misji w Kościele i z mandatu Kościoła: misja jest więc realizowana wspólnie, a nie indywidualnie, w komunii ze wspólnotą kościelną, a nie z własnej inicjatywy. I nawet jeśli jest ktoś, kto w jakiejś bardzo szczególnej sytuacji realizuje misję ewangelizacyjną sam, to realizuje ją i musi zawsze realizować w komunii z Kościołem, który go posłał".

Światło św. Pawła VI

Franciszek przypomina św. Pawła VI, gdy przestrzegał, że "współczesny człowiek chętniej słucha świadków niż nauczycieli", i dlatego stwierdza, że dla przekazu wiary "fundamentalne jest świadectwo ewangelicznego życia chrześcijan", ale "równie konieczne pozostaje głoszenie osoby i orędzia Chrystusa".

Pisze w przesłaniu: "W ewangelizacji zatem przykład życia chrześcijańskiego i głoszenie Chrystusa idą w parze. To pełne, konsekwentne i radosne świadectwo o Chrystusie będzie z pewnością siłą przyciągającą wzrost Kościoła także w trzecim tysiącleciu. Dlatego zachęcam wszystkich do odzyskania odwagi, szczerości, 'parresia' pierwszych chrześcijan, do dawania świadectwa o Chrystusie słowem i czynem, we wszystkich dziedzinach życia".

"Kościół Chrystusowy był, jest i będzie zawsze wychodził ku nowym horyzontom geograficznym, społecznym i egzystencjalnym, ku miejscom i sytuacjom ludzkim na 'krawędzi', aby dawać świadectwo o Chrystusie i Jego miłości do wszystkich mężczyzn i kobiet każdego narodu, kultury i kondycji społecznej. W tym sensie misja będzie zawsze także "missio ad gentes", jak nauczył nas Sobór Watykański II, ponieważ Kościół zawsze będzie musiał wyjść poza, poza swoje granice, aby dać wszystkim świadectwo miłości Chrystusa".

Rocznice

Papież zachęca nas do odczytania w świetle działania Ducha Świętego także rocznic, które w dziedzinie misji przypadają w tym roku: rocznicy powstania Kongregacji Propaganda Fide, założonej w 1622 r., oraz rocznicy powstania trzech dzieł misyjnych uznanych przed stu laty za "pontyfikalne". Są to Dzieło Świętego Dzieciństwa, zainicjowane przez biskupa Karola de Forbin-Jansona; Dzieło Świętego Piotra Apostoła, założone przez panią Jeanne Bigard w celu wspierania seminarzystów i księży na terenach misyjnych; oraz Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wiary, założone 200 lat temu przez Francuzkę Paulinę Jaricot, której beatyfikację obchodzimy w tym roku jubileuszowym.

Przykład

Dzięki hojności katolików w 120 krajach świata, kwota rozdysponowana w 2021 roku wyniosła 91 671 762 euro. Tysiące projektów misyjnych można wesprzeć dzięki tegorocznym funduszom.

Niektóre z nich, jako przykłady dla Kościoła włoskiego, są przedstawione na stronie Fundacji Missio. Wśród nich - remont domu generalnego Sióstr Niepokalanego Poczęcia w Inongo, w diecezji o tej samej nazwie, w Demokratycznej Republice Konga.

Budynek, w którym obecnie przebywa 150 zakonnic, został wybudowany ponad 50 lat temu i obecnie wymaga gruntownego remontu. Gdy pada deszcz, woda przecieka przez dach. Dodatkowo okna nie zamykają się, co sprzyja złodziejom i włamywaczom. Projekt polega na odnowieniu dachu, ram okiennych i sufitów, które w międzyczasie uległy zniszczeniu, kosztem 30 000 euro. "Będąc integralną częścią narodu kongijskiego - czytamy w sprawozdaniu, które przełożony generalny przygotował do wniosku o dofinansowanie projektu - nasze zgromadzenie cierpi z powodu nędzy, jaka ogarnia Kongo z powodu niestabilności politycznej tego kraju, pomimo licznych bogactw, jakie posiadamy w podglebiu i lasach".

Większość sióstr Niepokalanego Poczęcia z Inongo jest zatrudniona w szkolnictwie i zdrowiu publicznym, ale wynagrodzenie, które otrzymują, nie wystarcza nawet na pokrycie codziennych potrzeb. Dzięki działalności samofinansującej (np. sprzedaż miodu, solonych ryb itp.) oraz płodom rolnym z uprawianych przez siebie pól, zakonnicom udaje się zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Teraz jednak istnieje pilna potrzeba pokrycia dodatkowych kosztów remontu domu: projekt, jeden z wielu, wspierany przez Fundusz Solidarności Powszechnej, finansowany przez 96 Światowy Dzień Misyjny.

AutorAntonino Piccione

Więcej
We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.