Inicjatywy

Podejmowanie działań w obronie naszych wartości

Jak powinniśmy postępować pośród tego społeczeństwa uważanego przez wielu za "post-chrześcijańskie"? Instituto de Formación y Liderazgo Acción Cristiana, na Dominikanie, chce być ośrodkiem myśli opartej na chrześcijańskim światopoglądzie, gdzie można rozwijać krytyczne myślenie, które pozytywnie wpływa na decydentów i cały naród.

José Francisco Tejeda-31 maja 2022 r.-Czas czytania: 4 minuty
iflac

Ci z nas, którzy dorastali w ubiegłym wieku, dorastali z jasną świadomością słuszności i niesłuszności, dobra i zła. Nie chodziło o to, że było to pokolenie bez winy w swoim postępowaniu, ale po prostu uznawało, co jest dobre, a co złe, nawet jeśli decyzja o tym, jak się zachować, należała do każdego z osobna. Natomiast dzisiejsze pokolenie charakteryzuje wszechogarniający relatywizm, w którym "słuszność" polega paradoksalnie na tym, by niczego nie oceniać jako złego. Według dzisiejszego postmodernizmu nie ma prawdy absolutnej, ale każdy ma swoją własną prawdę. Argument ten jest jednak wewnętrznie sprzeczny i szybko ulega autodestrukcji, gdyż przedstawia się jako prawda absolutna.

Chociaż te czasy są oznaczone jako "post-prawda", wciąż jest wielu z nas, którzy wiedzą, że prawda istnieje i utrzymujemy filtr, przez który przepuszczamy każdą nową koncepcję lub pomysł. Ci z nas, którzy nadal opierają swoje opinie i sposób postrzegania życia na transcendentnej i obiektywnej prawdzie, zadają sobie pytanie: Jak powinniśmy postępować pośród tego społeczeństwa, które przez wielu uważane jest za "postchrześcijańskie"? Jest to fundamentalne pytanie, na które muszą odpowiedzieć wszyscy, którzy starają się naśladować Jezusa z Nazaretu jako Mistrza i Pana.

Łatwo jest ulec przytłaczającemu poczuciu porażki w obliczu lawiny antywartości, która napada nas praktycznie na każdej arenie dzisiejszego świata. Różne grupy opowiadające się za nowymi "prawami" jednoczą się we wspólnym celu, jakim jest usunięcie wszystkiego, co stoi na przeszkodzie, by te tak zwane prawa stały się prawem. Problem polega na tym, że takie przepisy, wbrew ich twierdzeniom, szkodzą dzieciom i rodzinom i nie gwarantują równości wobec prawa, a raczej zaostrzają konflikty społeczne, naruszają podstawowe wolności i naruszają prawa ludzi do życia w sposób zgodny z ich wartościami. 

Niektórzy zadają sobie pytanie, czy warto toczyć tę nierówną i nierównoprawną walkę, biorąc pod uwagę, że grupy te są wspierane przez najpotężniejszych ludzi na ziemi. W razie wątpliwości nasza odpowiedź brzmi tak: warto walczyć, wiedząc, że ta walka jest podobna do walki Dawida z Goliatem. Z tego powodu kilka lat temu grupa dominikanów zjednoczyła się w celu działania w obronie i promocji wartości chrześcijańskich w naszym narodzie, oddając cześć naszym ojcom założycielom, którzy ustanawiając naszą Republikę, na pierwszym miejscu postawili Boga.

Założyliśmy Chrześcijańską Grupę Działania właśnie po to, by działać jako sól i światło w naszym społeczeństwie. Naszym pragnieniem jest, aby każdego dnia coraz więcej z nas włączało się w tę misję zachowania naszych wartości założycielskich, odzwierciedlonych w naszym narodowym motto: Bóg, Ojczyzna i Wolność. I w ten sam sposób codziennie pomnażamy obywateli różnych krajów Ameryki Łacińskiej, którzy podejmują podobne zobowiązanie na rzecz swoich narodów.

Kilka kroków

Bazując na naszym doświadczeniu, dzielimy się krokami, które sugerujemy dla osób chcących podjąć działania w tym kierunku:

Konieczna jest znajomość rzeczywistości, w której żyjemy. Istnieje ideologiczny program, który, choć jest sprzeczny z nauką i rozumem, jest z powodzeniem narzucany w wielu narodach. Właśnie ze względu na jego sukces, istnieją już wystarczające dowody, aby pokazać, że w praktyce jego propozycje są bardzo szkodliwe dla rodzin, dzieci i swobód obywatelskich. Musimy poznać ten program i jego argumenty, a także zidentyfikować fałsze, które są częścią jego strategii.

Musimy się zjednoczyć i połączyć z innymi osobami o równej wizji. "Jedność to siła", a to doskonale wiedzą i praktykują ci, którzy za wszelką cenę dążą do narzucenia swojego nowego porządku moralnego i społecznego. Jesteśmy wezwani do zjednoczenia się, aby stworzyć spójne ciało mężczyzn i kobiet, którzy rozumieją czasy, wiedzą, co jest dobre dla naszego narodu i są gotowi działać w jego imieniu.  

Musimy się wzmocnić, by móc skutecznie działać. Wiemy, że nasza walka nie toczy się cielesną bronią, ale jest przede wszystkim duchowa, kulturowa i prawna. Dlatego musimy kształcić się intelektualnie, ćwiczyć nasze rozeznanie i wyposażyć się w narzędzia do prezentowania orędownictwa prawdy i wywierania skutecznego wpływu w naszym społeczeństwie. Obejmuje to rozwijanie krytycznego myślenia i naukę debatowania nad pomysłami, aby być zawsze przygotowanym do obrony prawdy, zawsze z łagodnością i szacunkiem.

Musimy porzucić bierność i zacząć wywierać wpływ na nasze otoczenie. Przez długi czas pozostawaliśmy w społeczeństwie bierni i milczący, ponieważ nie mieliśmy jasnych koncepcji i chociaż mogliśmy rozeznać, że pewne rzeczy nie są właściwe, nie mieliśmy zdolności do argumentowania przeciwko nim, ale kiedy już poświęciliśmy czas i uwagę na szkolenie się w tych kwestiach, nadszedł czas na działanie, każdy ze swojego scenariusza. Nie powinniśmy bagatelizować naszych możliwości biorąc pod uwagę ekspertów, ponieważ każda osoba ma swoją sferę wpływów.

Rodzice mogą zacząć od własnych dzieci, przynosząc im wskazówki i rady; nauczyciele mogą kierować swoimi uczniami, gdy zauważą zamieszanie; nastolatki i młodzi dorośli mogą wymieniać się pomysłami ze swoimi rówieśnikami i przyjaciółmi; lekarze mogą wykorzystać swoje wykształcenie do obalania ideologicznych fałszów rozpowszechnianych jako tzw. nauka. Krótko mówiąc, każdy jest powołany do tego, by zacząć dokładnie tam, gdzie Bóg go umieścił, zawsze zachowując miłość i współczucie, pamiętając, że nie chodzi o wygranie debaty, ale o zdobycie życia, by przybliżyć je do prawdy.

Instytut Szkolenia i Przywództwa Akcji Chrześcijańskiej

Zapraszamy do włączenia się w ten ruch poprzez Instytut Formacji i Przywództwa Akcja Chrześcijańska, IFLAC, poprzez udział w przygotowanym przez nas wirtualnym kursie. Kurs ten przedstawia główne koncepcje ideologiczne, które są szeroko rozpowszechnione w dzisiejszym świecie, wprowadzając tyle zamieszania i wyrządzając tyle szkód dzieciom, młodzieży, rodzinom i całym społeczeństwom.

Celem instytutu jest nie tylko szkolenie, ale także to, że wspólnie budujemy think tank oparty na chrześcijańskim światopoglądzie, gdzie możemy rozwijać krytyczne myślenie, które pozytywnie wpływa na decydentów i cały naród.

Diploma in Critical Thinking and Cultural Battle jest w pełni internetowy i asynchroniczny, i jest dostarczany przez www.iflac.org. Nauczyciele to międzynarodowi specjaliści, znawcy tych zagadnień i bohaterowie dzisiejszej walki kulturowej: Agustin LajeW jego skład wchodzi moduł dotyczący taktyki walki kulturowej, jak być sieciowym influencerem itp. oraz kolejny moduł dotyczący teorii politycznej; Amparito Medina obejmuje aborcję jako biznes, jej realne konsekwencje i alternatywy dla aborcji; Pablo Muñoz Iturrieta omawia ideologię gender, feminizm, tożsamości LGBTQ+; Miklos Lukacs obejmuje globalizm, transhumanizm i technologie konwergencyjne; oraz Christian Rosas obejmuje moduł dotyczący chrześcijaństwa i wolności.

AutorJosé Francisco Tejeda

Korespondent Omnes w Republice Dominikańskiej

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe