Świat

Wyzwania stojące przed nowym kierownictwem biskupów amerykańskich

W połowie listopada biskupi amerykańscy spotkają się, by wybrać nowych przedstawicieli Episkopatu. Omówią też dogłębnie wyzwania, jakie stoją przed Kościołem północnoamerykańskim po procesie słuchania synodalnego.

Gonzalo Meza-4 października 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
Biskupi USA

Biskupi Konferencji Katolickiej USA modlą się podczas Zgromadzenia Ogólnego 2017 w Baltimore. ©CNS photo/Bob Roller

W dniach 14-17 listopada w Baltimore w stanie Maryland odbędzie się Zgromadzenie Plenarne Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB). Podczas sesji omówione zostaną najważniejsze wyzwania stojące przed Kościołem w USA, m.in. Inicjatywa Odrodzenia Eucharystycznegorewizja dokumentu doktrynalnego o odpowiedzialności politycznej katolików ("...").Kształtowanie sumień dla wiernego obywatelstwa"Podczas konferencji poruszone zostaną także kwestie związane z decyzją Sądu Najwyższego w sprawie Dobbs v. Jackson oraz omówienie niektórych przyczyn beatyfikacji i kanonizacji. 

Międzynarodowymi tematami tego Zgromadzenia będą m.in. Światowe Dni Młodzieży 2023, Synodu Biskupów, wojny na Ukrainie i sytuacji migracyjnej na granicy USA z Meksykiem, m.in. Zgromadzenie rozpocznie się od przemówienia nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych, arcybiskupa Christophe'a Pierre'a, po czym głos zabierze arcybiskup Los Angeles José H. Gómez, który wygłosi swoje ostatnie przemówienie jako przewodniczący USCCB, kończąc tym samym swoją kadencję. Podczas tego spotkania północnoamerykańscy biskupi będą głosować nad wyborem nowych przewodniczących, wiceprzewodniczących i szefów sześciu komisji. 

Wyzwania nowej administracji

Biskupi, którzy będą tworzyć nową administrację na następne triennale, będą mieli przed sobą wyzwania i nadzieje Kościoła północnoamerykańskiego, które zostały wyrażone podczas procesu synodalnego, który niedawno odbył się w USA i którego wnioski zostały opublikowane w "Narodowej syntezie Ludu Bożego w USA Synodu Biskupów 2021-2023". Dokument syntetyzuje sprawozdania ze 178 diecezji i archidiecezji Kościoła łacińskiego, Ordynariatu personalnego Katedry św. Piotra oraz 18 eparchii wschodniokatolickich obecnych w kraju. 

W tym procesie synodalnym uczestniczyło 700 tys. osób, które stanowią około 1% katolików w USA (na ogólną liczbę 66,8 mln katolików). Dokument ten odzwierciedla radości, nadzieje i dręczące rany w amerykańskim Kościele. Synteza zauważa, że to doświadczenie synodalne w USA pozwoliło na ponowne odkrycie "prostej praktyki gromadzenia się, wspólnej modlitwy i słuchania siebie nawzajem" w celu rozeznania odpowiedzi na wyzwania stojące przed Kościołem, z Duchem Świętym jako głównym podmiotem tego działania.

Rany

Wykorzystanie seksualne, podział w kościeleDo ran zgłaszanych przez uczestników procesu synodalnego należy polaryzacja w USA, nieobecność młodzieży, marginalizacja grup etnicznych i rasowych. Według Syntezy najbardziej niepokojącą raną są skutki kryzysu nadużyć seksualnych: "Grzech i zbrodnia nadużyć seksualnych spowodowały erozję nie tylko zaufania do hierarchii i moralnej integralności Kościoła, ale także stworzyły kulturę strachu, która nie pozwala ludziom odnosić się do siebie nawzajem" - czytamy w tekście. 

Inną zalegającą raną było "doświadczenie głębokiego podziału Kościoła, który wywołuje głębokie poczucie bólu i niepokoju". W tym sensie wiele regionów kraju dostrzegło brak jedności wśród biskupów Stanów Zjednoczonych i wśród niektórych biskupów (indywidualnie) z Ojcem Świętym, sytuację, którą określono jako "źródło poważnego skandalu". 

Ten podział w Kościele, który jest podsycany przez polaryzację polityczną, wpływa również na sprawowanie Eucharystii. Różnice w sposobie sprawowania liturgii, precyzuje tekst, "osiągają niekiedy poziom wrogości". W tej dziedzinie najbardziej sporną kwestią była celebracja przedsoborowej Mszy św. Innymi wyzwaniami wskazanymi w konsultacjach synodalnych była marginalizacja grup mniejszościowych, poczucie wykluczenia młodych i ich nieobecność w Kościele: "Praktycznie wszystkie konsultacje synodalne podzielały głęboki smutek z powodu odejścia młodych ludzi.

Nadzieje pokładane w Eucharystii

Pomimo wielu ran, które ujawniają wielkie pragnienie uzdrowienia i komunii, uczestnicy procesu synodalnego zgodzili się, że Eucharystia jest źródłem nadziei, z którego wypływa jedność, wspólnota i życie wiary. Opatrznościowo tegoroczna inicjatywa nosi tytuł "Eucharystia źródłem nadziei na jedność, wspólnotę i życie wiary".Narodowe Odrodzenie Eucharystyczne"USCCB sponsoruje trzyletni program mający na celu wspieranie poznania, miłości i spotkania ludu Bożego ze źródłem i szczytem wiary katolickiej. 

Zwieńczeniem tej inicjatywy będzie Krajowy Kongres Eucharystyczny w Indianapolis, Indiana w dniach 17-21 lipca 2024 r. Jak podaje strona internetowa inicjatywy: "Skandal, podział, choroba, zwątpienie. Kościół wytrzymał każdą z nich w ciągu naszej historii. Ale dziś stajemy przed nimi wszystkimi naraz. Pośród tych ryczących fal, Jezus jest obecny, przypominając nam, że jest potężniejszy od burzy. Pragnie uzdrowić, odnowić i zjednoczyć Kościół i świat. Jak tego dokona? Jednocząc nas na nowo wokół źródła i szczytu naszej wiary: Świętej Eucharystii.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.