Świat

Rzym wyznacza agendę Konferencji Episkopatu Niemiec

List od trzech dyrektorów cKomitet Synodalny Stolicy Apostolskiej, zatwierdzony przez Ojca Świętego, prosi, aby statuty tzw. niemieckiego "komitetu synodalnego" nie były rozpatrywane na zgromadzeniu, które rozpoczęło się w poniedziałek, aby dialog między niemieckimi biskupami a Stolicą Apostolską mógł być kontynuowany.

José M. García Pelegrín-19 lipca 2024 r.-Czas czytania: 4 minuty

Członkowie Niemieckiego Komitetu Synodalnego ©OSV

W dniu 11 listopada ubiegłego roku tzw. Komitet Celem komitetu synodalnego jest przygotowanie "Rady Synodalnej" na okres trzech lat, aby utrwalić tak zwaną Niemiecką Drogę Synodalną. Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK) zatwierdził statut tego komitetu, ale Konferencja Biskupów Niemieckich (DBK) również musi go zatwierdzić, zanim wejdzie on w życie. Dyskusja nad statutem w ramach DBK została zaplanowana na wiosenne zgromadzenie, które odbędzie się w dniach 19-22 lutego w Augsburgu.

Jednak w ten weekend przewodniczący DBK, biskup Georg Bätzing z Limburga, otrzymał list podpisany przez kardynała sekretarza stanu Pietro Parolina, a także prefektów Dykasterii Nauki Wiary, kardynała Victora M. Fernandeza i biskupów, kardynała Roberta F. Prevosta, datowany na 16 lutego. W liście stwierdza się, że w interesie "kontynuowania dialogu, który już rozpoczęliśmy, który będziemy kontynuować w najbliższej przyszłości i który papież Franciszek poprosił nas o wzmocnienie", pragną oni "wyrazić pewne obawy w tym względzie i przekazać pewne wskazówki, które zostały przedstawione Ojcu Świętemu i przez niego zatwierdzone".

Kardynałowie - za zgodą papieża - przypominają, że sobór synodalny "nie jest przewidziany przez obowiązujące prawo kanoniczne, a zatem uchwała w tym sensie podjęta przez DBK byłaby nieważna, z odpowiednimi konsekwencjami prawnymi". I kwestionują autorytet, który "Konferencja Biskupów musiałaby zatwierdzić statuty", ponieważ ani Kodeks Prawa Kanonicznego, ani Statut DBK "nie stanowią do tego podstawy". I dodają: "Stolica Apostolska również nie wydała mandatu; wręcz przeciwnie, wyraziła opinię, że przeciwny pogląd."

Wcześniej czterech niemieckich biskupów wypowiedziało się przeciwko uczestnictwu w komitecie i finansowaniu projektu za pośrednictwem Stowarzyszenia Diecezji Niemieckich. Według biskupów Gregora Marii Hanke (Eichstätt), Stefana Ostera (Passau), Rudolfa Voderholzera (Regensburg) i kardynała Rainera Marii Woelki (Kolonia), powołanie komitetu synodalnego w celu przygotowania soboru synodalnego jest już bezpośrednio sprzeczne z wytycznymi papieża Franciszka.

Nie ma kompetencji do ustanowienia Rady Synodalnej.

Obecny list przypomina, że kwestia ta była już omawiana między biskupami niemieckimi a Stolicą Apostolską podczas ostatniej wizyty ad limina "a następnie w liście z 16 stycznia 2023 r. od kardynała sekretarza stanu i prefektów dykasterii ds. nauki wiary i biskupów, w którym wyraźnie zażądano, ze specjalnym mandatem od Ojca Świętego, aby ustanowienie takiej rady nie było kontynuowane". W liście tym stwierdzono: "Ani Droga Synodalna, ani organ przez nią powołany, ani konferencja biskupów nie ma kompetencji do ustanowienia Rady Synodalnej na poziomie krajowym, diecezjalnym lub parafialnym".

Chociaż obecny list nie przypomina nam o tym, zarówno Stolica Apostolska, jak i sam Ojciec Święty odnieśli się później do "Rady Synodalnej": w liście Franciszka do czterech byłych uczestników Drogi Synodalnej z 10 listopada mówił o "licznych krokach, przez które duża część tego lokalnego Kościoła grozi coraz większym oddaleniem się od wspólnej drogi Kościoła powszechnego". Wśród tych kroków Franciszek wymienił "ukonstytuowanie Komisji Synodalnej, która ma na celu przygotowanie do wprowadzenia organu doradczego i decyzyjnego, którego nie da się pogodzić z sakramentalną strukturą Kościoła katolickiego".

Pod koniec listopada upubliczniony został list z 23 października od kardynała sekretarza stanu do sekretarz generalnej DBK Beate Gilles. Kardynał Parolin potwierdził w nim, że zarówno doktryna o zarezerwowaniu kapłaństwa dla mężczyzn, jak i nauczanie Kościoła na temat homoseksualności - dwie z głównych zmian, które chce wprowadzić Droga Synodalna - są "nienegocjowalne".

Zatwierdzenie statutu byłoby sprzeczne z instrukcjami Stolicy Apostolskiej.

Tak więc teraz kardynałowie ponownie biorą sprawy w swoje ręce, oczekując, że DBK zajmie się statutami Komisji Synodalnej. Warto zauważyć ciągłość między listem z 16 stycznia 2023 r. a tym z 16 lutego 2024 r.: chociaż zmienili się szefowie dykasterii - kardynał Victor M. Fernandez zastąpił kardynała Luisa Ladarię na czele Dykasterii Nauki Wiary; kardynał Robert F. Prevost zastąpił kardynała Marca Ouelleta w Dykasterii Biskupów - linia przyjęta przez Stolicę Apostolską wobec biskupów niemieckich, argumentacja, a nawet dykcja pozostają takie same.

Stolica Apostolska wypowiada się bardzo jasno, gdy jest to konieczne. Tak więc w liście z 16 lutego można przeczytać: "Zatwierdzenie statutów Komisji Synodalnej byłoby zatem sprzeczne z instrukcją Stolicy Apostolskiej wydaną ze specjalnego mandatu Ojca Świętego i po raz kolejny postawiłoby go przed faktem dokonanym".

Niemniej jednak pozostaje zaangażowany w dialog: kończy przypominając, że "w październiku ubiegłego roku wspólnie uzgodniono, że kwestie eklezjologiczne poruszone przez ścieżkę synodalną, w tym kwestia międzydiecezjalnego organu konsultacyjnego i decyzyjnego, będą dalej omawiane na następnym spotkaniu przedstawicieli Kurii Rzymskiej i DBK". Jeśli statut "komisji synodalnej" - kontynuuje - miałby zostać zatwierdzony przed tym spotkaniem, "pojawia się pytanie o cel tego spotkania i, bardziej ogólnie, o trwający proces dialogu".

List kardynałów odniósł natychmiastowy skutek: według agencji prasowej KNA, która cytuje rzecznika DBK Matthiasa Koppa, przewodniczący Konferencji Episkopatu, Monsignor Georg Bätzing, poinformował już innych biskupów, że punkt ten zostanie na razie usunięty z porządku obrad, a wszystko inne zostanie ustalone podczas zgromadzenia plenarnego w Augsburgu.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe