Świat

Europa świętuje 20 lat ekumenizmu

Rada Konferencji Biskupów Europejskich (CCEE) i Konferencja Kościołów Europejskich (CEC) obchodzą 20. rocznicę "Charta Œcumenica".

David Fernández Alonso-12 kwietnia 2021 r.-Czas czytania: 3 minuty
karta ekumeniczna

Zdjęcie: ©2021 Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae

W "Charta Ścumenica - Wskazania dla pogłębienia współpracy między Kościołami w Europie"podpisana w 2001 r. przez przewodniczących CCEE i CEC, jest fundamentalnym dokumentem, który ma na celu zachowanie i rozwój wspólnoty między Kościołami europejskimi.

Z okazji 20-lecia Karty kard. Angelo Bagnasco, przewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europejskich (CCEE), i ks. Christian Krieger, przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich (CEC), wydali wspólne oświadczenie, w którym cieszą się i dziękują Bogu "za pokój, którego doświadczyliśmy, i za osiągnięcia światowego ruchu ekumenicznego".

Razem w duchu

"Gdy Kościoły na nowo definiują swoją posługę pośród pandemii Covid-19", obaj przewodniczący potwierdzili "wspólnie i w duchu jedności nasze zaangażowanie w dawanie świadectwa o Chrystusie jako naszym Zbawicielu i Jego obietnicy życia przemienionego w mocy Ducha Świętego", świadomi, że "stare i nowe podziały w Kościele wymagają uzdrowienia, nierówności społeczne i ekonomiczne wymagają przemiany naszych postaw i struktur".

Stałe zagrożenia dla demokracji i środowiska naturalnego wymagają ponownego zwrócenia uwagi na całość życia. Odradzające się w ostatnich latach w niektórych częściach kontynentu konflikty zbrojne i ataki terrorystyczne wymagają pokuty, przebaczenia i sprawiedliwości".

Obyśmy byli narzędziami jedności

Wreszcie, zapraszają nas do modlitwy, aby wszyscy byli jedno: "Chcemy być narzędziami tej jedności i ponawiamy nasze zobowiązanie do umacniania komunii kościelnej poprzez wspólną modlitwę i działanie, ofiarując jednocześnie naszą służbę światu w celu promowania sprawiedliwości i pokoju.

Ekumeniczna impreza jubileuszowa

W ramach obchodów rocznicowych CCEE i CEC zorganizowały internetowe spotkanie ekumeniczne 22 kwietnia 2021 r. w godzinach 19:00-20:30 (CEST).

Wszystkie Kościoły i partnerzy ekumeniczni są zaproszeni do udziału w wydarzeniu pod hasłem: "Radujcie się w nadziei, bądźcie cierpliwi w cierpieniu, wytrwali w modlitwie", inspirowanym wersetem z listu św. Pawła do Rzymian 12,12.

Z tej okazji zostanie wydana książeczka z materiałami ze spotkania ekumenicznego, a także refleksjami na temat Wytycznych. Książeczka, którą można bezpłatnie pobrać ze stron internetowych CCEE i CEC w języku angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim, jest przeznaczona dla kościołów i może być wykorzystywana przez cały rok podczas lokalnych uroczystości.

Publikujemy poniżej wspólne oświadczenie przewodniczących Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europejskich:

20-lecie Charta Ścumenica

"W ostatnich dwudziestu latach kontynent europejski przeżywał na ogół okres pokoju, wraz z poprawą stosunków ekumenicznych. Przejawiało się to w takich dziedzinach życia codziennego, jak wspólne świadectwo, działanie w lokalnym ekumenizmie, a także małżeństwa międzywyznaniowe. Osiągnięto kilka porozumień teologicznych i ukształtowało się ekumenicznie nowe pokolenie teologów. Rozkwitały różne inicjatywy międzywyznaniowe. Kościoły wzmocniły swoją pracę na rzecz sprawiedliwego i pokojowego świata, nie tylko z powodu rosnącego przepływu ludzi z innych kontynentów, i zwiększyły wysiłki na rzecz troski o stworzenie. Orędzie Charta Oecumenica przyczyniło się do całego tego wzrostu i przemiany i ożywiło je. Za pokój, którego doświadczyliśmy i osiągnięcia światowego ruchu ekumenicznego, radujemy się i dziękujemy Bogu, naszemu Stwórcy.

W miarę jak dążymy do Królestwa Bożego, nasze społeczeństwa i kościoły wciąż stają przed wyzwaniem, jakim jest nasz ludzki grzech i wszelkiego rodzaju podziały. Stare i nowe podziały w Kościele potrzebują uzdrowienia, nierówności społeczne i ekonomiczne wymagają przemiany naszych postaw i struktur. Stałe zagrożenia dla demokracji i środowiska naturalnego wymagają ponownego zwrócenia uwagi na całość życia. Odradzające się w ostatnich latach w niektórych częściach kontynentu konflikty zbrojne i ataki terrorystyczne wymagają pokuty, przebaczenia i sprawiedliwości. W obliczu tych realiów, gdy kościoły na nowo definiują swoją posługę pośród pandemii Covid-19, potwierdźmy wspólnie i w duchu jedności nasze zaangażowanie w świadczenie o Chrystusie jako naszym Zbawicielu i o Jego obietnicy życia przemienionego w mocy Ducha Świętego.

Idąc za wolą naszego Pana wyrażoną w Ewangelii Jana 17 i w Charta Oecumenica "aby wszyscy stanowili jedno", jesteśmy świadomi, że jedność chrześcijan nie jest jedynie wynikiem naszych ludzkich wysiłków. Jednocześnie ta jedność, o którą modlił się i cierpiał Jezus, musi być odczuwalna w tym świecie. W tym sensie chcemy być narzędziami tej jedności i zobowiązujemy się na nowo do umacniania komunii kościelnej poprzez wspólną modlitwę i działanie, ofiarując jednocześnie światu naszą służbę na rzecz promocji sprawiedliwości i pokoju".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe