Watykan

Czego papież oczekuje od katolickich uniwersytetów

W ostatnich tygodniach papież Franciszek przyjmował na audiencjach, w różnym czasie, przedstawicieli katolickich instytucji uniwersyteckich działających w różnych częściach świata i w różnych kontekstach kulturowych.

Giovanni Tridente-2 lipca 2024 r.-Czas czytania: 3 minuty

Papież pozdrawia Isabel Capeloa Gil, przewodniczącą Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, podczas audiencji 19 stycznia.

W ostatnim czasie Franciszek odbył spotkania z przedstawicielami różnych uniwersytetów katolickich. Spotkał się na przykład z delegacją Uniwersytetu Notre Dame (Indiana, USA), a wcześniej z rektorami i profesorami uniwersytetów katolickich należących do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC). Wreszcie, w połowie stycznia, skierował kilka refleksji do władz akademickich i studentów Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie.

Podczas różnych spotkań Papież podkreślał, że uniwersytety inspirowane przez katolików zawsze odgrywały ważną rolę w społeczeństwie, promując integralną formację ludzi zgodnie z wartościami ewangelicznymi. Z tego powodu zachęcał je do odgrywania jeszcze bardziej znaczącej roli we współczesnym świecie, godząc różne dusze zaangażowania edukacyjnego, kulturalnego i społecznego.

Unia i współpraca

Jednym z głównych wyzwań, jakie papież stawia przed uniwersytetami katolickimi, jest współpraca w ramach globalnej sieci, przezwyciężenie fragmentacji i promowanie skuteczniejszej współpracy między instytucjami, które jednak powstały w różnych czasach i kontekstach.

W swojej wizji uniwersytety te powinny łączyć się w celu dzielenia się zasobami, wiedzą i doświadczeniem, wykraczając poza granice własnych instytucji. Nie zapominając przy tym o potrzebie utrzymywania kontaktów z lokalnymi społecznościami, pośrednio przyczyniając się do budowania kultury pokoju i sprawiedliwości.

Chrześcijański humanizm jako fundament

Oczywiste jest, że u podstaw tych instytucji leży i musi nadal leżeć chrześcijańska wizja humanizmu. Nie jest to tylko kwestia oferowania wysokiej jakości edukacji akademickiej, jak wielokrotnie podkreślał Papież, ale także kultywowania każdej osoby w jej integralności. Stąd znaczenie edukacji, która integruje intelektualny, afektywny i duchowy rozwój studentów.

Zasadniczo Ojciec Święty zwrócił uwagę na fakt, że edukacja chrześcijańska nie ogranicza się do zdobywania wiedzy, ale ma na celu formowanie ludzi zdolnych do życia zgodnie z wartościami ewangelicznymi, integrując w ten sposób wiarę i rozum oraz rozwijając głębokie zrozumienie prawdy w celu zastosowania jej w codziennym życiu.

Prawda i promowanie pokoju

Poszukiwanie prawdy odbywa się również poprzez interdyscyplinarny dialog i szacunek dla różnorodności perspektyw, dążąc do znalezienia rozwiązań globalnych problemów, które są zgodne ze wszystkimi naukami Kościoła.

Z pewnością obejmuje to wszelkie wysiłki na rzecz promowania pokoju: w świecie naznaczonym konfliktami i podziałami instytucje te muszą być kluczowymi podmiotami w budowaniu kultury pojednania. Oznacza to zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej, poszanowania praw człowieka i promowania godności każdej osoby.

Zaangażowanie na rzecz najsłabszych

Innym centralnym aspektem wizji papieża Franciszka dla uniwersytetów katolickich jest zaangażowanie w sprawy najsłabszych. Instytucje te mogą być latarnią nadziei dla wykluczonych i zmarginalizowanych, i istnieje potrzeba znalezienia sposobów i środków do refleksji nad tym, jak walczyć, na przykład, z ubóstwem, dyskryminacją i niesprawiedliwością. Równie ważne jest zaangażowanie na rzecz środowiska i ochrony stworzenia, co jest kolejnym centralnym elementem pontyfikatu Franciszka.

Jako opiekunowie stworzenia, instytucje te są odpowiedzialne za promowanie zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości na temat wyzwań środowiskowych stojących przed światem.

Ostatecznie, tylko dzięki konkretnemu zaangażowaniu i wizji skoncentrowanej na człowieku - to w skrócie myśl papieża Franciszka - te ośrodki szkoleniowe mogą naprawdę odegrać znaczącą rolę w przekształcaniu społeczeństwa i promowaniu lepszego świata, na który wszyscy mają nadzieję.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.