Hiszpania

Biskupi modlą się do św. Jakuba Apostoła za La Palmę i ofiary nadużyć

"Niepokój i ból mieszkańców La Palmy". "Nadużycia popełnione przez niektórych członków Kościoła", które "sprawiają nam ból i wstyd", oraz towarzyszenie "ofiarom". "11 milionów osób w sytuacji wykluczenia społecznego", a także "synodalne zobowiązanie" Kościoła, przynieśli do św. Jakuba Apostoła hiszpańscy biskupi.

Rafał Górnik-19 października 2021 r.-Czas czytania: 5 minuty

Na stronie Zgromadzenie Plenarne Konferencji Episkopatu Hiszpanii (CEE), w swojej 118. edycji, została zamknięta w Santiago de Compostela W tym tygodniu z pielgrzymką 63 biskupów hiszpańskich, dwóch administratorów diecezjalnych i dwóch wiceministrów EWG, którym towarzyszy nuncjusz apostolski w Hiszpanii, Mons. Bernardito C. Auzaktórzy z okazji Roku Jubileuszowego w Composteli złożyli swoje nadzieje i troski u stóp Apostoła św. Jakuba.

Głównym wydarzeniem była Msza Święta dla Pielgrzymów o godz. 11.00 w katedrze. Biskupi weszli do kościoła przez Drzwi Święte około godziny 10.45, aby oddać cześć znajdującemu się w krypcie grobowi apostoła św. Jakuba. Arcybiskup Santiago, Mons. Julián Barrio, przewodniczył celebracji eucharystycznej. 

Po odczytaniu Ewangelii przewodniczący CEE i arcybiskup Barcelony, Kardynał Juan José Omellaprzeprowadził oferując do Apostoła w imieniu biskupi hiszpańscy. Na początku odniósł się do mieszkańców wyspy La Palma, których dotknęła erupcja wulkanu Cumbre Vieja.

Solidarność z La Palma

"Jako pielgrzymi przychodzimy przed Ciebie, aby prosić o Twoją ochronę nad wszystkimi projektami naszych lokalnych kościołów, a także o Twoją zachęcającą obecność w radościach i cierpieniach naszych ludzi i wszystkich naszych wspólnot, którym służymy jako duszpasterze. W szczególny sposób przedstawiamy Wam troskę i ból mieszkańców La Palmy, którzy od ponad dwóch miesięcy znajdują się pod wpływem erupcji wulkanu. Życzymy im nie tylko tak potrzebnej modlitwy, ale także solidarności wszystkich narodów Hiszpanii".

Wcześniej zwrócił się bezpośrednio do apostoła św. Jakuba: "My, biskupi Kościoła w Hiszpanii, przybywamy z pielgrzymką do tej katedry, gdzie Twoje szczątki są czczone od niepamiętnych czasów. To ty, zgodnie z czcigodną tradycją, przyniosłeś światło Ewangelii na te ziemie. Przybywamy tutaj w kontekście tego Roku Świętego, który cyklicznie sprowadza do tej katedry dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata, a także przybywamy tutaj w kontekście naszego zebrania plenarnego, które chcieliśmy zakończyć tą pielgrzymką.

Przyczyny cierpienia

Kardynał Omella nawiązał też do pandemii i zaznaczył, że "jeszcze dziś odczuwamy ból tak wielu osób, które cierpią z powodu braku bliskich lub skutków choroby: zdrowotnych, rodzinnych, religijnych, duszpasterskich, społecznych, a także ekonomicznych".

"Podzieliliśmy w tych dniach inne przyczyny cierpienia" - dodał. "Nadużycia popełnione przez niektórych członków Kościoła sprawiają nam ból i wstyd. Prosimy o Twoją siłę i Twoje światło, abyśmy we wszystkich diecezjach mogli spotkać, przyjąć i towarzyszyć, twarzą w twarz, ofiarom w uzdrawianiu ich bólu."

Przewodniczący EWG chciał też złożyć w ręce apostoła Jakuba "trudności ekonomiczne, które pozostawiają coraz więcej osób w sytuacji wykluczenia". Jesteśmy wrażliwi na troskę o ziemię, mieszkanie i pracę, na którą tak często zwraca uwagę papież Franciszek. Dane oferowane przez Caritas i inne podmioty kościelne mówią nam, że obecnie jest już 11 milionów osób, które znajdują się w sytuacji wykluczenia społecznego. Nie zapominając o ponad dwóch i pół milionach osób w sytuacji skrajnie trudnej".

Zobowiązania wobec tych, którzy cierpią najbardziej

"Prosimy Cię, Apostole Jakubie, abyś towarzyszył wszystkim, którzy doznają tych cierpień, i abyś wzbudził w nas wszystkich uczucia współczucia, a także skuteczne zobowiązania, aby stało się prawdą, że jesteśmy jednym narodem i że jesteśmy zobowiązani wobec siebie nawzajem, a wszyscy wobec tych, którzy cierpią najbardziej" - powiedział kard. Omella.

Na koniec złożył w ręce apostoła Jakuba "synodalne przedsięwzięcie, w które zaangażowany jest cały Kościół", prosił o jego "pomoc w tej pięknej i pasjonującej misji [ewangelizacji], ponieważ jesteśmy świadomi, że nas ona przerasta", i modlił się, aby "z Maryją, gwiazdą nowej ewangelizacji, pod wezwaniem Filara, który według tradycji jest tak ściśle związany z twoją osobą i ewangelizacyjnym dziełem, wstawiał się za nami teraz i zawsze".

Pionierski dekret w sprawie zwalczania nadużyć

Zgromadzenie Plenarne zatwierdziło w tym tygodniu dekret ogólny o ochronie nieletnich. Jest to pierwsza Konferencja Episkopatu na świecie, która zatwierdziła ten zestaw zasad postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych wobec nieletnich i osób, które zwykle niedoskonale posługują się rozumem - zaznaczyła sama Konferencja Episkopatu Hiszpanii,

Tekst zbiera w jednym dokumencie "normy kanoniczne rozproszone w różnych dokumentach i będzie obowiązywał we wszystkich diecezjach hiszpańskich, w instytucjach religijnych prawa diecezjalnego. Będzie też dobrym narzędziem do jego zastosowania w tych, które mają prawo do pontyfikatu. Jego wprowadzenie pozwoli na większą koordynację i szybkość rozpatrywania tego typu spraw, a także zagwarantuje prawa wszystkich stron poprzez wyjaśnienie aspektów, które wcześniej były interpretowane w drodze analogii prawnej".

Dekret ten "uwzględnia już modyfikacje, które Stolica Apostolska wprowadziła, w tej materii, w księdze VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedstawionej 1 czerwca tego roku" i wejdzie w życie z chwilą otrzymania recognitio Stolicy Apostolskiej.

Również w odniesieniu do ochrony nieletnich Zgromadzenie Plenarne określiło utworzenie i pracę Służby Koordynacyjno-Doradczej dla Urzędów Ochrony Nieletnich. A "dyskutowano także o rosnącej potrzebie przyjmowania wszelkiego rodzaju ludzi szukających pomocy w związku z nadużyciami, które miały miejsce na innych obszarach. Omówiono również wspólne usługi, które ERZ może zaoferować, aby ułatwić pracę tych biur", w związku z czym "analizowane jest utworzenie w Konferencji zespołu osób, które mogą pomóc i świadczyć usługi, których wymagają biura".

Przypadek po przypadku, a nie statystyka

Luis Argüello, biskup pomocniczy Valladolid i sekretarz generalny EWG, przedstawił relację z prac Zgromadzenia Plenarnego, wraz z wicekretarzem ds. ekonomicznych Fernando Giménezem Barriocanalem. Na temat nadużyć bp Argüello podkreślił, że Konferencja Episkopatu opowiada się za "indywidualnym poznaniem sytuacji nadużyć, które mogły mieć miejsce, z pragnieniem, by się nie powtarzały", ale nie za realizacją zadania "badań socjologicznych czy statystycznych".

"Naszym głównym interesem jest to, by każda ofiara mogła poczuć, że Kościół, w każdej diecezji i w każdym zgromadzeniu, jest gotowy zaakceptować ich sytuację, a jeśli pojawi się możliwość otwarcia procedury, to zostanie ona otwarta, bo choć Kościół ma dwudziestoletni okres przedawnienia, to zawsze jest otwarty na zniesienie przedawnienia" - powiedział sekretarz generalny, według Cope.

Statut, rodzina, budżet

W porządku obrad Zgromadzenia Plenarnego znalazło się również zatwierdzenie statutów EWG i jej organów. Biskupi zostali poinformowani o projekcie struktury i funkcjonowania Rady Studiów i Projektów EWG, której utworzenie jest jednym z działań przewidzianych w planie działania. "Wierni w posłaniu na misje".który został zatwierdzony na plenum w kwietniu 2021 r.

Z drugiej strony. Europejska Pielgrzymka Młodzieży odbędzie się w Santiago de Compostela w dniach od 4 do 8 sierpnia 2022 r., pod hasłem Młody człowieku, wstań i bądź świadkiem. Apostoł Jakub czeka na ciebie"., która odbywa się z okazji Roku Świętego w Composteli. Zarejestrowanych jest już 10 tys. młodych ludzi, informuje CEE.

W ramach  Rok "Rodzina Amoris Laetitia"Program został awansowany do Tydzień Małżeństwapromowane przez EWG, od 14 do 20 lutego 2022 r. Ponadto biskupi wyrazili zgodę na włączenie się w Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w Rzymie w dniach od 22 do 26 czerwca, ze spotkaniem krajowym, oprócz tych organizowanych w poszczególnych diecezjach. Jeśli chodzi o budżet Wspólnej Kasy Międzydiecezjalnej na 2022 r., czyli instrumentu, poprzez który dokonuje się podziału przydziału podatku dla hiszpańskich diecezji i innych rzeczywistości kościelnych, "docelowa kwota została ustalona na nieco ponad 295 mln euro, co oznacza wzrost o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe