Hiszpania

Abp Argüello: "Tym, o czym wszyscy mówili na synodzie, była Eucharystia".

Ani święcenia kobiet, ani opcjonalny celibat nie były najważniejszymi kwestiami w podsumowaniach nadesłanych przez poszczególne diecezje i grupy w pierwszej fazie podróży synodalnej w Hiszpanii.

Maria José Atienza-23 czerwca 2022-Czas czytania: 5 minuty
argüello sinodo hiszpania

Fot. Bp Luis Argüello podczas konferencji prasowej.

Choć zagadnienia te z pewnością się pojawiły i stały się łatwym źródłem medialnym, to jednak prośba o lepsze poznanie Magisterium Kościoła (także w celu zrozumienia przyczyn wspomnianych zagadnień), a przede wszystkim znaczenie EucharystiaIch udział i troska były wspólnymi postulatami w podsumowaniach otrzymanych przez EWG w pierwszej fazie synodu w Hiszpanii.

Luis Argüello, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC). Konferencja Episkopatu Hiszpanii podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono sprawozdanie z prac 259. posiedzenia Komisji Stałej biskupów hiszpańskich. Najwyraźniej droga przebyta przez diecezje hiszpańskie w pierwszej, lokalnej fazie Synodu Biskupów była przedmiotem części prac w tych dniach.

Biskupi dokonali bilansu spotkanie w dniu 11 czerwca które określili jako radosne. Do wniosków przedstawionych w dniu dodano załącznik, który zawiera podkreślenia i niektóre luki, które uczestnicy Zgromadzenia znaleźli po przejrzeniu w grupach syntezy, która została pierwotnie przedstawiona. 

Eucharystia, temat centralny

W związku z tym bp Argüello zwrócił uwagę, że przewodniczący hiszpańskich biskupów osobiście przyniósł te dokumenty do Sekretariat Generalny Synodu wraz ze wszystkimi otrzymanymi materiałami i załącznikami.

Biskupi, podkreślił sekretarz EWG, wyrazili chęć "kontynuowania tej drogi w oczekiwaniu na propozycje Sekretariatu Generalnego Synodu", czyli pierwsze Instrumentum Laboris, które ma wpłynąć około jesieni przyszłego roku.

To, co zostało najbardziej podkreślone w dokumentach tego synodu: konieczność przezwyciężenia klerykalizmu, a przede wszystkim, jak chciał podkreślić Argüello, "jednogłośnie omawianą kwestią było... EucharystiaJęzyki, homilia, uczestnictwo...". Sekretarz generalny biskupów hiszpańskich zwrócił uwagę, że "Kościół jest splotem drogi i stołu" i "na tej drodze przede wszystkim wierni chcą mówić o stole".

Profilaktyka i prace prowadzone przez Diecezjalne Biura Ochrony Nieletnich był kolejnym z tematów poruszanych na konferencji. W tym obszarze przedstawiono plan pracy na najbliższe miesiące. W październiku planowane jest nowe, dwudniowe spotkanie tych urzędów diecezjalnych i zgromadzeń zakonnych oraz opracowanie ramowego protokołu dotyczącego zapobiegania nadużyciom wobec małoletnich i sposobu postępowania w przypadku ich wystąpienia. W protokole zebrano główne aspekty zawarte w niektórych protokołach już istniejących w diecezjach hiszpańskich, a także w dokumentach Stolicy Apostolskiej dotyczących tego problemu.

Tylko 9 przypadków nadużyć w XXI wieku w Kościele hiszpańskim

Wykonanie i rozwój różnych projektów badawczych dot. nadużycia popełnione przez członków kościołaMedia jak zwykle były obiektem wielu późniejszych pytań mediów.

W tym sensie bp Argüello chciał zaznaczyć, że Kościół nie będzie uczestniczył instytucjonalnie w komisji śledczej powołanej przez rzecznika rządu hiszpańskiego, która skupia się wyłącznie na nadużyciach seksualnych popełnionych w Kościele.

Argüello zaznaczył, że choć z Konferencji Episkopatu są katolicy w charakterze osobistym, którzy uczestniczą w tej komisji, to "uważamy, że dobrze jest, aby tego typu komisja miała swoją niezależność". Zwrócił też uwagę, że "nie wydaje nam się zbyt poprawne, by skupiać się tylko na przypadkach nadużyć w Kościele", gdy większość tych nadużyć ma miejsce w innych sferach.

Abp Argüello chciał podkreślić, że współpraca Kościoła jest zawsze priorytetem w "każdym dochodzeniu, które chce położyć nacisk na przyjęcie ofiar i prewencję, ta współpraca jest priorytetem".

Przepisane przypadki

Ponadto wyjaśnił, jak "w kwestii archiwów wytworzyło się nierealistyczne oczekiwanie". Przy naszych danych, tych przedstawionych przez gazetę El País i wszystkich innych, 80% spraw jest sprzed roku 80, z punktu widzenia cywilno-karnego wiele z nich jest przedawnionych, wielu oskarżonych nie żyje, a przełożonych czy biskupów odpowiedzialnych w tamtym czasie już nie ma".

Rzecznik hiszpańskich biskupów przypomniał też, że "w naszych protokołach działania przekazujemy prokuraturze wszystkie sprawy, które otrzymujemy, i tak też się stało".

W odniesieniu do drugiego raportu sporządzonego przez gazetę "El País" Argüello wyjaśnił, że "każdemu zgromadzeniu i każdej diecezji przesłano to, co im odpowiada, do Rzymu i do prokuratury. I napisaliśmy do El País prośbę do kierownictwa, do tego stopnia, że chcieli, abyśmy wystąpili w roli "mediatorów", aby osoby, które wysunęły te oskarżenia, mogły skontaktować się z urzędami, a nawet, jeśli to konieczne, wystąpić w roli mediatorów między tymi osobami a diecezjami".

Argüello stwierdził, że "na koniec roku oczekuje się od nas sprawozdania z nowości otrzymanych w każdym urzędzie" i podkreślił, że "jest tylko 9 spraw z XXI wieku", co daje mu "spokój, że sprawy nie są źle załatwiane".

Więcej chrztów dla dorosłych

Jeden z tematów poruszanych w tych dniach przez członków Komisji Stałej związany jest z narastającą w ostatnich latach w Hiszpanii rzeczywistością: przyjmowaniem sakramentów inicjacji chrześcijańskiej przez dorosłych, czyli osoby powyżej 14 roku życia.

W tej linii biskupi zajęli się nowym katechizmem dla dorosłych "To jest Pan! Katechizm, który w dużej mierze nawiązuje do Obrzędu Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych i do którego zostaną dodane propozycje przedstawione przez biskupów w ostatnich dniach, aby dopełnić ten nowy dokument, skierowany do katechumenatu dorosłych i tych, którzy ponownie wchodzą w życie chrześcijańskie.

Wspieranie demonstracji pro-life

Demonstracja pro-life, zwołana na 26 czerwca przez liczne grupy obywatelskie oraz niektóre grupy inspirowane przez chrześcijan, również znalazła się na liście pytań skierowanych do sekretarza hiszpańskich biskupów.

Luis Argüello potwierdził poparcie wszystkich biskupów dla noty opublikowanej niedawno przez Podkomisję Episkopatu ds. Rodziny i Obrony Życia, która zachęca "wszystkich do promowania "tak" dla życia i wyrażamy nasze poparcie dla tych, którzy mają prawo urodzić się i zostać przyjęci przez rodziców z miłością; dla matek, które mają prawo otrzymać niezbędne wsparcie społeczne i państwowe, aby nie stać się ofiarami aborcji".

Na rzecz wolności rodziców i współpracujących z nimi szkół w zakresie zapewnienia ich dzieciom integralnego wychowania, które nadaje niezbędne dziś znaczenie wychowaniu uczuciowemu i seksualnemu, zgodnie z przekonaniami moralnymi, które rzeczywiście przygotowują ich do bycia rodzicami i do przyjęcia daru życia; na rzecz opieki paliatywnej i wolności sumienia; potępiając sytuacje, w których jest ona zagrożona, jak to wciąż widać w różnych formach niewolnictwa, w handlu ludźmi lub w niewłaściwych warunkach pracy".

Dla rzecznika EWG "demonstracje uliczne są autentycznym świadectwem powołania świeckiego" i chciał też podkreślić, że poza demonstracjami "wyzwanie jest większe: wymaga zmiany kulturowej, sposobu życia na rzecz życia".

Argüello zwrócił też uwagę, że "kwestia aborcji nie jest specyficzna dla katolików. Kulturę pro-life można dzielić z wyznawcami innych religii, a także z mężczyznami i kobietami, agnostykami, którzy widzą, że troska o życie jest czerwoną linią, której nie wolno przekroczyć".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.