Hiszpania

Hiszpańscy biskupi uruchamiają kompleksowy projekt zadośćuczynienia dla ofiar nadużyć

Projekt, przedstawiony przez Służbę Koordynacyjno-Doradczą Diecezjalnych Urzędów Ochrony Nieletnich, został jednogłośnie zatwierdzony i musi teraz rozpocząć się jego opracowywanie i definiowanie.

Maria José Atienza-24 października 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty
cee

Sekretarz generalny i rzecznik Konferencji Episkopatu Hiszpanii, Msgr. Francisco César García Magán był odpowiedzialny za informowanie mediów o wynikach 123. zgromadzenia plenarnego hiszpańskich biskupów, które odbyło się w Madrycie w dniach 20-24 listopada. 

Zarządzanie i rozwój różnych dochodzeń w sprawie nadużyć seksualnych popełnionych w Kościele były przedmiotem niektórych refleksji i prac hiszpańskich biskupów w tych dniach.

Obejmuje to zarówno list do Ludu Bożego w Hiszpanii w tej sprawie, który został jednogłośnie zatwierdzony, jak i zatwierdzenie procesu roboczego w celu ustrukturyzowania i opracowania kompleksowego planu zadośćuczynienia dla ofiar nadużyć.

List do ludu Bożego w sprawie nadużyć 

Zgromadzenie Plenarne dało zielone światło dla list do wszystkich wiernych który zajmuje się konkretnie problemem nadużyć seksualnych w Kościele.

List, skierowany w szczególności do ofiar, koncentruje się przede wszystkim na prośbie o przebaczenie dla ofiar, jak chciał podkreślić sekretarz generalny hiszpańskich biskupów, a także "słowo nadziei dla reszty ludu Bożego". 

Ponadto list ten zapowiada kompleksowy plan zadośćuczynienia dla ofiar, który ma zostać opracowany przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii. 

Plan naprawy

Rzecznik hiszpańskich biskupów wskazał, że to, co zostało zatwierdzone na tym posiedzeniu plenarnym, to plan pracy, choć udało mu się rozwinąć trzy linie działania, które obejmują iter Praca przedstawiona przez Służbę Koordynacji i Doradztwa Diecezjalnych Biur Ochrony Małoletnich: uwaga poświęcona ofiarom oraz kompleksowa prewencja i zadośćuczynienie, ze wszystkich perspektyw, psychologicznej, społecznej i ekonomicznej.

W tym kontekście zaznaczył, że "nie możemy mówić o konkretnych datach, ponieważ musimy spełnić pewne wymogi ustawowe", choć chce uruchomić ją jak najszybciej.

Rzecznik biskupów był kilkakrotnie pytany o możliwość utworzenia funduszu finansowego w celu wypłaty odszkodowań ofiarom. Magán wskazał, że w tego typu przypadkach rekompensata finansowa dla każdej ofiary "musi zostać wypłacona przez sprawcę lub, jeśli ofiara zmarła, przez zaangażowaną instytucję. Zasadniczo nie Konferencja Episkopatu". 

Inne tematy Zgromadzenia Plenarnego

Oprócz nadużyć, biskupi zatwierdzili w tych dniach różne projekty, takie jak "Projekt na rzecz godności osoby". Inicjatywa ta ma na celu rozwiązanie różnych problemów, które wpływają na życie, godność osoby, rodzinę i społeczeństwo. Wśród kwestii, którymi należy się zająć, biskupi podkreślają rosnącą konsumpcję pornografii wśród młodych ludzi za pośrednictwem Internetu, trywializację seksualności, korzystanie z prostytucji i wykorzystywanie seksualne, zdrowie psychiczne i uzależnienia.

Zatwierdzono również system zgodności dla Konferencji Episkopatu Hiszpanii, podręcznik zgodności z przepisami i dobrymi praktykami dostosowany do charakteru i tożsamości EWG. 

Ponadto, jak stwierdzono w podsumowaniu tych dni, analizowane jest również ustanowienie w Hiszpanii Stołu Dialogu Międzyreligijnego między Kościołem katolickim a różnymi wyznaniami chrześcijańskimi.

Z drugiej strony, biskupi zatwierdzili listę trzech kandydatów, którzy zostaną przedłożeni Dykasterii ds. dyrektor W grudniu kończy się pierwsza pięcioletnia kadencja obecnego dyrektora krajowego Papieskich Stowarzyszeń Misyjnych, José María Calderón.

Zgromadzenie omówiło szereg dalszych kwestii. Otrzymało również informacje na temat aktualnego statusu Apse (TRECE i COPE) oraz PMO.

Kongresy i spotkania

W nadchodzących miesiącach planowane są różne spotkania, promowane przez różne obszary EWG, o których biskupi mówili również na tej konferencji.

Wśród nich można wymienić Kongres "Kościół w edukacji", który odbędzie się w Madrycie w sobotę 24 lutego 2024 r., Krajowe Spotkanie w sprawie Pierwszego Ogłoszenia, które odbędzie się w dniach 16-18 lutego w Madrycie lub Krajowy Kongres Powołaniowy zaplanowany na pierwszą połowę 2025 r., którego "celem jest podniesienie świadomości w całym Kościele i społeczeństwie na temat życia jako powołania".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe