Aktualności

AEFC, stowarzyszenie zawodowe pomagające farmaceutom katolickim

Stowarzyszenie farmaceutów katolickich w XXI wieku? Uderzające jest to, że w tych czasach istnieje stowarzyszenie zawodowe ze słowem "katolik" w nazwie... Przedstawianie się w ten sposób nie jest modne, być może mogłoby być szkodliwe... Zawodowcy i katolicy?... Nauka i wiara?.... Czy jest to możliwe? ... Jest to możliwe!

Marta González Román-1 Grudzień 1, 2019 r.-Czas czytania: 4 minuty
Katoliccy aptekarze na spotkaniu.

Katoliccy aptekarze na spotkaniu.

Na stronie Hiszpańskie Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich (https://farmaceuticoscatolicos.es/) narodziła się w Madrycie w 1992 roku z inicjatywy José Carlosa Aresesa, farmaceuty środowiskowego, który zauważył trudności, jakie - wtedy i dziś - niektórzy koledzy napotykają w swojej praktyce zawodowej, gdy próbują być spójni ze swoimi przekonaniami. 

José Carlos z wielką wrażliwością odpowiedział na prośbę św. Jana Pawła II, który w przemówieniu do Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich 3 listopada 1990 r. prosił nas, farmaceutów, abyśmy uświadomili sobie, że Kościół potrzebuje naszego świadectwa. Krótko mówiąc, stworzył to Stowarzyszenie w Hiszpanii (istniało już w innych krajach europejskich), aby wspierać i popierać profesjonalistów, którzy chcieli wykonywać swój zawód zgodnie z nauką ewangeliczną. A wraz z nim bezwarunkowe wsparcie naszej zmarłej koleżanki, Maríi Dolores Jiménez Caballero. 

W ten sposób narodziła się Hiszpańskie Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich (AEFC), do którego wkrótce dołączyli inni farmaceuci, początkowo z Madrytu, ale później z całej Hiszpanii. 

Nasze cele założycielskie obejmują podnoszenie standardów zawodowych i moralnych naszego zawodu, promowanie etyki zawodowej i zachęcanie do służby życiu i zdrowiu oraz odpowiedzialnego stosowania leków. 

Doradzamy farmaceutom, którzy borykają się z problemami natury etyczno-zawodowej, w ramach sekcji zajmującej się badaniem i dostarczaniem teoretycznych i praktycznych rozwiązań problemów etyki farmaceutycznej. 

Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami, aby zapewnić dotarcie leków do krajów rozwijających się i staramy się szerzyć zasady chrześcijańskie w odniesieniu do naszej praktyki zawodowej, ponieważ jesteśmy przekonani o ich niezwykłym wpływie na wspieranie współżycia społecznego i szacunku dla ludzi. 

Powód nadania nazwy 

Kiedy pytano nas o możliwość zmiany nazwy, aby nie wydawać się "wykluczającym" wobec niekatolików, lub aby mieć lepszy wizerunek marki w tych czasach, zwykle opowiadałem o pewnym doświadczeniu.

W związku z obchodami 25-lecia Stowarzyszenia, bardzo pouczające było przejrzenie naszej historii: tak wiele owoców i podziękowań otrzymanych przez lata sprawiło, że uznaliśmy, iż tożsamość i styl pierwszych członków założycieli muszą być zachowane także dzisiaj. Nie tyle zmiana "nazwy" miała uczynić Stowarzyszenie skutecznym, co raczej umiejętność twórczego dostosowania się do nowych wyzwań, przed którymi stoi obecnie zawód farmaceuty, aby odpowiedzieć na nie z chrześcijańskim przesłaniem. 

W pewnym sensie jest to wartość i zaleta dla tych, którzy wchodzą np. na naszą stronę internetową, aby od samego początku wiedzieć, że nasza linia postępowania jest zgodna z nauką Ewangelii oraz etyką i moralnością katolicką. 

Nasza chrześcijańska tożsamość zachęca również farmaceutów do poszukiwania porad i szkoleń poprzez uczestnictwo w naszych regularnych spotkaniach naukowych, lub poprzez otrzymywanie naszego Newslettera, lub poprzez konsultację z konsultantami ds. etyki, których mamy w Stowarzyszeniu, lub po prostu poprzez zaglądanie do działu Dokumentacja naszej strony internetowej na tematy, w których potrzebujesz lepszej wiedzy naukowej i moralnej.

Dlatego zachowanie nazwy "katolicki" było korzystne. Jest duża liczba kolegów, którzy zwrócili się do nas z prośbą o konsultacje i/lub rozwiązanie konfliktu, z czym poradziliśmy sobie z dużą satysfakcją. 

Należy jednak zwrócić uwagę na coś ważnego, co w pewnym sensie wpisuje się w styl chrześcijański. Chrześcijanin nigdy nie odejmuje i nie dzieli, ale zawsze dodaje. I to samo dotyczy nas w AEFC, jesteśmy otwarci na każdego farmaceutę czy studenta farmacji, niezależnie od tego, czy jest katolikiem czy nie. 

Pragniemy świadczyć usługi na rzecz zawodu i stać się punktem odniesienia, nie "jedynym" czy "najlepszym", dla wszystkich farmaceutów w ich praktyce zawodowej. AEFC promuje debatę i pogłębione studia nad bioetyką i etyką farmaceutyczną. Naszym pragnieniem jest skuteczne przyczynianie się do poszanowania i promocji życia ludzkiego.

Kierunki działań

Działalność Stowarzyszenia jest bardzo różnorodna i rozwija się poprzez różne inicjatywy. 

Regularnie organizujemy szkolenia i sympozja dotyczące aktualnych zagadnień. Ściśle współpracujemy z innymi stowarzyszeniami i jednostkami akademickimi, które promują bioetykę i studia nad etyką zawodową, m.in. z Uniwersytetem Francisco de Vitoria, Uniwersytetem San Pablo CEU, Fundacją Jerome Lejeune, LetYourselves i stowarzyszeniem uniwersyteckim APEX. 

Wydajemy miesięczne i roczne biuletyny z wiadomościami i tematami z codziennego życia zawodowego i Stowarzyszenia, aby wiedza naszych członków była aktualna. Staramy się promować i nagradzać wysiłki farmaceutów prowadzących badania naukowe lub badania prowadzone przez farmaceutów, które przyczyniają się do transferu wiedzy i wartości dla społeczeństwa. Konkretnie, co roku organizujemy Farmaceuta w obronie życia i Mario Martín Velamazán Pharmacy Research Award.

Szczegóły dotyczące wszystkiego można znaleźć na naszym portalu cyfrowym, do którego już się odniosłem. Ponadto wszystkie nasze działania można śledzić również poprzez Twitter, Instagram i nasz kanał na YouTube.

Mamy też dział dla Wolontariat i prowadzimy, w miarę naszych możliwości, działania w zakresie współpracy z trzecim światem. W tym celu zawarliśmy umowy o współpracy z Fundacją Vianorte Laguna, aby pracować jako wolontariusze z pacjentami objętymi opieką paliatywną, lub z Misjonarzami Jezusa Chrystusa w Indiach (poprzez naszego kolegę farmaceutę i misjonarza Carmena Sancho) i Delegacją Misji, aby spróbować dostarczyć im dary i wysłać materiały medyczne dla tych najbardziej pokrzywdzonych obszarów świata. 

Mamy też ekspertów od etyki zawodowej oraz serwis Dokumentacja na naszej stronie internetowej, za pomocą której staramy się zapewnić specjalistyczne i spersonalizowane szkolenia dla naszych kolegów farmaceutów. A także dzielimy się z nimi naszymi doświadczeniami: wszyscy się doskonalimy i uczymy od siebie nawzajem. 

Możliwość współpracy

Każdy farmaceuta lub student farmacji, który jest zaniepokojony wykonywaniem swojego zawodu zgodnie z tymi zasadami, niezależnie od tego, czy jest katolikiem, czy nie, może ubiegać się o członkostwo, wypełniając formularz na naszej stronie internetowej. 

Ze stowarzyszeniem można współpracować na różne sposoby, które nie wykluczają się wzajemnie. Albo finansowo, poprzez zarejestrowanie się w Stowarzyszeniu z roczną składką członkowską w wysokości 50 euro, albo poprzez jednorazową darowiznę. Doceniamy i potrzebujemy również wszystkich tych, którzy uważają, że mogą poświęcić część swojego czasu na działania związane z zarządzaniem i organizacją AEFC: jest ich niewielu, nie ma się czego obawiać. I oczywiście, jak my chrześcijanie dobrze wiemy, bardzo pomaga nam moc modlitwy: Bóg zechce, aby czytelnicy tych stron zostali zachęceni do współpracy na jeden z tych trzech sposobów - lub na wszystkie trzy!

AutorMarta González Román

Przewodniczący AEFC

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.