Hiszpania

García Magán: "Nie wszystko, co jest technicznie możliwe, jest etycznie dopuszczalne".

W odpowiedzi na pytanie dotyczące macierzyństwa zastępczego, które w dzisiejszych czasach znów jest w centrum uwagi, sekretarz EWG odniósł się do kwestii macierzyństwa zastępczego.

Maria José Atienza-30 marca 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty
GarcíA Magán

Francisco Cesar Garcia Magán, sekretarz Konferencji Episkopatu Hiszpanii

Konferencja prasowa z okazji zakończenia obrad Komisji Stałej ds. Konferencja Episkopatu Hiszpanii Spotkanie biskupów miało dwa centralne tematy poza tymi, którymi zajmowano się na samym spotkaniu: wznowiona debata na temat macierzyństwa zastępczego oraz aktualizacja danych na temat nadużyć seksualnych popełnionych w Kościele od 1945 roku do dnia dzisiejszego.

Poza tymi sprawami, Francisco Cesar García Magán chciał zwrócić uwagę na trzy aktualne sprawy w hiszpańskim Kościele. Po pierwsze, łącząc się z odczuciami dużej części Kościoła, sekretarz hiszpańskich biskupów chciał pokazać bliskość modlitwy Kościoła hiszpańskiego z papieżem Franciszkiem w czasie jego niedawnej hospitalizacji i prosił o modlitwę o jego szybki powrót do zdrowia.

Nawiązał również do wymiany listów między Kościołem hiszpańskim a rządem hiszpańskim, aktualizujących porozumienie w sprawach gospodarczych między Stolicą Apostolską a rządem hiszpańskim, na mocy którego Kościół rezygnacja z jednego ze zwolnień podatkowych które zostały uznane w umowie z 1979 r.: zwolnienia ze Składek Specjalnych oraz podatku od budowli, instalacji i robót. Dzięki tej umowie Kościół znajduje się w pozycji porównywalnej do pozycji fundacji: bez przywilejów podatkowych i dyskryminacji.

Mówił też o raporcie "Dać światło". który Konferencja Episkopatu, z własnej inicjatywy, dostarczyła hiszpańskiemu rzecznikowi praw obywatelskich i który wymienia 706 przypadków, które zostały zgłoszone do urzędów kościelnych. Raport, który jest znakiem zaangażowania w walkę ze społeczną plagą wykorzystywania dzieci.

"Bycie rodzicem to dar"

Pytany o stanowisko Kościoła wobec. macierzyństwo zastępczeGarcía Magán podkreśliła, że "przede wszystkim macierzyństwo jest darem, a nie, ściśle mówiąc, prawem".

Choć sekretarz rozumie "zrozumiały ból tych kobiet, które chcą mieć rodzinę, a nie mogą", to trzeba pamiętać, że "kobiety w ciąży nie są inkubatorami" i bronił też, że choć dziś "technicznie wiele rzeczy można zrobić, to nie wszystko, co jest możliwe, jest etycznie wykonalne".

Jak podkreśliła również, "nie chodzi o to, by odmówić czegoś kobiecie, ale w obronie godności matki w ciąży i dziecka".

Nowe zeznania o nadużyciach

Kolejnym ważnym tematem konferencji prasowej było ujawnienie danych dot. przypadki wykorzystywania seksualnego które zostały przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich. W sumie EWG wie obecnie o 706 przypadkach. Hiszpańscy biskupi zwrócili uwagę, że w 2022 r. poznano 186 nowych świadectw dotyczących przypadków nadużyć popełnionych w latach 1950-2022.

Ze 186, 70 zostało zgłoszonych do biur diecezjalnych, a 116 do biur zgromadzeń zakonnych. Urzędy mają wymiar duszpasterski polegający na przyjmowaniu i towarzyszeniu, nie osądzają i nie wydają wyroków, więc obecność w urzędzie spraw nie przesądza ani o niewinności, ani o winie, co należy do cywilnych i/lub kanonicznych władz sądowych.

Gdy sprawa tego wymaga, Urząd nakłania do wniesienia sprawy do sądu lub zwraca na nią uwagę sądom cywilnym lub kanonicznym.

W stosunku do sprawcy jest 74 konsekrowanych duchownych, 36 duchownych diecezjalnych, 49 konsekrowanych niekleryków i 27 osób świeckich. Wszyscy sprawcy to mężczyźni. Spośród nich 90 nie żyje, 69 żyje, a 27 jest nieujawnionych.

W odniesieniu do ofiar, 179 osób w chwili zdarzeń było małoletnich, a 7 było prawnie równoważnych małoletnim. Obecnie 166 pokrzywdzonych jest pełnoletnich, 16 jest małoletnich, a 4 pokrzywdzonych jest prawnie zrównanych z małoletnimi.

Ważnym faktem w tym zakresie jest to, że 123 diecezje i kongregacje posiadają już protokół dotyczący zapobiegania i leczenia nadużyć. Ponadto opracowywane są kodeksy etyki i dobrych praktyk w zakresie opieki nad ofiarami, które obecnie są dostępne w 95 diecezjach i kongregacjach.

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.