Hiszpania

Rośnie liczba darowizn na rzecz Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Dziś rano zaprezentowano roczne sprawozdanie finansowe organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN) za rok 2022.

Loreto Rios-15 czerwca 2023-Czas czytania: 4 minuty

Nigeryjscy chrześcijanie przesiedleni przez dżihadystyczny terroryzm ©OSV News photo/courtesy ACN

Wydarzenie inaugurujące pamięć W wydarzeniu wzięli udział Antonio Sáinz de Vicuña, prezes ACN Hiszpania, Javier Menéndez Ros, dyrektor oraz Carmen Conde, dyrektor ds. finansów i spadków.

Prezydent Antonio Sáinz de Vicuña rozpoczął od stwierdzenia, że rok 2022 upłynął pod znakiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która ma wpływ nie tylko na Ukrainę, ale także na gospodarki wielu krajów. Zwrócił również uwagę, że w 2022 r. odnotowano "niezwykłą reakcję" darowizn i zapisów testamentowych, z rekordowymi dochodami.

Pomoc dla krajów w potrzebie

W 2022 r. było 364 695 dobroczyńców z całego świata, których datki umożliwiły realizację 5702 projektów wspieranych w 1199 diecezjach. Pomocą objęto 128 krajów i zebrano o 13 milionów więcej niż w 2021 roku.

31,5 % pomocy zostało przeznaczone na AfrykaKontynent ten cierpi z powodu ogromnego ubóstwa i prześladowań religijnych, głównie z powodu dżihadyzmu. Następny, z 18,1 % pomocy, jest Bliski Wschód, a następnie Europa Wschodnia (17,7 %), ze względu na wojnę na Ukrainie. Na Amerykę Łacińską przypadło 16,7 %, a na Azję i Oceanię 14,6 %.

Kraje, które otrzymały największą pomoc, to w kolejności Ukraina (9 659 960 euro), Liban (8 423 241 euro), który otrzymał większą pomoc zwłaszcza z powodu eksplozji w porcie w Bejrucie, Indie (7 014323 euro), kraj o ogromnym ubóstwie i radykalnym nacjonalizmie, w którym prześladowani są chrześcijanie i muzułmanie, Syria (6.560,036 €), Brazylia (4,917,990 €), Tanzania (4,869,841 €), Kongo (4,771,098), Irak (2,776,688 €), jeden z głównych celów ACN od czasu inwazji Daesh, oraz Nigeria (2,281,342 €), jeden z krajów o największym prześladowaniu chrześcijan na świecie i bardzo silnym terroryzmie dżihadystycznym.

Jeśli chodzi o Ukrainę, Javier Menéndez wskazał, że już po południu inwazji pracownicy ACN w tym kraju zaczęli mobilizować się do niesienia pomocy. Celem było nie tyle odbudowanie kościołów, które byłyby bezużyteczne w strefie wojny, ale pomoc uchodźcom i lokalnemu kościołowi, a także przyjęcie wszystkich ludzi, niezależnie od religii, w klasztorach, aby zaoferować im schronienie, jedzenie i ogrzewanie.

Projekty ACN

27,8 % projektów przeznaczono na odbudowę i budowę kościołów, 15,5 % na wsparcie księży (poprzez stypendia mszalne), 14,7 % na formację księży i sióstr zakonnych, 11,5 % na pomoc dla uchodźców i w nagłych przypadkach (jak zauważył Javier Menéndez Ros, dyrektor ACN, pomoc w nagłych przypadkach jest najbardziej "społecznym" projektem ze wszystkich, 11 % przeznaczono na środki transportu dla ewangelizacji (nie tylko samochody czy ciężarówki, ale także rowery, osły czy łodzie motorowe dla Amazonii) i 9,2 % na szkolenie świeckich katechistów, niezbędnych w tak wielu miejscach z powodu braku księży.

Ogólnie rzecz biorąc, pomoc wzrosła w stosunku do 2021 r., z wyjątkiem masowych stypendiów na utrzymanie księży, ale, jak zauważył Javier Menéndez, wynika to z faktu, że podczas COVID nastąpił wyższy niż zwykle wzrost tej pomocy, dlatego w 2022 r. zaobserwowano niewielki spadek.

W szczególności przeprowadzono 972 projekty budowy i odbudowy kościołów, odprawiono 1 872 240 mszy w celu wsparcia księży, 13 836 księży, 20 909 sióstr zakonnych, 33 821 katechistów i pracowników duszpasterskich przeszło szkolenie, zakupiono 1253 pojazdy i 1 290 326 Biblii i książek religijnych w językach tubylczych.

Osoby, którym najbardziej pomógł

Księża otrzymali największą pomoc od ACN w 2022 roku, z kwotą 29 073 637 euro. Dzieje się tak, ponieważ Pomoc Kościołowi w Potrzebie została stworzona właśnie po to, aby pomagać księżom, którzy znajdowali się za żelazną kurtyną i nadal żyje w duchu pomocy księżom. 23 950 235 euro trafiło między innymi do diecezji i biskupów, 13 672 650 euro do osób świeckich, 12 648 540 euro do seminarzystów, 9 889 634 euro do aktywnych zakonnic i 1 176 287 euro do uchodźców.

Dochody i wydatki

69,6 % przychodów pochodziło z darowizn, a 30,3 % ze spadków i zapisów. Jeśli chodzi o wydatki, 88,1 % przeznaczono na finansowanie projektów, 4,3 % na sprawy administracyjne i strukturalne, 3,9 % na pozyskiwanie funduszy i 3,7 % na kampanie informacyjne, uświadamiające i ewangelizacyjne. Tak więc raport pokazuje, że 91,8 % wydatków przeznaczono na własne cele ACN (finansowanie projektów oraz informowanie i podnoszenie świadomości).

Darowizny wzrosły o 3,6 % w porównaniu do 2022 r., a całkowity dochód wyniósł 19 362 274 euro. Było 23 023 dobroczyńców, o 6,6 % więcej niż w 2021 roku. Spośród nich 3138 to nowi dobroczyńcy, a 10 434 to stali dobroczyńcy (przekazujący darowizny miesięczne, kwartalne lub półroczne), czyli o 5,1 % więcej niż w 2021 roku. Ta ostatnia grupa stanowi około 45 % całkowitej liczby dobroczyńców i pochodzi od nich 25,8 % dochodu.

Kampanie ratunkowe

Według Javiera Menéndeza kampanie pomocowe to nie tylko pozyskiwanie funduszy, ale także angażowanie dobroczyńców i tworzenie "nurtu modlitwy" między dobroczyńcami a beneficjentami, dostarczanie informacji i "sprawianie, że odczuwamy ból z powodu rzeczywistości naszych braci i sióstr" w tak wielu częściach świata.

Jeśli chodzi o kampanie kryzysowe, odbyły się dwie duże kampanie dla Ukrainy, które zostaną przedłużone do 2023 r. w związku z trwającą wojną, jedna dla Syrii i jedna dla Pakistanu.

Wolontariusze

Oprócz podziękowania dobroczyńcom za ich hojność, dyrektor ACN Hiszpania chciał również podkreślić rolę wolontariuszy, których w 2022 r. było 200, z 35 diecezjami z ACN w całej Hiszpanii i 23 z nich z fizycznymi delegacjami.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.