Stany Zjednoczone

Nowa inicjatywa mająca na celu wyeliminowanie broni jądrowej

Archidiecezje Santa Fe, Seattle i Nagasaki oraz diecezja Hiroszimy podpisały przymierze zobowiązujące je do współpracy w celu wyeliminowania broni jądrowej.

Paloma López Campos-13 sierpień 2023-Czas czytania: 2 minuty
Nagasaki

Miasto Nagasaki w ruinach po wybuchu bomby atomowej (zdjęcie OSV News /Milwaukee Journal Sentinel, USA TODAY NETWORK via Reuters)

W rocznicę zrzucenia bomb na Hiroszimę i Nagasaki podpisano porozumienie. umowa do wspólnej pracy na rzecz wyeliminowania broni jądrowej na świecie. Porozumienie zostało podpisane przez archidiecezje Santa Fe, Seattle i Nagasaki oraz diecezję Hiroszimy.

Pierwszym celem jest osiągnięcie znaczącego postępu do sierpnia 2025 r., czyli 80. rocznicy bombardowania. W tym celu wyjaśniono szereg środków związanych zarówno ze sferą polityczną, jak i religijną.

Polityka i broń jądrowa

W komunikacie przesłanym przez sygnatariuszy, zapraszają oni wszystkich przywódców politycznych do współpracy w tej pracy i nakreślają kilka konkretnych kroków do osiągnięcia celów. Po pierwsze, wzywają do uznania "ogromnego i trwałego ludzkiego cierpienia zadanego przez zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki". Wzywają również do uznania "wpływu na środowisko spowodowanego wydobyciem uranu oraz badaniami, produkcją i testami broni jądrowej na całym świecie".

Trzecim punktem paktu jest "powtórzenie, że wojny nuklearnej nie można wygrać i nigdy nie wolno jej toczyć". W ramach tego porozumienia wspomniano, że grupa G20 w listopadzie 2022 r. oświadczyła, że użycie broni jądrowej i groźba jej użycia są "niedopuszczalne".

Z drugiej strony wzywa do podjęcia "konkretnych kroków w celu zapobieżenia nowemu wyścigowi zbrojeń, zapobieżenia użyciu broni jądrowej i poczynienia postępów w rozbrojeniu nuklearnym". Oprócz tych zobowiązań, pakt przypomina o "międzynarodowym mandacie do prowadzenia poważnych wielostronnych negocjacji prowadzących do rozbrojenia nuklearnego, zgodnie z obietnicą złożoną ponad pół wieku temu w Traktacie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1970 r.".

Jako ostatni krok polityczny, porozumienie wzywa do "wsparcia Traktatu o Zakazie Broni Jądrowej, podpisanego i ratyfikowanego po raz pierwszy przez Wspólnotę Europejską". Watykan".

Działanie Kościoła

Ze swojej strony przywódcy religijni zobowiązali się do stworzenia inicjatywy promującej świat bez broni jądrowej. Mają nadzieję na współpracę z innymi diecezjami i przywódcami innych wyznań.

W ramach inicjatywy archidiecezje i diecezje podejmą konkretne działania, takie jak:

-słuchając i rozmawiając z ocalałymi z bombardowań, górnikami uranu, działaczami pokojowymi, inżynierami nuklearnymi, personelem wojskowym i dyplomatami;

-prosić Boga o pomoc poprzez modlitwę i odprawienie przynajmniej jednej Mszy św. w tej specjalnej intencji, aby położyć kres broni nuklearnej, a także poprzez zbiórkę na wsparcie ofiar i naprawę szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu;

-Promowanie podpisania i ratyfikacji Traktatu o zakazie broni jądrowej.

Komunikat arcybiskupów i biskupów zachęca "kapłanów, zakonników i świeckich do aktywnego udziału w tym partnerstwie", aby "stworzyć dziedzictwo pokoju dla obecnych i przyszłych pokoleń".

Nota ogłaszająca porozumienie kończy się apelem o wstawiennictwo Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny o powodzenie tej inicjatywy.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.