Świat

Caritas Internationalis: Zrównoważone rozwiązania w walce z głodem na świecie

Z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem 2023, który przypada w niedzielę 28 maja, Caritas Internationalis wzywa społeczność międzynarodową do wyeliminowania marnowania żywności i wdrożenia zrównoważonych rozwiązań, aby raz na zawsze położyć kres głodowi na świecie.

Giovanni Tridente-29 maja 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty
głód caritas

Zdjęcie: Kobieta zbiera zboże w Somalii ©CNS photo/Claire Nevill, World Food Program handout via Reuters

Nadal istnieje wiele populacji borykających się z ubóstwem i niedoborami żywności; miliony ludzi, którzy z powodu konfliktów, skutków pandemii i rosnących kosztów życia nie mają dostępu do odpowiedniego odżywiania.

Atrakcyjność Caritas Internationalis ponownie koncentruje się na "promowaniu zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności, ograniczaniu marnotrawienia żywności i wspieraniu lokalnych systemów żywnościowych".

Środki, które oprócz odpowiedniej walki z głodem, według międzynarodowej organizacji "pomogą zachować planetę dla przyszłych pokoleń". Oczywiście idzie to w parze z ochroną przyrody, również w ujęciu globalnym.

Prośba ta została również wyrażona przez papieża Franciszka w jego niedawnym przemówieniu. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Opiekę nad Stworzeniemktóra odbędzie się 1 września.

Stajemy po stronie ofiar niesprawiedliwości środowiskowej

Papież zastanawia się szczególnie nad znaczeniem zapewnienia "sprawiedliwości i pokoju" dla wszystkich narodów świata.

Jednym z warunków jest "stanięcie po stronie ofiar niesprawiedliwości środowiskowej i klimatycznej", kładąc kres tej "bezsensownej wojnie przeciwko stworzeniu".

Wymaga to "przekształcenia naszych serc, stylu życia i polityki publicznej, która rządzi naszymi miastami".

Mniej odpadów i mniej niepotrzebnej konsumpcji

W szczególności należy zmienić styl życia, aby "było mniej odpadów i mniej marnotrawnej konsumpcji, zwłaszcza tam, gdzie procesy produkcyjne są toksyczne i niezrównoważone". Jest to ważne, aby "wszystkim żyło się lepiej: naszym bliźnim, gdziekolwiek się znajdują, a także dzieciom naszych dzieci".

Jeśli chodzi o politykę publiczną i gospodarczą, "która rządzi naszymi społeczeństwami i kształtuje życie młodych ludzi dzisiaj i jutro", potępienie papieża jest mocne: często "sprzyjają one skandalicznemu bogactwu dla nielicznych i poniżającym warunkom dla wielu".

Podnieśmy nasze głosy

W obliczu tej dynamiki", pisze Ojciec Święty, "podnieśmy nasze głosy", ponieważ po raz kolejny to ubodzy ucierpią "najbardziej". Papież Franciszek wyjaśnił to już w encyklice Fratelli tutti, uważając za niesprawiedliwe, że tylko potężni i naukowcy mają głos w debacie publicznej.

W tym sensie, Caritas Internationalis -Organizacja zawsze stara się współpracować z lokalnymi społecznościami "w celu wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych, budowania zdolności do przystosowania się do zmian klimatycznych oraz wspierania światowych liderów i decydentów w rozwiązywaniu i rewizji polityk, które pogłębiają głód na świecie" - czytamy w komunikacie.

Miało to miejsce na przykład w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Afrykaale także w Pakistanie, gdzie od 2018 r. Caritas promuje zrównoważone praktyki rolnicze i wdraża programy koncentrujące się na odporności rodzin drobnych rolników i poprawie ich zdolności do przystosowania się do zmian klimatu i katastrof przy jednoczesnym zachowaniu zdrowych ekosystemów i gleby.

Z kolei w Somalii sfinansowano długotrwałe inicjatywy mające na celu pomoc ofiarom suszy, a także działania edukacyjne dla młodzieży i osób zepchniętych na margines.

Z okazji konferencji klimatycznej w Bonn, która odbędzie się w dniach 5-15 czerwca br, Caritas zorganizuje również wydarzenie poświęcone możliwościom "współpracy w zakresie rolnictwa i systemów żywnościowych" między przywódcami religijnymi i lokalnymi, z udziałem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Zielonego Funduszu Klimatycznego (GCF), negocjatorów z Grupy Afrykańskiej i Unii Europejskiej (UE). 

Globalny dostęp do dóbr natury

Jeśli chodzi o światowych przywódców, którzy ponownie spotkają się na szczycie COP28, tym razem w Dubaju od 30 listopada do 12 grudnia, wezwanie papieża w jego orędziu na Światowy Dzień Stworzenia ma na celu osiągnięcie "szybkiej i sprawiedliwej transformacji", aby położyć kres eksploatacji paliw kopalnych, ograniczyć ryzyko zmian klimatu i zapewnić globalny i bezpieczny dostęp do dóbr natury.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.