Hiszpania

"kompetentny, pluralistyczny i międzynarodowy" zespół do zbadania nadużyć popełnianych przez duchownych w Hiszpanii

28 osób z różnych krajów i obszarów specjalizacji prawnej i społecznej wchodzi w skład tego zespołu roboczego, który w ciągu tego roku będzie odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń w sprawie nadużyć seksualnych popełnionych przez członków Kościoła katolickiego w Hiszpanii. 

Maria José Atienza-6 kwietnia 2022 r.-Czas czytania: 4 minuty
nadużywanie hiszpańskich kremad

Javier Cremades, prezes Cremades & Calvo-Sotelo, przedstawił członków grupy roboczej wchodzącej w skład niezależnego audytu, zleconego przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii, w związku z zarzutami nadużyć seksualnych w Kościele katolickim w tym kraju.

22 lutego abp Omella, przewodniczący Konferencji Episkopatu przedstawił niniejszy audyt której celem jest "poznanie, wyjaśnienie i zadośćuczynienie ofiarom nadużyć seksualnych w Kościele".

Przedstawiono 28 członków zespołu audytorów. Zespół audytorów został utworzony, według słów Javiera Cremadesa, w celu "wykonania powierzonej nam pracy z jak największą wypłacalnością". 

Cremades bronił gotowości hiszpańskiego Kościoła do współpracy, "by zbadać do końca i rzucić światło na kwestię, o której nie mamy wystarczających informacji". 

Mnogość podejść

W skład zespołu wchodzi 28 osób reprezentujących "różne kąty, specjalności i perspektywy ideologiczne".

Zespół "kompetentny i mnogi", jak określił go prezes hiszpańskiej kancelarii, który zaznaczył, że sześć tygodni temu zaczął "uważnie słuchać ofiar, aby zrozumieć prawdę, towarzyszyć im i zrobić pierwszy krok w kierunku zadośćuczynienia".

Pokrzywdzeni, na których skupia się niniejsza kontrola, jak wynika z wypowiedzi trzech członków kancelarii, którzy spotkali się z nimi w ostatnich tygodniach, mogli podzielić się swoimi bolesnymi doświadczeniami w ramach tej kontroli.

Wydarzenie, które - jak zauważył sam Javier Cremades - "wywarło głęboki wpływ na naszą koncepcję problemu". Mogliśmy spotkać się ze stowarzyszeniami i instytucjami, które podnoszą głos, domagając się sprawiedliwości, zadośćuczynienia i prawdy".

Cremades nalegał, by wszystkie stowarzyszenia ofiar i osoby, które ucierpiały z powodu tych nadużyć, "miały otwarte drzwi". Nie będziemy dzwonić do ofiar, ale będziemy dla nich dostępni".

Zespół roboczy

28 osób, które wejdą w skład tej komisji to:

Javier Cremades, Rafael Fernández Montalvo, Patricia Lee Refo, Carolina Marín Pedreño, Alfredo Dagnino, Katharina Miller, Carlos de la Mata, Martin Pusch, Jorge Cardona, Safira Cantos, Diego Solana, David Mills, Teresa Fernández Prieto, Ulrich Wastl, Marina Peña, Liza M. Velázquez, Pedro Strecht, Juan Carlos Gutiérrez, María Massó, Manuel Villoria, Fabiola Meco, Vicente Conde Martín de Hijas, Emilia Sánchez Pantoja, José F. Estévez, Juan Pablo Gallego, Myriam Salazar, Blanca Alguacil i Teresa del Riego.

Międzynarodowy zespół, w którym na uwagę zasługuje udział partnerów kancelarii Westpfahl, Spilker, Wastl, odpowiedzialnych za śledztwo prowadzone w Monachium i trzech innych diecezjach w związku z tą samą sprawą, czy Pedro Strecht, koordynator niezależnego śledztwa badającego nadużycia w portugalskim Kościele katolickim.

Na uwagę zasługuje również obecność obrońców praw człowieka, takich jak Safira Cantos, czy psychologów specjalizujących się w tych sprawach, jak Marina Peña.

Oprócz nich trzy osoby z zewnątrz przeprowadzą różne opinie i ekspertyzy, które zostaną dodane do śledztwa. W tym przypadku Encarnación Roca skupi się na odpowiedzialności cywilnej i odszkodowaniach dla ofiar, Manuela Carmena na perspektywie i doświadczeniu ofiar, a wreszcie Juan Luis Cebrián na wymiarze komunikacji społecznej tego zagadnienia, zarówno w Hiszpanii, jak i na arenie międzynarodowej.

Podczas prezentacji wszyscy podkreślali wyzwanie, jakie stanowiło badanie o takiej charakterystyce i z tak zróżnicowanym zespołem. Jednym z najbardziej znaczących wystąpień było wystąpienie Pedro Strechta, który zwrócił się do samego Kościoła, zachęcając jego członków, by nie bali się tego typu badań: "To nie jest praca przeciwko Kościołowi, ale z Kościołem i ostatecznie dla was, dla Kościoła". 

W związku z tym Javier Cremades podkreślił, że "postaramy się nie zawieść ani ofiar, ani całego społeczeństwa" i powtórzył gotowość zespołu "dla tych, którzy zechcą podzielić się z nami swoim doświadczeniem w sposób, jaki uznają za stosowny".

Javier Cremades podczas prezentacji zespołu roboczego.

Podczas prezentacji zespołu Javier Cremades chciał podkreślić trzy aspekty tego śledztwa: po pierwsze fakty; po drugie zadośćuczynienie za te przestępstwa, za które nie odpowiada bezpośrednio ta kancelaria, a po trzecie blok zgodność w celu zapobiegania powtarzaniu się takich zachowań w przyszłości i zwalczania tych przestępstw.

Współpraca z komisją Rzecznika Praw Obywatelskich

Innym punktem omawianym na tej konferencji prasowej była współpraca, jaką to śledztwo zapewni komisji, która ma być utworzona przez Rzecznika Praw Obywatelskich dla zbadania nadużyć seksualnych popełnionych przez sam Kościół katolicki.

Javier Cremades podkreślił, że "nie jesteśmy tutaj, aby konkurować, ale raczej współpracować w komisji, która jest tworzona przez rząd". Możemy współpracować, wnosząc dane i doświadczenia, które możemy zebrać". W tym sensie Cremades zaznaczył, że komisja ta "może dotrzeć do sfer i obszarów, do których my nie mamy możliwości wejścia".

Urzędy diecezjalne zbierają 506 spraw

W ciągu sześciu tygodni od rozpoczęcia niezależnego audytu, jak potwierdził Javier Cremados, złożono około 50 skarg i nawiązano kontakty z różnymi
stowarzyszenia i spotkania z biskupami. Duży odsetek tych skarg, 301 PT3T, dotyczy spraw, które były już zgłaszane w innych obszarach.

31 marca w Madrycie spotkały się biura ds. ochrony nieletnich i zapobiegania nadużyciom utworzone w diecezjach, zgromadzeniach zakonnych i innych instytucjach kościelnych. Spotkanie szkoleniowe, na którym zapoznano się również z 506 sprawami zebranymi przez te urzędy. Spośród nich 103 dotyczą osób, o których wiadomo, że nie żyją, a ponad 70% to sprawy z XX wieku. Duszpasterski i gościnny charakter tych urzędów pozwala na rozpatrywanie skarg, nawet jeśli oskarżony nie żyje lub sprawa uległa przedawnieniu. Urzędy zebrały także skargi na osoby świeckie (61), księży (105) i zakonników (342) oraz kilka skarg na nieznanych oskarżonych.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.