Watykan

Religie abrahamiczne na rzecz technologii skoncentrowanej na człowieku

Przedstawiciele wyznań żydowskich i muzułmańskich podpisują w Watykanie Rzymski Apel o Etykę Sztucznej Inteligencji, dokument Papieskiej Akademii Życia poświęcony etyce we wdrażaniu, rozwoju i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Zostały one później przyjęte przez papieża.

Giovanni Tridente-13 styczeń 2023 r.-Czas czytania: 4 minuty

Papież Franciszek pozdrawia szejka Al-Mahfoudh bin Abdallaha podczas audiencji z sygnatariuszami Apelu Rzymskiego ©CNS photo/Vatican Media

"Religie towarzyszą ludzkości w rozwoju technologii skoncentrowanej na człowieku poprzez wspólną refleksję etyczną nad wykorzystaniem algorytmów". Taki komentarz zamieścił na Twitterze papież Franciszek na marginesie wspólnego podpisania rzymskiego apelu o etykę SI przez katolików, Żydów i muzułmanów 10 stycznia w watykańskiej Casina Pio IV.

Sam papież Franciszek przyjął sygnatariuszy krótko wcześniej w Sali Klementyńskiej: obok abp. Paglii, przewodniczącego Papieskiej Akademii dla Życia (PAV) i promotora Apelu, byli rabin Eliezer Simha Weisz i szejk Abdallah bin Bayyah.

Obecni byli również prezes Microsoftu Brad Smith, globalny wiceprezes IBM Dario Gil oraz główny ekonomista FAO Maximo Torero Cullen, którzy sami podpisali dokument w 2020 roku w ramach pierwszej publicznej inicjatywy promowanej przez PAV.

Technologia dla dobra wspólnego

W swoim wystąpieniu Papież powtórzył, że technologia musi zawsze służyć dobru wspólnemu wszystkich, a jednym z warunków osiągnięcia tego celu jest "braterstwo", które z kolei wymaga postawy sprawiedliwości i pokoju.

Wyraźne nawiązanie do jego ostatniej encykliki Fratelli Tutti, ale także wezwanie do uniemożliwienia algorytmom wpływania na współżycie obywatelskie w jakikolwiek złośliwy sposób.

Jako konkretny przykład papież podał praktykę związaną z wnioskami o azyl, precyzując, jak nie do przyjęcia jest "powierzenie decyzji o życiu i losie osoby ludzkiej algorytmowi".

Algorytmy, które decydują o losie

Tego typu praktyki są rozpowszechnione w niektórych krajach europejskich na użytek ich odpowiednich urzędów ds. migracji i uchodźców (na przykład Band w Niemczech), a także zostały skrytykowane i ocenione jako błędne w niektórych okolicznościach przez AlgorithmWatch, organizację pozarządową badającą algorytmy i ich wpływ na społeczeństwo. Niepochlebne wyroki wydał również European Digital Rights (Edri), organ broniący praw cyfrowych na poziomie europejskim.

Dla Papieża, a więc i dla Kościoła, liczy się to, by "dyskryminacyjne użycie tych narzędzi nie zakorzeniło się kosztem najbardziej słabych i wykluczonych". Dobrze więc, że na całym świecie powinna powstać dynamika, która może promować i rozwijać swoistą "antropologię cyfrową", opartą na trzech konkretnych współrzędnych: "etyce, edukacji i prawie" - trzech obszarach wpływ sztucznej inteligencji Wezwanie do działania zwraca uwagę na różne światopoglądy, np. różne tradycje religijne.

Rzymski apel o etykę AI

Na stronie Rzymski apel o etykę SI jest w zasadzie jednym z ostatnich oficjalnych dokumentów promowanych przez agendy Stolicy Apostolskiej w sprawach Sztuczna inteligencja i wpływ, jaki te systemy mogą mieć na człowieka.

Promowany po raz pierwszy przez. Papieska Akademia Życia W lutym 2020 r. deklaracja ta miała tę zaletę, że została podpisana nie tyle i nie tylko przez naukowców z Akademii Watykańskiej - jak to miało miejsce w przeszłości w przypadku podobnych dokumentów - ale głównie przez wykładowców głównych organizacji technologicznych i instytucji o znaczeniu publicznym, którzy wzięli na siebie przestrzeganie tego dokumentu.

Przedsiębiorstwa potrzebują "uzupełnienia duszy

Jak wspomina w książce arcybiskup Vincenzo Paglia Anima digitale. La Chiesa alla prova dell'Intelligenza Artificiale (Tau Editrice), Wezwanie oparte jest na pytaniu i refleksji Brada Smitha, prezesa Microsoftu. "Sam zwierzył mi się, że potrzebuje w firmie czegoś w rodzaju 'suplementu duszy'".

Krótko mówiąc, "inżynierowie znajdują rozwiązania, ale rozwiązania nie są etycznie obojętne: musimy być świadomi i odpowiedzialni nie tylko za korzystanie z urządzeń, ale także za implikacje etyczne obecne na każdym etapie ich cyklu produkcyjnego, który angażuje różne podmioty, od badaczy po inżynierów i od polityków po obywateli". Tu właśnie narodziła się nasza relacja dialogu i współpracy".

To pokazuje, kontynuuje Paglia, że "technologie potrzebują mężczyzn i kobiet, którzy są świadomi i uważni, tak aby mogli zaprojektować siebie w kierunku poprawy, w kierunku pozytywnego rozwoju społecznego i indywidualnego".

Apel Rzymski jest też na razie jedynym tekstem - spośród wielu podpisanych na przestrzeni lat na szczeblu watykańskim dotyczących AI - który został zaprezentowany na konferencji z dziennikarzami w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Przedłożony do zatwierdzenia przez watykański Sekretariat Stanu, doprowadził do powstania fundacji "RenIAssance"Projekt jest dziś wspierany.

Dostępny w języku angielskim, określa go jako "dokument wspólnych zobowiązań", poprzez który ma pobudzić poczucie odpowiedzialności wśród organizacji, rządów, instytucji i sektora prywatnego za przyszłość, w której postęp technologiczny i innowacje cyfrowe służą "ludzkiemu geniuszowi" i kreatywności, nie powodując ich stopniowego zastępowania.

Podczas podpisywania dokumentu 2020 Kelly z IBM powtórzył w imieniu swoim i firmy wspólną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie powstające technologie są rozwijane i wykorzystywane dla dobra ludzkości i środowiska.

Dla prezesa Microsoftu zawsze ważne jest promowanie pełnej szacunku debaty na temat tych zagadnień, w tym zdrowych zasad etycznych, które mogą pomóc w rozwiązywaniu wielkich wyzwań współczesnego świata.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe