Aktualności

Kardynał Piacenza: Idźmy w tych dniach do konfesjonału!

List Penitencjarza Większego, Kardynała Mauro Piacenza, z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wiernych Zmarłych, 2019 r.

Omnes-30 października 2019 r.-Czas czytania: 4 minuty

List Penitencjarza Większego, Kardynała Mauro Piacenza, z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wiernych Zmarłych, 2019 r.

Kiedy słyszymy słowo "Kościół", albo kiedy wypowiadamy je w wymawiając je w niedzielnym wyznaniu wiary, o czym tak naprawdę myślimy?

            ¿A gdzie się podziały nasze umysły i serca?

            Czym, a raczej kim, jest Kościół? Czym jest, a raczej kim jest, Kościół i jakie mamy o nim pojęcie?

            Na stronie autentyczna odpowiedź na te proste, ale fundamentalne pytania może prowadzić jedynie do augustiańskiej rzeczywistości Chrystusa totalnego, do prowadzą do augustiańskiej rzeczywistości Chrystusa totalnego, do Kościoła rozumianego nie tylko jako rzeczywistość ludzka, ale w jego bosko-ludzkim tylko jako rzeczywistość ludzka, ale w swojej bosko-ludzkiej tożsamości. Kościół jest zawsze Ecclesia de Trinitatei dlatego musimy dlatego musimy stale pamiętać o jego wymiarze niebieskim, zarówno w odniesieniu do trynitarnego relacji z Tajemnicą Trynitarną, a w szczególności z Głową, którą jest Chrystus, jak również w Chrystusa, jak również w synchronicznym i diachronicznym uścisku ze wszystkimi zbawionymi braćmi, którzy już odeszli z tego świata.

            Taki rzeczywistośćandryczną Kościoła wyraża w sposób godny podziwu Liturgia, która w swej mądrości która w swej mądrości przybliża uroczystość Wszystkich Świętych do wspomnienia wiernych zmarłych, czyniąc nas wiernych zmarłych, sprawiając, że niemal dostrzegamy, poprzez ciepło Liturgia i jasność katechezy, która z niej wynika, obecne objęcie Boga i naszych braci. Boga i naszych braci i sióstr.

            Na stronie te święte dni, zarówno w osobistej refleksji, dla tych z nas, którzy czują się powszechnie motywowani przez powszechnie motywowani przez czułe upamiętnienie naszych zmarłych bliskich, a także w pieczy medytacji i modlitwy, my i w kustodii medytacji i modlitwy, jesteśmy wezwani do obfitego czerpania z niewyczerpanego skarbu Komunii, jesteśmy wezwani do obfitego czerpania z niewyczerpanego skarbu Komunii, która ma swoją szczególną deklinację w rzeczywistości Odpustu.

            Współpracuj z uczestnictwem w Eucharystii, z modlitwą, z pokutą i praktyką jałmużny, z dziełami miłosierdzia, do wielkiego dzieła Chrystusa miłosierdzia, do wielkiego dzieła Odkupienia dokonanego przez Chrystusa, oznacza pozwolić sobie na to, by być pozwolić się wprowadzić przez łaskę, z pomocą własnej wolności, w samo dzieło Trójcy Świętej, które od dzieło samej Trójcy Świętej, która od stworzenia do końca czasów Escathonpierwsze przymierze i odkupienie dokonane przez Syna, wzywa wszystkich ludzi do pełnej komunii z Nim. Syn, powołuje wszystkich ludzi do pełnej komunii ze sobą.

            Na stronie Odpust jest, podobnie mówiąc, "całością we fragmencie", ponieważ jest "całością we fragmencie". wymiar stwórczy, odkupieńczy i eschatologiczny.

            Pij w tych świętych dniach ze skarbu miłosierdzia Kościoła, przez pobożne wykonywanie pobożne korzystanie z Odpustu, stosowane wobec siebie lub wiernego zmarłego, oznacza również odnowienie swojej wiary poprzez sakrament pojednania, Komunia sakramentalna przyjęta z właściwą dyspozycją, a także wyznanie Kościoła Credo Kościoła, wraz z modlitwą według intencji Najwyższego Papieża. Papież. Przez te proste i konkretne gesty każdy wierny potwierdza swoją pełną komunię z Kościołem, odnawiając komunii z Kościołem, odnawiając swoją akceptację wszystkich duchowych i nadprzyrodzonych dobra duchowe i nadprzyrodzone, które wynikają z tego uczestnictwa.

            Na stronie Jednocześnie, jak w każdym ludzkim czynie, a tym bardziej w przypadku czynów mających wpływ na sferę religijną, czyny te umacniają wiarę: pokorne pochylanie się nad w sferze religijnej, czyniąc to, umacnia się wiarę: pokorne zgięcie kolan w konfesjonale pokorne zgięcie kolan w konfesjonale, wyznanie wszystkich grzechów ze skruszonym sercem i błaganie o Miłosierdzie Boże, wierni nie tylko otrzymują nadprzyrodzoną łaskę pojednania, ale także nadprzyrodzoną łaskę Pojednania, ale tym gestem potwierdza również swoją własną wiarę, widząc ją w ten sposób własną wiarę, widząc, że jest ona wzmocniona i umocniona, obiektywnie dzięki łasce i osobiście na mocy łaski, a osobiście na mocy współpracy jego wolności.

            Pozwólcie nam zatem dlatego idźmy, a nawet biegnijmy do konfesjonału w te święte dni! Przyjmijmy pokornie i pobożnie, radośnie i wielkodusznie przyjąć dar odpustu zupełnego i ofiarujmy ją z wielką hojnością naszym braciom i siostrom, którzy przekroczywszy próg czasu, nie mogą już dłużej próg czasu, nie może już zrobić dla siebie, ale nadal może otrzymać wiele z naszej dobroczynności. wiele z naszej dobroczynności. W ten sposób nasza miłosna więź z nimi trwa i umacnia się. wzmocnione.

            Odpust jest skutecznym i dostępnym upadkiem wiary w dostępny rozkład wiary w communio sanctorumw komunii świętych, co daje szeroki horyzont naszej ziemskiej egzystencji i naszej ziemskiej egzystencji i przypomina nam z niezwykłą skutecznością, że nasze działania mają nieskończoną wartość, zarówno dlatego, że są że nasze działania mają nieskończoną wartość, zarówno dlatego, że są to działania ludzkie - a tylko człowiek jest w stanie tylko człowiek jest zdolny do autentycznie wolnych gestów -, a także dlatego, że w tym konkretnym przypadku są to działania ludzkie, w tym konkretnym przypadku są to działania ludzkie, które mają wartość nadprzyrodzoną.

            Bądź zawsze hojny, ale szczególnie w tych świętych dniach, dostępność spowiedników; hojny i dobry spowiedników; hojne i dobre słuchanie oraz modlitewne uczestnictwo w tym obmyciu odnowy, które regeneracja, która zsyła na Kościół deszcz łask, będzie miała nieskończone zasługi przed tronem Najwyższego. Kościoła, będzie miał nieskończone zasługi przed tronem Najwyższego. więcej zasług można zdobyć w ciągu wielu godzin spędzonych w konfesjonale niż na wielu spotkaniach "organizacyjnych", których "którego przydatność i wyniki wszyscy znamy...! W tych dniach, w konfesjonale, ile okazji do pocieszenia, dodania otuchy, ile łez może być ile łez można otrzeć, jako sprzyjające okazje, aby móc zilustrować rzeczywistość życia wiecznego, aby rzeczywistość życia wiecznego, pobudzać do przebaczenia, czułości w dziełach miłosierdzia, uświadamiać ludziom miłosierdzia, abyśmy zrozumieli sens codziennego pielgrzymowania. Włóżmy całe nasze serce w posługę słuchania, pocieszania, prowadzenia. pocieszenie, wskazówki i przebaczenie!

            Maj nadchodzące dni będą autentycznym doświadczeniem duchowej odnowy, w którym odnowy duchowej, w której, odkrywając na nowo prawdę naszej wiary, odrzuconej także w prostocie czynów nawet w prostocie aktów sugerowanych przez tradycję duchową, możemy zobaczyć nasze serca otwarte na przyjęcie, wciąż na nowo, tych darów łaski, które Duch Święty zawsze łaski, którą Duch Święty zawsze obdarza Kościół, pewny, że nawet zobowiązanie, że uczynki wiary mogą że zaangażowanie, jakie mogą przynieść uczynki miłosierdzia, przyniesie również obfite owoce w naszym osobistym w naszej osobistej egzystencji, w życiu Kościoła i dla dobra świata. świata. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Miłosierdzia, Królowa wszystkich świętych, Brama Nieba, podtrzymać niestrudzoną pracę tylu zasłużonych kapłanów; bądź Pośredniczką łask dla serc wiernych, dla których jest Orędowniczką Orędowniku, i błagaj o Boską łaskawość, o nieoceniony dar wejścia do raju tak wielu z naszych Raj dla tak wielu naszych braci i sióstr, ich szczęście jest naszym szczęściem! szczęście!

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.