Hiszpania

Caritas udzielił w tym roku pomocy ponad pół milionowi nowych osób

Dane przedstawione dziś przez Caritas Hiszpania odzwierciedlają dotkliwe konsekwencje zamknięcia przedsiębiorstw, zwolnień oraz zaostrzenia wcześniejszych sytuacji zagrożenia i ubóstwa w związku z pandemią Covid19.

Maria José Atienza-9 marca 2021 r.-Czas czytania: 4 minuty
ubóstwo

Zdjęcie: Brandon Green/ Unsplash

Co trzecia osoba, która zwróciła się do Caritas od początku pandemii, była nowa w sytuacji lub nie szukała pomocy od ponad roku. To pierwsze dane o kryzysie wywołanym przez Covid 19 w gospodarce milionów rodzin w naszym kraju. Mówili o tym prezes i sekretarz generalny Caritas, Manuel Breton y Natalia PeiroKtóry wraz z koordynatorem Zespołu ds, Raul FloresZaprezentowano raport, który zawiera szczegółowe dane dotyczące działań prowadzonych od marca 2020 roku przez wszystkie 70 diecezjalnych organizacji Caritas w kraju.

Odpowiedź Caritas w Hiszpanii

Natalia Peiro podkreśliła wpływ, jaki "ograniczenia mobilności i pogarszające się warunki życia ludności" miały na państwową sieć schronień i zasobów pomocowych. Tylko w pierwszych miesiącach pandemii - podkreślił sekretarz Caritas - "prośby o pomoc otrzymane przez Caritas w całej Hiszpanii wzrosły o 57%, a były okresy i pewne obszary terytorialne, w których wiele Caritas odnotowało potrojenie liczby próśb o pomoc".

Sytuacja ta zmusiła Caritas do ponownego wymyślenia i skoncentrowania swojej odpowiedzi na Covid na trzech konkretnych aspektach:

  • Utrzymanie wsparcia dla rodzin, z którymi już pracowaliśmy, a których sytuacja pogorszyła się wraz z tym kryzysem.
  • Towarzyszyć rodzinom, które przychodzą do nas po raz pierwszy z powodu niepewności, jaka powstała w obliczu tej rzeczywistości.
  • Dostosowanie działania wolontariuszy i wykonawców do nowej sytuacji, jaką narzuca dystans społeczny, w celu zagwarantowania towarzyszenia osobom wymagającym wsparcia Caritas.

Ponadto Caritas uruchomiła Akompaniament 2.0 oparty na zwielokrotnieniu nasłuchu telefonicznego i wykorzystaniu aplikacji do połączeń cyfrowych, pomocy szkolnej lub telematycznych zajęć z języka hiszpańskiego, wykorzystaniu przelewów ekonomicznych zastępujących pomoc rzeczową czy odbiorze dokumentacji online. Celem jest zapewnienie działań następczych w zakresie zindywidualizowanego towarzyszenia, obejmującego środki zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa, oraz podczas tygodni aresztu, a także osiągnięcie postępu w zakresie godnego traktowania prawa do pożywienia, zachęcania do korzystania z kart solidarności; oraz wsparcia w domu.

"Caritas w obliczu koronawirusa".

Na tej konferencji prasowej uznali również eksplozję solidarności okazaną od początku przez społeczeństwo hiszpańskie, która była bardzo intensywna od momentu rozpoczęcia kampanii "Caritas w obliczu koronawirusa" 14 marca 2020 r. Kampania, której efektem jest m.in. 70 666 dawcówktórych wkłady złożyły się na 65 mln. Z tych środków 34,5 mln euro pochodziło od 67 094 darczyńców indywidualnych, a 30,3 mln euro od łącznie 3 572 firm i instytucji. Z zebranych 65 milionów, 6,5 miliona stanowiły darowizny rzeczowe.

Jak zostały zainwestowane

Jeśli chodzi o inwestycje finansowe w celu zaspokojenia potrzeb związanych z pandemią, Konfederacja Caritas w Hiszpanii uruchomiła te środki finansowe:

– 41 163 068 euro na pomoc bezpośredniąRodziny objęte pomocą miały możliwość pokrycia części podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie, higiena, mieszkanie i media.

– 991 963 euro na sprzęt ochronny i zdrowotnyCelem projektu jest poprawa jakości życia obsługiwanych rodzin, a także naszej kadry oraz ośrodków i placówek opieki bezpośredniej.

– 1 014 634 euro na zatrudnienie pracowników wzmacniających. dla tych projektów, które zostały przeciążone.

– 3 307 160 euro na wsparcie dla dzieci. W ramach tego rozdziału udzielono odpowiedzi na specjalne potrzeby rodzin z dziećmi i młodzieżą, gdzie oprócz podstawowych potrzeb materialnych (dodanych do tych, które istniały już wcześniej ze względu na utratę wielu miejsc pracy), inne wynikają z zarządzania rokiem szkolnym na odległość, jak np. zapotrzebowanie na sprzęt i dostęp do Internetu, czy wsparcie szkoły na odległość.

– 2 444 290 na zaspokojenie potrzeb związanych z działaniami międzynarodowymi. Cáritas Española wsparła łącznie 65 projektów, które zostały wsparte środkami przekazanymi przez ponad połowę diecezjalnych Caritas naszego kraju.

Gospodarstwa domowe bez dochodów

Jak zauważył Raúl Flores, kierując się danymi z ostatniego Raport Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Española (Obserwatorium Rzeczywistości Społecznej Caritas Hiszpania)258 tys. osób objętych opieką Caritas żyje w gospodarstwach domowych bez dochodów, czyli o 75 tys. osób więcej niż przed rozpoczęciem tego kryzysu. Oznacza to, że ponad 825 tys. osób, którym towarzyszy Caritas, znajduje się w sytuacji ciężkiego ubóstwa. Wiele gospodarstw domowych nie może sobie pozwolić na pokrycie kosztów mediów w swoich domach, a 16% rodzin (około 77 000) zostało zmuszonych do przeprowadzki w celu zmniejszenia kosztów.

Osoby bezdomne i samotne

Samotność to kolejny z dramatów narzuconych przez pandemię, rzeczywistość, która została zaostrzona przez przymusową izolację i ograniczone przemieszczanie się, zwłaszcza w przypadku osób starszych i ich opiekunów, zarówno pracowników, jak i członków rodziny.

W Caritasie przed pandemią było już 29 domów mieszkalnych, 12 ośrodków dziennych, 2 domy chronione, 4 mieszkania nadzorowane, ponad 4 lokale mieszkalne i/lub mieszkania towarzyszące. Ponadto Konfederacja prowadzi 30 programów towarzyszenia w domu, zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. W sumie oznacza to ponad 7 tys. osób starszych, którym towarzyszy Caritas. Dzięki współpracy wielu osób udało się w ostatnich miesiącach znacznie zwiększyć liczbę towarzyszących osób starszych, osiągając w tej chwili prawie 11 tysięcy.

Wpływ Covida był również ogromnie kosztowny dla bezdomnych. Pandemia jeszcze bardziej utrudniła dostęp do urządzeń sanitarnych i/lub izolacji. Spanie na ulicach lub przebywanie w tymczasowych lub awaryjnych schroniskach również naraziło bezdomnych, populację już i tak medycznie wysokiego ryzyka, na wysokie ryzyko przeniesienia wirusa. Rzeczywistość, która stała się oczywista w listopadzie ubiegłego roku w Kampania na rzecz walki z bezdomnością.

W tym kierunku pandemia spowodowała konieczność zróżnicowania reakcji na potrzeby tych osób poprzez, między innymi, dostosowanie zasobów schronienia i zakwaterowania oraz zapewnienie im bardziej elastycznych godzin pracy; dostosowanie i odnowienie pomieszczeń w celu przyjęcia osób bezdomnych. Rzeczywiście, w ciągu tych miesięcy Caritas utworzyła 13 nowych ośrodków i ponad 1400 nowych miejsc dla osób bezdomnych.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe