Hiszpania

Dusza i tożsamość Europy. Ożywienie chrześcijańskich korzeni

Wybiegając w przyszłość do roku 2021, celem jest pokazanie Europie, że jej dusza i tożsamość są głęboko zakorzenione w chrześcijaństwie i przypomnienie o tym tym tym, którzy zapomnieli lub nie znają Ewangelii.

Omnes-6 listopada 2019 r.-Czas czytania: 3 minuty

Wybiegając w przyszłość do roku 2021, celem jest pokazanie Europie, że jej dusza i tożsamość są głęboko zakorzenione w chrześcijaństwie i przypomnienie o tym tym tym, którzy zapomnieli lub nie znają Ewangelii.

-Tekst Julián Barrio Barrio

Arcybiskup Santiago de Comopstela

Trzydzieści siedem lat temu papież św. Jan Paweł II pozostawił nam w katedrze w Composteli prorocze przesłanie dotyczące Europy, które jest aktualne także dzisiaj. W "Nowa Europa Ducha Trzeba ożywić chrześcijańskie korzenie i przypomnieć Ewangelię tym, którzy o niej zapomnieli oraz przekazać ją tym, którzy jej już nie znają. Kolegialność i synodalność pomagają nam w tym zadaniu.

Powrócić do podstawowego faktu chrześcijańskiego, jakim jest osoba i historia Jezusa, to dać świadectwo, że chrześcijaństwo jest najbardziej fascynującym sposobem przeżywania ludzkiej egzystencji. Zaangażowanie w służbę Ewangelii nadziei współczesnym ludziom nie ukrywa faktu, że mamy do czynienia ze złożonym pluralizmem kulturowym i religijnym. Europa, moim zdaniem, nie roztrwoniła swojego duchowego dziedzictwa, ale może o nim zapomniała.   

Wiemy, że uczucie religijne nigdy nie zniknie, bo sensu własnego życia i pytania o tajemnicę nie da się usunąć z serca człowieka. Przekłada się to na postawę religijną z powiązaniem religii z ludźmi, co w dzisiejszej Europie szwankuje.

Mam nadzieję, że

W tym miejscu powtarzam modlitwę, którą poeta Dante włożył na usta Beatrycze, gdy ta zwracała się do apostoła św. Jakuba: "Niech nadzieja rozbrzmiewa z wysoka".wiedząc, że Chrystus jest nadzieją: "Surrexit Christus spes mea". "Człowiek nie może żyć bez nadziei: jego życie, skazane na znikomość, stałoby się nie do zniesienia, González de Cardedal w swojej pracy wskazuje na. Korzeń nadziei. My, chrześcijanie, musimy zawsze podejmować dialog z tymi, którzy mają nadzieję, mając świadomość zasadności nadziei, uzasadnionej racjonalnie, a nie w sposób magiczny czy tylko polityczny. 

W ramach naszych możliwości jako homo viator dostrzegamy, że "Nadziei nie da się wykorzenić, dopóki żyjemy. Pytanie o nią jest innym sposobem pytania o osobę, o jej świętą wartość, o jej niezawodny, godny zaufania i miłości stan; o jej osobową trwałość; o jej przyszłość nierozerwalnie związaną z moralną odpowiedzialnością w teraźniejszości."dodaje ten sam autor. 

Z pewnością nie chodzi o stworzenie Europy równoległej do istniejącej, ale o pokazanie tej Europie, że jej dusza i jej tożsamość są głęboko zakorzenione w chrześcijaństwie, aby móc zaoferować jej klucz do interpretacji jej własnego powołania w świecie.

Nowa Europa

Patrząc w przyszłość na Rok Święty Compostela 2021, pielgrzymka do Santiago de Compostela pokazuje, że chrześcijaństwo, będąc otwarte na to, co uniwersalne, ukształtowało Europę, która jest otwarta, a więc zdolna do integracji nowych elementów. Chrześcijaństwo oferuje następujące zasady jako niezbędny fundament: "Istnienie jest darem i zadaniem dla człowieka. Rzeczywistość nie może być zniszczona ani wyczerpana. Człowiek jest rzeczywistością świętą i nienaruszalną. Sąsiad to ten, za którego każdy jest odpowiedzialny i nie można budować swojego bez dbania o sąsiada. Drugi, który jest powołaniem, nie może być zamieniony w zagrożenie. Nie zarabia się na życie, jeśli nie oddaje się go na służbę innym. Nie można stanowić prawa bez moralności i prawa, nie można też naruszać prawa powszechnego i prawa".

"Nowa Europa musi być owocem spotkania, akceptacji i twórczego wyzwania między wszystkimi tworzącymi ją wartościami i krajami. Wiara i teologia muszą znaleźć w nim swoje właściwe miejsce i wnieść swój specyficzny wkład w czasie, gdy musimy nadać odnowioną duszę, misję i odpowiedzialność naszemu kontynentowi". (O. González de Cardedal).

Jacobowski pielgrzym, "podróżnik świętych i przekaziciel wiedzy", nadal przyczynia się do odbudowy Europy zakorzenionej w tradycji chrześcijańskiej. Droga św. Jakuba jest duchową inteligencją, która pozwala nadać jej sens. n

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.